Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 5 
Next page End  

kogellagers
Layout  lesbeschrijving (inhoudelijk)
ONDERWERP :
Wielen en assen
HERKOMST   :  
Techniekvaardig
DOELGROEP :
Groep 7/8
AANLEIDING :
Les natuur over het aspect wrijving
GEBIED :
Bouwen en wonen
Communicatie
Transport
Productie
Transport: 
TECHNISCHE ASPECTEN:
Constructies
Overbrengingen
Besturingen
Energieomzettingen
Overbrengingen
DOMEIN
Zelf maken van techniek   (A)
Onderzoeken van techniek (B)
Onderzoeken van techniek
Layout  lesbeschrijving  (didactisch)  
ONDERWERP :
Kogellagers
DOELGROEP :
Groep 7/8
LESDOEL(EN) :
Leerlingen hebben ondervonden dat wrijving inherent is
aan weerstand en dat wrijving warmte opwekt.
Ze hebben geleerd, dat die wrijving aanzienlijk kan
worden verminderd door rollen of kogeltjes tussen de ten
opzichte van elkaar bewegende oppervlakken te plaatsen.
EINDPRODUCT :
Duidelijk zichtbare kogellagers.
BENODIGDHEDEN
Voor de leerkracht 
Voor de leerling
Kleine ronde kraaltjes
2 identieke schoteltjes
een aantal evengrote knikkers.
Per twee leerlingen 1 set skatewieltjes
VOORAF :
Bij skeelerwinkel oude skeelerwieltjes vragen voor
gebruik op school.
Materialen op tafel klaar leggen.
INTRODUCTIE :
Je komt de klas in op skeelers of je pakt een onderdeel uit
de “leskist” beschreven bij de klassikale introductie
LESACTIVITEITEN :
1)
Werkexperiment. Kinderen wrijven in hun handen
en voelen dat dit stroef gaat en de handen warm
worden. Vervolgens worden er een aantal kraaltjes
in de palm van de hand gelegd. Het blijkt dat het