Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 3 
Next page End  

FORMULIER 1
VOORBEREIDING KLASSIKALE ACTIVITEIT
BOKO 1
BOKO 2
BOKO 3
campus Diest
Demerstraat 12 – 3290 Diest
tel. 013 35 06 90 – fax 013 33 54 01
campus Heverlee 
Naamsesteenweg 355 – 3001 Leuven (Heverlee)
tel. 016 39 92 00 – fax 016 40 70 87
e-mail: dlo.heverlee@khleuven.be
oefenactiviteiten
stage-activiteiten
datum
:
Vrijdag 25 april 2003 
kleuteronderwijzer
:
Juf Sofie
naam
:
Pieters Annelien
leeftijd kleuters
:
3-jarigen
klas DLO
:
3 boko
aantal kleuters
:
25 en 17 kleuters
school
:
Ges. Vrije Basischool
belangstellingscentrum
:
Grote beer en kleine beer
 
“Sint -Anna”, Baal
activiteit(en): Bewegingsmoment ‘ Beertje met beertje
onderwerp (indien van toepassing): Beren
Doelstellingen:
ONTWIKKELINGSASPECTEN ¹
CONCRETISATIE 
-
Samenwerken (21)
-
Grootmotorisch bewegen
(44)
-
Dynamisch bewegen (49)
-
Aangepast bewegen in de
ruimte (50)
-
Auditieve boodschappen
interpreteren en er gepast
op reageren (70)
-
Evenwicht bewaren (46)
-
De lichaamsruimte
aanvoelen en gebruiken
(47)
-
met meerdere kleuters een activiteit doen; de kleuters gaan langere tijd
samen spelen,
-
het samenspelen gebeurd door het uitvoeren van een spel gebaseerd
op duidelijke afspraken en regels
-
tijdens de bewegingsactiviteit gaan de kleuters de verplaatsingsvormen
lopen en stappen gebruiken en toepassen,
-
de kleuters gaan gedurende de activiteit; bewegingen afremmen, snel
reageren, gedifferentieerd bewegen en bewegingsenergie doseren,
-
de kleuters gaan gepast reageren wanneer de muziek stopt door snel
naar de afgesproken plaats te lopen en tonen dit ook door de intentie
tot stoppen te tonen
-
de kleuters gaan snel reageren in spannende situaties met eenvoudige
prikkels
-
de kleuter kunnen omgaan met plaats, richting, afstand en
bewegingsbanen van andere personen
-
inspelen op enkele bewegende personen en de bewegingsbanen van
die personen
-
auditieve boodschappen ( muziek, signaal ) herkennen, begrijpen en op
de auditieve boodschappen gepast reageren door de juiste reactie uit te
voeren ( per twee gaan staan )
-
door per twee vastgebonden te zijn aan elkaar proberen de kleuters om
hun evenwicht te bewaren met meebewegingen en gaan de kleuters
proberen om het lichaamszwaartepunt ten opzichte van het steunvlak
te kunnen houden bij een beweging
-
de kleuters gaan ervaringen opdoen met verschillende
lichaamshoudingen en leren op die manier de eigen lichaamsruimte en
lichaamsgrenzen kennen ( te veel overhellen
ik val )
1
ontwikkelingsaspecten zoals geformuleerd in het ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool
2
verwijzing naar de decretale ontwikkelingsdoelen  vanaf het tweede jaar