voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

’Met Trommel en trompet

Groep: groep3,groep4
Vakgebied: muziek
Thema: muziekinstrumenten
Omschrijving: In deze muziekles wordt het lied ’Met trommel en trompet’ aangeleerd en leren de kinderen hier variaties op te maken met andere muziekinstmenten
Zoekwoorden: muziekles lied instrumenten

STAGEBOEK LEERJAAR 2 2003 - 2004
_________________________________________________________________________________
Stageboek leerjaar 2. Bijlage 4.
  
 
0
1. REFLECTEREN VOORAF / ANALYSEREN

Gegevens stageopdracht:


Verantwoording van de onderwijsactiviteit:
Ik geef een losse les waarin een liedje aangeleerd
wordt en de namen en kenmerken van een aantal
intsrumenten.


Doelen van de onderwijsactiviteit (kennis / vaardigheden / attitudes) *:
- De kinderen kunnen enkele kenmerken van de viool aangeven en een orkest.
- De kinderen  kunnen het liedje ‘Met trommel en trompet’ zingen.
- De kinderen oefenen het spelen van een ritme op een orf-instrument. (triangel, trom, claves)
- De kinderen kunnen de claves de triangel en de trom benoemen en het geluid erbij weergeven. Van
de trompet kunnen ze het geluid weergeven. 

* bij Beeldende Vorming beeldende doelen / technische doelen vermelden


Beginsituatie van de kinderen ( + eventuele situationele gegevens):
De kinderen hebben al eerder liedjes gezongen. Ze weten wat het woord ritme ongeveer
inhoud. 


Beginsituatie stagiair:
Ik heb nog nooit een muziekles aan deze groep gegeven. Ik heb echter wel iemand ander in
deze groep een muziekles zien geven en weet dus wat de kinderen zoal weten. (bijv. de term
ritme)


Leerdoelen van de stagiair:
Je zorgt voor een rijke leeromgeving die tot leren uitnodigt. Dit door veel materialen te laten
zien en te laten gebruiken.
STAGEBOEK LEERJAAR 2 2003 - 2004
_________________________________________________________________________________
Stageboek leerjaar 2. Bijlage 4.
  
 
1

2. PLANNEN / ONTWERPEN / UITVOEREN

De didactische route van de onderwijsactiviteit (leerinhouden):

Kies uit: opnemen - bewerken – openen – delen - ervaren – doen – maken
– verwerken - reflecteren -  integreren 


Uitvoering onderwijsactiviteit / inrichting leeromgeving

Leeractiviteiten / didactische werkvormen / organisatie /
groeperngsvormen / leer- en hulpmiddelen
Tijd

Inhoud van het
onderwijs
leerstof
Persoon van het kind
leerling
Werkelijkheid van
het kind / leefwereld
Leeractiviteiten van
kinderen
Didactische werkvormen:
activiteiten van de leraar
Organisatie van
groeperingsvormen
en leer- en
hulpmiddelenEen gesprekje over
de viool.De kinderen zingen
‘advocaatje ging op
reis’.

Luisteren naar ‘met
trommel….’ En de
vraag beantwoorden.


Het liedje 2 keer
zingen en bij de 2
de
keer de gebaren erbij
maken.

Het liedje zingen en
1 groepje gaat erbij
marcheren met
instrumenten.
Vragen stellen en vragen
uit de klas laten komen.De begintoon aangeven
en de inzet aangeven en
viool spelen.

Het liedje zingen en de
vraag stellen.Het liedje de 1
ste
keer
meezingen en de 2
de
keer
meespelen en de
begintoon en inzet
aangeven.

Het liedje meespelen en
de inzet aangeven. 

Viool, klassikaal.Viool, eigenwijs,
klassikaal.


Viool (als
begintoon),
eigenwijs, klassikaal.


Viool, eigenwijs,
klassikaal. 
Viool, trom, triangel,
claves, eigenwijs,
klassikaal en evt.
andere orf-
instrumenten.
Openen/opnemen
doen
Opnemen /bewerken
doen
doen
STAGEBOEK LEERJAAR 2 2003 - 2004
_________________________________________________________________________________
Stageboek leerjaar 2. Bijlage 4.
  
 
2

Tijd

Inhoud

Persoon

werkelijkheid

leeractiviteiten

didactische werkvormen

organiseren 


STAGEBOEK LEERJAAR 2 2003 - 2004
_________________________________________________________________________________
  BIJLAGEN III LESBESCHRIJVINGSFORMULIER
3
TOELICHTING BIJ INHOUD


In kom binnen  en vraag dan aan de kinderen wat er in de kist zou zitten. Als we gekeken
hebben stel ik de volgende vragen:
Wie weet hoe je hierop moet spelen?
Hoe heet dat ding waar je mee strijkt?
Als je met een heleboel violen en andere instrumenten samen speelt, hoe noem dat? 
Wie weet er andere instrumenten die meespelen in een orkest?
(nog wat andere vragen)
Wie zou er nog meer over willen weten?

Hierna speel ik het liedje ‘Advocaatje’ op mijn viool.
Daarna vraag ik aan de kinderen welk liedje dit was. 
Vervolgens gaan we met de hele klas het liedje zingen. Hierbij laat ik de kinderen eerst de
toon overnemen. (hierbij doe ik wat spelletjes met ze zoals een dirigent het orkest laat
beginnen) Ook geef ik de inzet aan met mijn viool.

Vervolgens vertel ik dat we nu een ander liedje gaan zingen.
Ik zing dan het liedje voor. Daarna vraag ik aan de kinderen, welke instrumenten ze gehoord
hebben en welk geluid deze maken.
Als controle zing ik het liedje nog een keer.
Hierna gaan we het liedje zingen.
Ik laat de kinderen weer eerst de begintoon overnemen. Ook geef ik weer de inzet aan.
Hierna beginnen de kinderen. De eerste keer zing ik gewoon mee. 

Daarna gaan de kinderen het liedje nog een keer zingen. Deze keer speel ik mee en mogen de
kinderen bij de geluiden de gebaren maken die bij de trompet en de trom horen.

Hierna vertel ik dat er in hier liedje gemarcheerd wordt ( ik laat het marcheren even
voordoen) en vraag ik waar er nog meer met muziekanten gemarcheerd word. 

Vervolgens laat ik vier kinderen door de klas marcheren. Twee kinderen hebben een trom in
de hand en spelen bij “rom bom bom” de andere twee doen een trompet na bij “ret tet tet”. Ik
wijs de kinderen met de trom erop dat ze in het ritme moeten trommelen. Dit laat ik ze even
voordoen en ik en de anderen kinderen klappen mee. Ik laat dus nu het liedje nog een keer
spelen. Dit keer speel ik niet mee als de trom slaat.

Als we dit gedaan hebben vertel ik dat we nu van die twee instrumenten twee andere
instrumenten gaan maken.
Ik heb van tevoren een trommel en trompet onder elkaar getekend. Nu gaan we er de triangel
en de claves zingen. Ik vraag eerst aan de kinderen wat het zijn en zet de woorden onder de
tekeningen op het bord. Daarna vraag ik aan de kinderen welk geluid de instrumenten maken. 
Hierna zingen we even met z’n allen de volgende zinnen.
Ting ting ting zo klinkt de triangel.
Klok klok klok zo kinken de claves.

Hierna marcheert er weer een groepje maar dan met de triangel en de claves.
Ten slotte laat ik nog een ander groepje dit doen. Evt. laat ik dit ook nog met andere
instrumenten doen als er nog tijd over is.

STAGEBOEK LEERJAAR 2 2003 - 2004
_________________________________________________________________________________
  BIJLAGEN III LESBESCHRIJVINGSFORMULIER
4
gebruikOpmerkingen.
Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      muziek_1.doc
Datum:      09-10-2004
Sender:      charlotte7
Titel:      ’Met Trommel en trompet
Groep:      3,4    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      muziek    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      muziekinstrumenten    [ thema: vragen & opmerkingen ]
Omschrijving:      In deze muziekles wordt het lied ’Met trommel en trompet’ aangeleerd en leren de kinderen hier variaties op te maken met andere muziekinstmenten
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 7 (2 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
muziek_1.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking


Kleurplaten bij thema: muziekinstrumenten