Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 5 
Next page End  

STAGEBOEK LEERJAAR 2 2003 - 2004
_________________________________________________________________________________
Stageboek leerjaar 2. Bijlage 4.
  
 
0
1. REFLECTEREN VOORAF / ANALYSEREN
Gegevens stageopdracht:
Verantwoording van de onderwijsactiviteit:
Ik geef een losse les waarin een liedje aangeleerd
wordt en de namen en kenmerken van een aantal
intsrumenten.
Doelen van de onderwijsactiviteit (kennis / vaardigheden / attitudes) *:
- De kinderen kunnen enkele kenmerken van de viool aangeven en een orkest.
- De kinderen  kunnen het liedje ‘Met trommel en trompet’ zingen.
- De kinderen oefenen het spelen van een ritme op een orf-instrument. (triangel, trom, claves)
- De kinderen kunnen de claves de triangel en de trom benoemen en het geluid erbij weergeven. Van
de trompet kunnen ze het geluid weergeven. 
* bij Beeldende Vorming beeldende doelen / technische doelen vermelden
Beginsituatie van de kinderen ( + eventuele situationele gegevens):
De kinderen hebben al eerder liedjes gezongen. Ze weten wat het woord ritme ongeveer
inhoud. 
Beginsituatie stagiair:
Ik heb nog nooit een muziekles aan deze groep gegeven. Ik heb echter wel iemand ander in
deze groep een muziekles zien geven en weet dus wat de kinderen zoal weten. (bijv. de term
ritme)
Leerdoelen van de stagiair:
Je zorgt voor een rijke leeromgeving die tot leren uitnodigt. Dit door veel materialen te laten
zien en te laten gebruiken.