voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

Het Berendrankje

Groep: groep1,groep2,groep3
Vakgebied: koken
Thema: beroepen
Omschrijving: De leidster of leider vertelt aan de kleuters dat zij gisterenavond toen zij in een toverkookboek aan het kijken was een heel speciaal drankje gevonden heeft....
Zoekwoorden: huishoud koken drankje geleide activiteit


Geleide activiteit 1: Maken van een beren-drankje + berenbekers maken

Omschrijving activiteit: Huishoudelijke activiteit: de kleuters krijgen de opdracht om volgens een bepaald
recept een beren – drankje te brouwen.


datum
:
Dinsdag 28 april 2003
leeftijd kleuters
:
3-jarigen
aantal kleuters
:
4 tot 6 kleuters
belangstellingscentrum
:
Grote beer en kleine beer
naam student
:

Motivatie tijdens het keuzeproces:


De leidster vertelt aan de kleuters dat zij gisterenavond toen zij in een toverkookboek aan het kijken was
een heel speciaal drankje gevonden heeft.  De leidster vertelt aan de kleuters dat het een beren-drankje is.  
De leidster vertelt aan de kleuters dat er straks zes kleuters samen met de leidster een beren-drankje
mogen maken.  De leidster vertelt er ook bij dat de kleuters die dat drankje maken, dit ook maken voor de
andere kleuters, want straks, voor we naar huis gaan, gaan we allemaal, tijdens het berenfeest eens
drinken van ons beren-drankje.  


Doelstellingen:

ONTWIKKELINGSASPECTEN
1
CONCRETISATIE 
DOD 2

-
nieuwsgierig zijn ( 11)
-
tot interactie komen (20)

-
de kleuters staan open voor het onbekende; hoe gaan
wij dat speciale drankje maken? Hoe gaan wij zorgen
voor een beren-drankje?
-
de kleuters zijn uit op het ontdekken van de manier
waarop het drankje tot stand zal komen; de kleuters
hun nieuwsgierigheid wordt sterk geprikkeld, dit zal
versterkt worden door de inleiding; gevonden in een
toverkookboek!

-
de kleuters reageren tijdens de geleide activiteit op
vragen van de leidster of ondernemen actie naar de
leidster toe: zelf een vraag stellen, een ervaring
vertellen, …
-
de kleuters zijn tijdens de geleide activiteit met de
andere kleuters die deelnemen aan de activiteit bezig;
de kleuters zijn verwonderd naar het resultaat bij de
andere kleuters, de kleuters reageren op elkaar, de
kleuters vragen aan elkaar of het al dan niet lekker
zou zijn, …
-
de kleuter reageert op initiatieven die tot hem/haar
persoonlijk gericht zijn; leidster geeft aan de kleuters
een individuele opruimtaak, een individuele opdracht
i.v.m de activiteit 
-
de kleuters reageren op initiatieven die tot een kleine
groep gericht zijn; de leidster geeft de opdracht om
met suiker het randje van het bekertje te versieren, …

 


/
/-
kennis en ervaringen
voorstellen (62)


-
visuele boodschappen           
( pictogrammen ) interpreteren
en er gepast op reageren (74)


-
zichzelf behelpen                   
( zelfredzaamheid) ( 78)
-
samenwerken (21)
-
een taak begrijpen, aanvatten,
volhouden en afwerken (85)


-
de kleuters gaan voorgestelde kennis                      
( pictogrammen ) uit de verdere werkelijkheid (
beker, pan, … ) verwoorden en een betekenis
geven; het geven van een betekenis en het gebruik
van dat voorwerp wordt voor de kleuters zeer
duidelijk omdat deze voorwerpen allemaal concreet
in de klas aanwezig zijn,
-
de kleuters kunnen eenvoudige, concrete
representaties van iets herkennen; de kleuters
kunnen de pictogrammen benoemen en ernaar
verwijzen,
-
de kleuters kunnen een minder eenvoudige
representatie van iets herkennen; handelingen die
op de picto’s uitgetekend staan ( uitpersen van fruit,
maken van een suikerrandje, … )
 
-
de kleuters worden tijdens het uitvoeren van de
huishoudelijke activiteit geconfronteerd met
verschillende pictogrammen: visuele
boodschappen, …
de kleuters begrijpen de
functie hiervan en kunnen er gepast op reageren (
picto met afbeelding van een zak suiker: kleuters
nemen de zak met suiker ),
-
de kleuters proberen om de huishoudelijke activiteit
uit te voeren volgens de uitgetekende stappen van
het recept; de kleuters komen in contact met
pictogrammen die verwijzen naar een reeks
opeenvolgende betekenissen
stappenplan

-
bij het uitvoeren van een huishoudelijke activiteit is
het evident dat de kleuters zorg voor hygiëne in acht
nemen; de kleuters krijgen van de leidster de
opdracht om voor de aanvang van de activiteit hun
handen te wassen
de kleuters kunnen hun
handen reeds alleen wassen en helpen de kleuters
die het hier nog wat moeilijk zouden kunnen hebben
-
de kleuters kunnen de handelingen op het
stappenplan zonder (veel) hulp uitvoeren

-
de kleuters kunnen met twee of meerder kleuters
een activiteit doen en zullen tijdens het maken van
het drankje een klein beetje de verantwoordelijkheid
krijgen om onder leiding van de leidster de
deeltaken te verdelen
-
de kleuters begrijpen dat er tijdens een activiteit
waarbij er samengewerkt moet worden regels en
afspraken nageleefd moeten worden ( handen
wassen, als er iets op de grond gevallen is, dan
gooien wij dit in de vuilbak, samenwerken: als er
niet samengewerkt zal worden, dan verloopt de
opdracht in chaos )

-
de kleuters begrijpen de opdracht en werken de
opdracht af; anders kan er straks voor dat de
kleuters naar huis gaan niet gedronken worden van
het drankje
consequentie
-
de kleuters gaan om met lukken en mislukken en
houden de activiteit vol ( ev. met aanmoediging )
 

WO 6.6NED 3.1
NED 3.2
WO 6.8
NED 1.4


Richtlijnen voor verbetering door de student:

nieuwe voorbereiding / totale herwerking

aanvulling in de tekst

aanvulling op een apart blad


Geraadpleegde bronnen:

recept gevonden in informatiemap: bij het recept stonden geen bronnen vermeld!

Samenwerking met:

Fiona Vandermeiren
Valerie Thiry
Goele Kerkhofs

Materiaal:

bruisend water
grenadine
beetje suiker
citroenen
fruitpers ( manueel )
pannetje
lepel
plastic bekertjes
tovenaar 's recept
tovenaar 's stappenplan
Verloop van de activiteit1. Inleiding: motivatie ( voorstellen en opstarten):

Aanknopingspunt:

Thema: Grote beer en kleine beer
Dagthema: “ Welterusten, Kleine beer “

De leidster vertelt aan de kleuters dat zij gisterenavond toen zij in een toverkookboek
aan het kijken was een heel speciaal drankje gevonden heeft.  
De leidster vertelt aan de kleuters dat het een beren-drankje is.  De leidster vraagt aan
de kleuters waarvoor dat drankje zou kunnen dienen en samen zoeken de kleuters en
de leidster naar mogelijkheden die de leidster op een grote flap tekent. 

De leidster toont het recept aan de kleuters en vertelt dat het recept een tovenaarsrecept
is en dat er daarbij ook nog tovenaarskaartjes waren, zodat wij vandaag het beren-
drankje zonder problemen kunnen maken

Leidster vertelt dat ze samen met enkele kleuters een beren-drankje gaat maken.  De
leidster vertelt dat de kleuters genoeg gaan maken, zodat de kleuters die niet kunnen of
willen deelnemen aan de activiteit vanavond, voor we naar huis gaan ook een beren-
drankjes-slok kunnen nemen.  

Opdracht:

De kleuters gaan onder begeleiding van de leidster een beren-drankje maken, dit
gebeurt volgens een tovenaars stappenplan en een tovenaars recept.

Aanbod:

Op de tafel waar de geleide activiteit zal plaatsvinden liggen alle materialen reeds klaar; 
bruisend water
grenadine
beetje suiker
citroenen
fruitpers ( manueel )
pannetje
lepel
plastic bekertjes
tovenaar 's recept
tovenaar 's stappenplan

Opstarten:

De leidster heeft alle mogelijkheden van het keuzeproces overlopen en verduidelijkt, de
leidster somt de verschillende mogelijkheden nogmaals op en visualiseert de activiteiten.
De leidster laat het kiezen door de kleuters beginnen.
Aan de geleide activiteit ‘beren-drankje’ kunnen er vier tot zes kleuters deelnemen.

De kleuters die gekozen hebben voor de geleide activiteit krijgen van de leidster
volgende opdracht:
-
huishoudschortje aandoen,
-
klaar gaan staan aan de tafel waar de activiteit zal plaatsvinden,
-
de kleuters kunnen de pictogrammen die de leidster omhoog gehangen heeft al
eens bekijken en tegen elkaar vertellen wat er zou kunnen opstaan.


De kleuters zitten
allen in de
zithoek en
luisteren naar de
toelichting van
de geleide
activiteit.

De kleuters
kiezen, de
kleuters die voor
de geleide
activiteit kiezen 
mogen hun
schortjes gaan
aandoen en 
naar de tafel,
hier kunnen zij
de picto’s al eens
bekijken.
2. Midden: inhoud – organiseren – begeleiden:

1. Bespreken van materialen die op de tafel klaarliggen:

De leidster en de kleuters zitten aan de tafel waar de geleide activiteit zal plaatsvinden.
De leidster bespreekt met de kleuters wat er allemaal klaarligt op de tafel:
bruisend water
grenadine
beetje suiker
citroenen
fruitpers ( manueel )
pannetje
lepel
plastic bekertjes
tovenaar 's recept
tovenaar 's stappenplan

De leidster laat de kinderen die niet weten wat bruisend water, grenadine, suiker en
citroen is even ruiken en proeven aan de ingrediënten.

De leidster stimuleert, observeert en helpt de kinderen waar nodig.

Aandachtspunten:

-
de leidster zorgt ervoor dat alle kleuters een huishoudschort dragen om vuile
vlekken op de kledij te voorkomen,
-
de leidster zorgt ervoor dat alle materialen reeds klaarliggen op de tafel en dat
alle kleuters gemakkelijk kunnen werken
de leidster laat de kleuters
rechtstaan.

2. Stappenplan bespreken en verwoorden:

De leidster toont aan de kleuters de stappen die zij moeten volgen van de tovenaar om
een goed drankje te brouwen ( leidster legt uit wat een drankje brouwen betekent ).

Volgorde van het stappenplan:
alles klaarzetten,
kartonnen drankverpakking open knippen; in het pannetje gieten,
roeren in het pannetje,
grenadine toevoegen,
suiker bijvoegen

De leidster observeert, begeleid mee, stimuleert en helpt de kinderen waar nodig.

Aandachtspunten:

-
de leidster zorgt ervoor dat de kleuter op een rustige manier kunnen werken en
voldoende ruimte hebben,
-
de leidster zorgt ervoor dat het stappenplan dicht in de buurt komt en dat de
kleuters gemakkelijk kunnen gaan kijken naar de volgende stap van de activiteit,
-
als het mogelijk zou zijn, zorgt de leidster dat de kleuters de taken verdelen.

3. Uitvoeren van het stappenplan:

De kleuters voeren onder begeleiding het stappenplan uit en komen tot het volgende
resultaat; een ‘beren-drankje’. Kleuters zitten
aan de tafel en
bespreken de
materialen
waarmee zij
zullen werken.De leidster laat
de kleuters
proeven.
De kleuters
verwoorden het
stappenplan.De kleuters
maken het
drankje
3. Afsluiting en opruimen huishoudelijke activiteit:

Na het opruimsignaal ruimen de kleuters samen met de leidster alles op:
-
de gebruikte materialen worden op de tafel geplaatst,
-
de gevulde bekertjes worden opzij gezet door de leidster,
-
de tafel wordt door de kleuters netjes afgekuist,
-
de stoelen worden terug onder de tafel geplaatst,
-
de handen worden gewassen,
-
en de schortjes worden uitgedaan en op hun plaats weggehangen.

De leidster waardeert de kleuters om hun werk.

4. Berenbekers maken en suikerrandje maken:

De leidster laat de kleuters de berenbekers;
-
beplakken met berenfiguurtjes,
-
voorzien van een suikerrandje


3. Uitspreken van de toverspreuk:

De leidster zit samen met alle kleuters in de zithoek en toont hen het gemaakte drankje.
De leidster vertelt aan de kleuters dat het drankje nu nog niet zal werken, want op het
recept staat geschreven ( leidster toont recept aan kleuters ) dat we nog een toverspreuk
moeten uitspreken.

De leidster leest de toverspreuk voor: “Simmela, simmela, leren, wij worden echte
beren.”

De leidster oefent even met de kleuters om de toverspreuk goed te kunnen uitspreken.

De leidster en de kleuters spreken de toverspreuk uit over de drankjes en voeren hierbij
enkele tovenaarsgebaren uit.

De leidster vertelt nogmaals aan de kleuters dat wanneer zij vanavond naar huis gaan
iedereen die wil een slokje van het drankje kan nemen.

De kleuters
ruimen alles
netjes op.
De kleuters
spreken allemaal
samen de spreuk
uit over de
drankjes.


Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      geleide_activiteit_berendrankje.doc
Datum:      20-09-2004
Sender:      Exec
Titel:      Het Berendrankje
Groep:      1,2,3    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      koken    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      beroepen    [ thema: vragen & opmerkingen ]
Omschrijving:      De leidster of leider vertelt aan de kleuters dat zij gisterenavond toen zij in een toverkookboek aan het kijken was een heel speciaal drankje gevonden heeft....
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 7 (1 beoordeling)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
geleide_activiteit_berendrankje.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking
vanderveldendanielle7Het lijkt me een erg leuke activiteit om uit te voeren. Ik was namelijk op zoek naar een activiteit die je kon uitvoeren naar aanleiding van een prentenboek. Ik moet verschillende activiteiten doen, maar beeldende vorming had ik al, bewegingsonderwijs, muziek, drama en nu iets met koken. Dus ik ben beniewd hoe het uitpakt!!!


Kleurplaten bij thema: beroepen