voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

Piraten opzet

Groep: groep1,groep2
Vakgebied: algemeen
Thema: piraten
Omschrijving: Zeer uitgebreide opzet voor het thema piraten in vijf episodes
Zoekwoorden: piraat piraten schat schatkist eiland pappagaai thema

PiratenSandra Lok

Thema
De kinderen gaan twee piraten helpen, zodat deze terug kunnen
naar hun eiland.

Plot
Twee piraten vragen hulp aan de kinderen, omdat hun boot stuk is.
Kunnen zij hen helpen om terug te komen naar hun eigen eiland.

Verhaallijn
Op een morgen vinden de kinderen in de zandbak op het schoolplein
Episode 1
een schatkist. Om de kist zitten allemaal touwen, waardoor de
schatkist moeilijk te openen is. We nemen de schatkist mee de klas
in en leggen hem midden in de kring zodat alle kinderen het goed
kunnen zien. 

Acties leraar
*Begeleidt het gesprek van de leerlingen als zij de schatkist en de
inhoud zien.


*Begeleidt de kinderen tijdens de activiteiten.

Sleutelvragen
*Van wie zou de schatkist kunnen zijn?


*Hoe lang zal die schatkist daar liggen?


*Hoe oud zal die schatkist zijn? (tijdbesef)


*Hoe kan de schatkist hier terecht zijn gekomen?


*Hoe kunnen we de schatkist open maken?


*Wat kan er in de schatkist zitten?

Activiteiten  
*Voeren van een gesprek over de schatkist.
Leerlingen

*Een gesprek voeren over tijdbesef (wat is vroeger, jaartelling,
           dagen, maanden, jaren). Wat is oud?
*Kunnen we aan de materialen zien hoe oud de schatkist is, uit welk      
jaar komt de schatkist, is het een aantal dagen of jaren oud?


*Het samen overleggen van wie de schatkist kan zijn.
*Bedenken wat er allemaal in die schatkist kan zitten.
*Het open maken van de schatkist.

Organisatie

Zorgen dat er een schatkist in de zandbak ligt. 


Zorgen dat er materialen aanwezig zijn om de schatkist te openen.

Episode 2
De kinderen hebben een manier gevonden om de schatkist te
openen. Als de kist openen is zien de kinderen wat er allemaal in de
schatkist zit. Er zit een schatkaart in en een vreemde brief waarop
in geheimschrift is geschreven. Van wie zou de kaart kunnen zijn en
waarom dan wel? Hoe kunnen we hem ontcijferen.

Acties leraar
*Begeleidt het gesprek van de leerlingen als zij de schatkist zien.


*Begeleidt de kinderen tijdens de activiteiten.


Sleutelvragen
*Van wie zou de kaart kunnen zijn en waarom wel?

*Hoe kunnen we het geheimschrift ontcijferen?

*Hoe schreven mensen vroeger?

*Hadden die mensen vroeger pennen en stiften?

*Hoe zouden die piraten eruit kunnen zien?

*Hoe zou het eiland eruit kunnen zien?

*Kunnen we zelf ook een geheimschrift maken?

Activiteiten
*Voeren een gesprek over de brief
Leerlingen
*Schrijven / stempelen een aantal zinnen of een verhaaltje over
hoe de piraten eruit zien en hoe het eiland eruit kan zien. Daarbij
kan een tekening worden gemaakt.

*Bedenken een manier om terug te schrijven naar de piraten

*Hebben mensen altijd kunnen schrijven, of communiceerde de

de mensen vroeger ook anders?

*Met welk materiaal  schreven / communiceerde de mensen
vroeger, met inkt, krijt, kalk, rooksignalen  etc


Organisatie
Zorgen voor een brief met daarop een tekst in geheimschrift, die
afkomstig is van twee piraten.


Zorgen voor een schatkaart, met daarop een eiland.

Materiaal om een aantal zinnen of verhaal en tekening te maken.


Verhaallijn
Als de kinderen s’ ochtends de klas binnen komen is het een 
Episode 3
rommeltje en staat er heel hard piratenmuziek op. Als alle kinderen
meegeholpen hebben op alle tafels en stoelen netjes neer te
zetten, vindt iemand een brief in geheimschrift waarop de piraten
iets over hen zelf vertellen. Wat zij de verschillen tussen hen en
ons?

Acties leraar
*Begeleidt het gesprek van de kinderen als zij de muziek hebben
gehoord en de brief hebben gevonden en gelezen.

*Begeleidt de kinderen tijdens de activiteiten.

Sleutelvragen
*Hoe zouden de piraten bewegen op deze muziek?

*Wat kunnen we allemaal zien en vinden op een eiland?

*Wat is een eiland.

*Hoe kwamen de piraten op dat eiland?

*Hoe komen de piraten aan eten en drinken op een eiland?

*Hoe leven / leefde  piraten?
Activiteiten
*Bewegen op de “piratenmuziek”
Leerlingen
*Wat is verschil tussen muziek nu en vroeger?
*Voeren een gesprek over eilanden het leven op een eiland.
* Hoe kwamen de mensen  vroeger aan eten en drinken (konden ze
dit kopen in een supermarkt?).
*Hoe kwamen de mensen vroeger op hun bestemming, hadden ze
vroeger ook vliegtuigen, treinen, auto’s etc.

*Richten een piratenhoek in met bijbehorende materialen en
spullen

Organisatie
Bandje met piratenmuziek ( zie muziekmethode Fluitje van een
Cent)

Verhaallijn
De kinderen krijgen weer een brief. Nu met de boodschap dat 
Episode 4
De piraten hulp nodig hebben omdat hun boot stuk is, kunnen de
kinderen hen helpen?

Acties
*Begeleidt het gesprek over de mogelijke oplossingen die de 
Leraar
kinderen bedenken.
*Begeleiden van de kinderen tijdens het schrijven of maken van een
oplossing.

Sleutelvragen
*Hoe kunnen we de piraten helpen?

*Van welk materiaal is de boot, hoe maakte de mensen vroeger
boten?

*Hoe kunnen we aan de piraten vertellen of laten zien wat onze
oplossing / ideeën zijn?

*Wat ontbreekt er nog in onze piratenhoek?

Activiteiten

*Voeren een gesprek over de mogelijke oplossingen die er zijn om
de leerlingen
piraten te helpen.*We gaan proberen te achterhalen hoe ze vroeger boten maakte en
we kijken wat de verschillen zijn met nu.
*Schrijven of tekenen een mogelijke oplossing ( bijvoorbeeld een
bouwtekening van een boot)
*Werken verder in de piratenhoek en vullen onbrekende spullen
aan.

Organisatie
Zorgen voor een kaart van de piraten met daarop een tekst in
geheimschrift.
Materialen leveren voor het verwoorden of tekenen van de
oplossingenVerhaallijn

De piraten hebben de twee beste ideeën uitgekozen. Ze vragen de
episode 5

kinderen of ze deze 2 ontwerpen in het groot willen uitwerken.

Acties

*Gesprek begeleiden over hoe we de ontwerpen in het groot moeten
Leraar

uitwerken.
*Begeleiden van de kinderen tijdens de activiteiten en de
samenwerking.

Sleutelvragen
*Hoe kunnen we het ontwerp vergroten?*Waarop moeten we letten als we iets in het groot willen maken?*Aan welke kenmerken moet het voldoen?

Activiteiten

*Voeren een gesprek over vergroten. Tevens worden de kenmerken
leerlingen

besproken waaraan het ontwerp moet voldoen (wie moeten erin 
passen, hoe komt het eruit te zien)
*Maken een plan over hoe ze het aanpakken

Organisatie

Zorgen voor een brief van de piraten


Twee ontwerpen uitkiezen die vergroot kunnen worden


Zorgen voor genoeg materialen om de ontwerpen te maken (dozen)


Organisatie samenwerking groepen.

Verhaallijn
   
De kinderen komen in de klas en zien dat hun vergrote
episode 6

ontwerpen die ze zelf hadden gebouwd, weg zijn! Er is een 
briefje bij van de piraten. Ze bedanken hierin de kinderen en
zeggen dat ze onderweg zijn naar hun eigen eiland (bijvoorbeeld
eigen motor erin geplaatst)

Acties

*Kinderen begeleiden als zij de klas binnenkomen en zien dat 
Leraar

de ontwerpen weg zijn.*Begeleidt het gesprek over de piratenkleding. *Begeleidt de kinderen bij het maken van een piratenpak.

Sleutelvragen
*Wat zouden de piraten onderweg naar hun eigen eiland allemaal zien.
*Hoe zouden we er zelf als piraten uit kunnen zien? Welke
kenmerken heeft een piraat.
*Hoe zagen mensen er vroeger uit qua kleding (kledendracht)
*Hoe kwamen de mensen vroeger aan kleding, konden ze dat kopen
in de winkel, hoe kwamen ze aan stof en hoe  maakte ze kleding)
*Hoe kunnen we zelf piratenpakken maken?
*Hoe kunnen we aan materialen om zelf piratenpakken te maken?
Hoeveel hebben we nodig en hoeveel kost dat?
*Hoe kunnen we het thema leuk afsluiten? 

Activiteiten


*Voeren een gesprek over de verdwenen ontwerpen en
leerlingen


piraten.
*Voeren een gesprek over hoe ze er zelf als piraat uit
zouden kunnen zien.
*Uitzoeken hoe mensen er vroeger uitzagen qua kleding, de
verschillen tussen vroeger en nu.
*Uitzoeken van de verschillende technieken om kleding te
maken, hoe ze aan stof kwamen (katoenplant)
*Bedenken hoe we piratenpakken kunnen maken.
*Maken van een ontwerp van een piratenpak.
*Maken / naaien van piratenpakken.
*Bedenken een afsluiting van dit project, bijv. een middag in
de piratensfeer met bijbehorende spullen en attributen die
ze hebben gemaakt.

Organisatie


De ontwerpen die de kinderen hebben gemaakt weghalen.
Een briefje achterlaten in geheimschrift, waarin de piraten
de kinderen bedanken en vertellen hoe ze weg zijn gegaan.
Materialen leveren voor de piratenpakken.
Er voor zorgen dat je een voorbeeld van een katoenplant in
de klas aanwezig is.
Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      Piraten.doc
Datum:      26-08-2004
Sender:      Lesidee
Titel:      Piraten opzet
Groep:      1,2    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      algemeen    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      piraten    [ thema: vragen & opmerkingen ]
Omschrijving:      Zeer uitgebreide opzet voor het thema piraten in vijf episodes
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 7.5 (6 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
Piraten.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking


Kleurplaten bij thema: piraten