Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 2 
Next page End  

Naam student: Mandy van Dongen            Stageschool: De Speelman zmlk
Klas: R3B-LC4                                            Mentor: Yvonne Schelkens
Stagedocent: Michel Jozen                          Groep: bovenbouw
Datum:                                                         Vak-/vormingsgebied:
13-12-2005                                                      Drama
Lesopbouw
Inleiding:
De kinderen zitten in een kring. Ik zet een doos met poppen in de kring en
haal er 1 pop uit. Deze bekijken we even. ‘Hoe kan deze pop lopen, zitten,
liggen, met zijn hoofd draaien?’ Hoe zou het zijn om een pop te zijn? Hoe
sta je dan op je benen? Hoe beweeg en loop je? Hoe ga je zitten en weer
opstaan? Hoe buk je om iets op te raken?
Op deze manier probeer ik verschillende poppen aan de beurt te laten
komen. 
Het is de bedoeling dat de kinderen goed kijken naar de verschillende
bewegingsmogelijkheden. 
Kern:
De kinderen zoeken een plaatsje in de ruimte. Ik laat een slappe pop zien en
vraag alle kinderen zich voor te stellen hoe het zou zijn om zo’n pop te zijn.
Ik geef ze allerlei bewegingsopdrachten die ze moeten uitvoeren. 
-
verschillende manieren van lopen
-
gaan zitten en weer opstaan
-
naar elkaar zwaaien of elkaar de hand geven
-
een trap oplopen
-
met een zware tas sjouwen
-
dansen
-
eten
-
zich aankleden
Deze opdrachten voeren de kinderen ook uit met een andere pop. 
Voordat ik de kinderen een nieuwe pop laat zien, laat ik ze eerst even in een
nieuwe houding staan. Dit is een goede overgang naar een ander type pop. 
Elk kind krijgt de opdracht 1 pop in een poppenwinkel te zijn. Ze moeten
goed bedenken hoe deze pop beweegt. Eerst liggen ze heel dicht tegen
elkaar aan maar wanneer de klok 12 uur slaat komen de poppen tot leven.
Ze worden eerst wakker en kijken of hun hoofd benen en armen het wel
doen. Wanneer de klok weer slaat worden ze langzaam weer bewegingloos. 
Tijd:
10
minuten
15
minuten