Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 2 
Next page End  

Persoonlijk ontwikkelingsplan
Dramales groep 3
7 december
Competentie
Persoonlijk leerdoel
Leervragen
Activiteiten
Actoren
Output
Ik wil me bezig gaan
houden met het
pedagogisch
competent. Dit houdt
in dat ik:
-De inbreng van de
kinderen waardeer,
nieuwsgierig ben en
hen regelmatig
complimenteer
-En ik wil tijdens de
les zorgen voor een
prettige en ontspannen
sfeer.
Praktisch:
Zijn de kinderen in
staat, na een duidelijk
voorbeeld, de functie
van een onzichtbaar
voorwerp uit te
beelden. 
Zijn de kinderen
instaat zich in te leven
in een rol van iemand
anders?
Theoretisch:
Leren van en met
elkaar:
Geven ze elkaar hint
bij het uitvoeren van
de opdrachten?
Inleiding:
Met zijn alle verschillende typetjes
uitbeelden. Wie durft het in zijn eentje
aan de rest te laten zien?
Kern:
Iedereen loopt met een cadeautje door
de kring. Ze mogen zelf weten wat het
is. Het kan klein zijn maar ook heel
groot of zwaar. Maar ze mogen niet
zeggen wat ze vast hebben. Ik laat eerst
een paar voorbeeldjes zien
Ze gaan op hun stoel zitten en leggen
het cadeau op hun schoot. Daarna vraag
ik hen een voor een het cadeau uit te
pakken en er mee te gaan spelen zodat
wij weten wat het is. 
Als dat nog redelijk moeilijk is doen we
het nog een keer, anders gaan we het
uitbreiden: één iemand heeft een
cadeau vast en beeld duidelijk uit of het
een groot, klein, licht, zwaar, breekbaar
etc cadeau is.  Hij/zij geeft het aan
iemand anders en deze gaat hem open
maken en er mee spelen. De rest moet
raden wat het is. Alleen degene die hem
aanpakt weet dus wat ‘er in’ zit. Het
moet wel passen bij het formaat die
eerder werd aangeven.