Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 2 
Next page End  

H – GO – 2
H GO 2
H – GO – 2
22
Les 1
Van tevoren:
De kinderen hebben van thuis natuurgetrouwe platen en afbeeldingen
meegenomen van de natuur.
Natuurlijk heb je als leerkracht ook het een en ander opgezocht. 
Leg klaar; atlassen, informatieboeken over de natuur en knutselspullen. 
Je laat een natuurfilm zien waar de prachtigste en meest wonderlijke
dingen uit de natuur in voorkomen. Het is de bedoeling dat de
kinderen bewondering krijgen en zich verbazen over de variëteit in de
natuur.
Om dit op weg te helpen stel je van tevoren een kijkvraag:
Let eens op de verschillen tussen de aparte gebieden op aarde. Is het
nat/droog, koud/warm, verschil in vegetatie en bewoners.
Na afloop van de film maak je met de kinderen een woordweb op een
groot vel. Je zet alleen geen woord in het midden, maar een
wereldbol.
De kinderen mogen woorden of kreten opschrijven over wat ze heel
gaaf/ mooi/ indrukwekkend vonden. Je praat aan de hand hiervan
over de verwondering die er plaats vond bij de klas.
Na dit gesprek gaan de kinderen een collage maken van de
platen/afbeeldingen die ze hebben meegenomen (als de kinderen ze
uiteindelijk weer mee naar huis willen nemen kun je ook pritt-buddy
gebruiken). Als introductie hierop laat je je eigen platen en
afbeeldingen zien. 
De kinderen werken in groepjes van 3 a 4 personen. Ze plakken de
mooiste platen uit het groepje op. Ook wordt opgezocht waar de
afbeeldingen in het echt te vinden zijn (atlas, informatieboeken,
internet).
Als dit klaar is worden de collages klassikaal besproken. Wie heeft wat
opgeplakt? Waarom? Wat vind je ervan?
De collages worden in de klas opgehangen.
Les 2
De vorige les wordt kort besproken. Wat hebben we gedaan? Wat was
het allermooist?
Hierop aansluitend wordt er een kringgesprek gehouden; wie denkt er
wel eens na over hoe dit alles is ontstaan? De kinderen mogen hun
eigen ideeën vertellen.