Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 3 
Next page End  

Overal om ons heen horen we geluiden. Denk maar eens aan een auto die
langsrijdt, mensen die praten of de kikker die kwaakt. Dit zijn zomaar een paar
geluiden, maar heb je er wel eens goed over nagedacht wat geluid nou eigenlijk is
en wat je moet doen om hoge en lage tonen te krijgen. In deze les gaan we een
paar proefjes doen om wat meer over geluid te weten te komen.
1.
Doe je ogen eens een halve minuut lang dicht en luister goed naar de geluiden
die je binnen of buiten de klas hoort. Maak zelf zo min mogelijk geluid!!!
Probeer alle geluiden die je hebt gehoord te onthouden en schrijf ze daarna
op dit blad. 
Wat heb je gehoord?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 
2.
Je ziet hier een aantal doosjes waar filmrolletjes in hebben gezeten. Die
zitten allemaal dicht, dus je kunt niet zien wat er in zit. Luister goed naar de
verschillende doosjes. Schrijf op wat jij denkt dat er in dat doosje zit. Je
kunt kiezen uit:
Suiker, knikker, paperclips, watten, propjes papier en punaises. En heel
misschien word je wel gefopt en zit er niets in…
   Doosje nummer
Wat denk je? 
Had je het goed?
1.
2.
3.
4.
5.