Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 2 
Next page End  

                              Formulier voorbereiding onderwijsactiviteit 
Naam: 
Naambegeleider: 
Activiteit: Emotiekring, verdriet
Datum:26-9-02
Groep: 4/5
Persoonlijke leerdoelen:
Eigen stijl ontwikkelen
Mezelf kunnen inleven in de belevingswereld van het kind
Een emotiekring geven
Doel: De kinderen kunnen, door middel van een emotiekring, elkaar zijn verdriet een plaatsje
geven. De kinderen nemen actief deel aan het gesprek en zijn betrokken. De kinderen zijn
rustig en houden zich aan de door mij gestelde regels. De kinderen kunnen hun gevoelens
uiten. De kinderen kunnen hun gevoelens verwoorden.
Beginsituatie: Er zitten 26 kinderen in de klas. Het is een combinatieklas, groep 4 en 5. De
kinderen weten wat zelfstandig werken inhoud, ze moeten alleen nog regelmatig
gecorrigeerd worden.
                                                  Onderwijsleersituatie
         Inhoud
Werkwijze
Middelen
Inleiding: Kinderen gaan
bij binnenkomst op hun
plaats zitten en wachten
tot iedereen er is. Dan
open ik het
kringgesprek.
Wanneer de kinderen de klas
binnenkomen gaan ze op hun plaats
zitten. Daar wachten ze stil af tot
iedereen binnen is. Als alle kinderen
rustig en stil zitten open ik het
kringgesprek door te vragen wie er
wanneer en waarom voor het laatst
gehuild heeft. 
stoelen
Kern: De kinderen
vertellen over verdrietig
zijn.
De kinderen mogen een reactie
geven. Dan vraag ik wie er vaak
verdrietig is. Zo komt het gesprek
over verdrietig zijn op gang.
Wanneer de kinderen te ver
afdwalen breng ik ze weer naar dit
onderwerp. 
stoelen
Afsluiting: Het
kringgesprek wordt
afgesloten.
Ik sluit het gesprek af door te
vertellen dat het kind wat dan mag
vertellen de laatste is.
stoelen