Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 2 
Next page End  

De telefoon
De telefoon is tegenwoordig het belangrijkste middel voor
communicatie. Tegenwoordig heeft zelfs bijna iedereen een mobiele
telefoon. 
Al in 1836 was er een apparaat wat
veel weg had van de telefoon.
Dit apparaat was de ‘telegraaf’. De
telegraaf werd in 1836 uitgevonden
door Samuel Morse. Met dit apparaat
was het voor het eerst mogelijk om
over een lange afstand te
communiceren. Hiervoor werd
elektriciteit gebruikt. Met de
telegraaf kon je via een koperen draad tekens door geven. Deze
tekens noemen we morse code. Het is een code taal die bestaat uit
punten en strepen. Dit waren dus korte en lange klanken. Met die
klanken kon je woorden doorseinen.
In 1875 deed Alexander Graham Bell een andere belangrijke
ontdekking. Hij vond de eerste telefoon uit. Nu was het ook mogelijk
om echt met elkaar te praten over een lange afstand. Het woord
telefoon is afgeleid van de woorden: tele = ver en phooné = geluid. De
eerst telefoon zag er uit als een kistje met spoeldraad, een breinaald
en een varkens blaas. Bell verbeterde zijn uitvinding en in 1867 lukte
het hem voor het eerst een echt telefoontje naar zijn assistent te
plegen met de mededeling: ‘Watson kom vlug, ik heb je nodig’.
Watson, kom vlug, ik heb
je nodig!