Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 3 
Next page End  

Inleidende les: 
Doel: De kinderen bekend maken met het thema en de voorkennis activeren.
Materialen: 
bord, 
kladblaadjes, 
potloden.
Lesopzet:
-
Praten over schaduw. Voorbeelden noemen van situaties die met schaduwen
te maken hebben.
-
Wat is er anders aan schaduw? je ziet wat/wie het is maar niet alles, wel
contouren, omtrek. Voorbeeld op bord: gezicht van de zijkant, gezicht van de
voorkant
-
Uitdelen: blaadjes, potlood uit kastje laten halen. 
-
Zelf oefenen met schaduw tekenen, (zwarte) potloden. Teken een schaduw
van iets of iemand.
-
Praten over het schimmenspel, wat is het? weten wat poppenkast is maar bij
een schimmenspel zijn allemaal schaduwen op een scherm.
-
voorbeeld vingers bewegen in de schaduw, rare figuren.
-
bedoeling komende lessen: 
* vanmiddag zelf pop maken.
* groepjes maken, 2 van 3 en 2 van 4.
* kerstverhaal bedenken
* geluid erbij maken (muziekles)
* oefenen
* optreden in de klas
Handvaardigheid: 
Doel voor de kinderen: 
Via het maken van poppen en poppenspel communicatieve en sociale vaardigheden
vergroten. 
Via het maken van poppen en poppenspel vergroten van expressieve vaardigheden
Materialen: 
Wit papier
Potloden
Schaar