Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 2 
Next page End  

NEDERLANDS 
“THE OLD CROW”
opdracht:
Ga naar LINKS en klik vervolgens op Geschiedenis
Kies dan The Old Crow geschiedenis van een legendarisch
vliegtuig en beantwoord hiermee onderstaande vragen.
01. Wat is het thema van deze webpagina ?
02. Uit hoeveel alinea’s bestaat de eerste pagina ? 
03. Ga naar de bladzijde over de Stearman. 
      Hoeveel tussenkoppen vind je op deze bladzijde ?
04. Hoe komt dit vliegtuig aan de naam Boeing Stearman ?
05. De Boeing Stearman is voor meerdere doeleinden gebruikt.  
      De eerste is al ingevuld. Schrijf de andere drie hieronder op.
1. als postvliegtuig
2. 
3.
4.
06. Hoeveel Boeing Stearmans zijn er in totaal gebouwd ?
07. Ga naar de pagina over de Crew. 
     Wie zijn de bemanningsleden van the Old Crow en wat is hun huidige beroep ?