Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 6 
Next page End  

Copyright © 2000 - 2001 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.
Voor meer lesideeën: ga naar www.lesidee.nl
1
Wiskunde : cijferen
Fase 1: Introductie
-
doel: 
kunnen oefeningen oplossen door te cijferen. Vinden zelf de oplossingsmethode. 
-
inhoud:
A.
Laura gaat een tijdschrift kopen. De verkoper plaatst de nieuwe nummers net in de
rekken. Van ieder tijdschrift legt de verkoper 36 nieuwe nummers in het rek. Hoeveel
tijdschriften staan er in het rek wanneer alle tijdschriften in het rek staan? Heeft er
iemand een andere oplossing? Rek wordt aan bord getekend. (op voorhand, zie
bordschema in bijlage)
B.
In een fabriek werken 23 arbeiders. Per dag krijgen ze 115 fr. wedde extra. Hoeveel
moet de directeur per dag betalen als extra wedde? (voor de 23 arbeiders samen)   
-
methode:
De lln schatten eerst het aantal tijdschriften, de opslag. De lln maken de oefening
individueel op een blaadje papier. De oplossingen van de lln worden overlopen. Eén lln
noteert de oefening aan bord.
-
media: 
bord, krijt, papier
-
duur: 15 min.
Fase 2: Verwerking:
-
doel:
kunnen oefeningen oplossen door te cijferen. Vinden zelf de oplossingsmethode, nl
cijferen. Kunnen een getal koppelen aan een bepaalde letter. Kunnen deze letter
terugvinden in een kolom. 
-
inhoud:
oefeningen op de werkblaadjes
-
methode:
lkr. overloopt samen met de lln de oefeningen. lkr vraagt of alles duidelijk is. Lln maken
de oefeningen individueel en kunnen vragen stellen tijdens het maken van de oefeningen.
lkr loopt rond in de klas en kijkt of iedereen alle opgaven snapt. Lkr helpt lln die vragen
hebben.
-
media: 
geen
-
duur: 23 min.
Fase 3: 
-
doel:
kunnen oplossingen en oplossingsmethode verwoorden. Kunnen eigen oplossingen
vergelijken met die van anderen.
-
inhoud:
oplossingen en oplossingsmethodes van de leerlingen.
Vragen: Wat heb je voor oef ….? Heeft er iemand een andere oplossing? Begrijp je
waarom hij / zij dat op zo’n manier gedaan heeft?
-
methode:
leergesprek, na iedere oef brengt één lln de oef aan bord
-
media:
bord, krijt
-
duur: 12 min.