Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 2 
Next page End  

Maandag
’s morgens:
Nadat de kinderen hebben verteld over wat zij in het weekend gedaan hebben volgt de
introductie van het thema dmv het prentenboek en de hoek. 
Er wordt door een aantal kinderen een tekening gemaakt over een boot die op de zee vaart. Zij
tekenen alleen de boot en doen dit met verf op A3 papier.
’s Middags ligt de nadruk op de lees- schrijfhoek. Ik ga in de hoek zitten en probeer de
leerlingen te stimuleren in hu n spel.
Een andere activiteit die ik ’s middags wil introduceren is het maken van een piraten boot.
Dinsdag
’s morgens
In de kring introduceer ik het versje: Scheepje op de zee. Ik vertel het versje eerst en daarna
probeer ik de kinderen de laatste woorden in te laten vullen.
Gym; ik zet miksituaties neer. Deze hebben niet direct te maken met het thema.
Met melk drinken introduceer ik de zandtafel die dan fungeert als schateiland, waar de
kinderen op zoek gaan naar schatten (knopen etc).
’s Middags
Wiskunde: samen met de kinderen ga ik proberen de was van de piraten met zo weinig
mogelijk knijpers op te hangen. 
Herhaling van het versje.
Woensdag
Kring: herhalen van het versje.
Schatzoeken adhv van een plattegrond. Ik maak allemaal groepjes, die allemaal op zoek gaan
naar een andere schat. Er komen in het lokaal/de gang vijf schatten. Elk groepje heeft dan zijn
eigen schat.
Begeleiding van de hoek.
Verrekijker maken
Donderdag
Morgen
Piratenvlag maken
Gym: spelletjes die met piraten te maken hebben. 
Middag: 
Stukje video