help bij deze pagina
Help bij deze pagina

Je hebt (binnen de groep) een specifiek vakgebied gekozen.

Kies uit de grijze tabel de titel van de les die je wilt bekijken.

Dit doe je door op de gekozen titel te clicken.

De lijst is gesorteerd op thema. Soms bevat de lijst een derde (witte) kolom, hier kan je zien aan het aantal (zwarte) L-en hoe goed deze les is beoordeeld. (Hoe meer L-en hoe beter de les is beoordeeld.)

Groep: 6 Vakgebied: [F] sociaal emotioneel Thema's:

        cooperatief leren co÷peratief leren
        deugden Les over eerlijkheid
[F]    emoties Het Dilemma Spel
[F]    pesten Complimenten geven
[F]    spelletjes Magische Elf
[F]    vriendschap Sociale vaardigheden: vriendschap
Sociale vaardigheden: vriendschap - tekst
elkaar complimenten geven