help bij deze pagina
Help bij deze pagina

Je hebt (binnen de groep) een specifiek vakgebied gekozen.

Kies uit de grijze tabel de titel van de les die je wilt bekijken.

Dit doe je door op de gekozen titel te clicken.

De lijst is gesorteerd op thema. Soms bevat de lijst een derde (witte) kolom, hier kan je zien aan het aantal (zwarte) L-en hoe goed deze les is beoordeeld. (Hoe meer L-en hoe beter de les is beoordeeld.)

Groep: 4 Vakgebied: [F] Taal: taal Thema's:

[F]    boeken Leesbevordering
[F]    boekenweek flessenpost
Ons geheim-groepsopdracht n.a.v. Kinderboekenweek
[F]    circus taalbladen bij thema Circus
[F]    gedichten Taal: Opdrachten met gedichten.
[F]    geen thema Een prentenboek maken
[F]    heksen Heksengedichtje
heksHetty
Heksen recept
        overige stelles
PoŽzie
spellen
wie is het
kringgesprek dag en nacht
kring gesprek over de dood
voorleesverhaal
Taalslinger
de verwijswoorden
[F]    pesten Kleine kring over pesten
[F]    piraten vertellingschatkist
weet je wat je zegt
[F]    sinterklaas Stoomboot
zin bij plaatje
[F]    spelletjes lettermix
wie ben ik?
Taalspelletjes
[F]    spelling werkblad spelling en dictee
algemeen werkblad spelling
[F]    sprookjes verhaal kaat
[F]    vakantie Taalbrief
Taalversje
[F]    zomervakantie taalles voor groep 4