help bij deze pagina
Help bij deze pagina

Je hebt (binnen de groep) een specifiek thema gekozen.

Kies uit de grijze tabel de titel van de les die je wilt bekijken.

Dit doe je door op de gekozen titel te clicken.

De lijst is gesorteerd op vakgebieden. Soms bevat de lijst een derde (witte) kolom, hier kan je zien aan het aantal (zwarte) L-en hoe goed deze les is beoordeeld. (Hoe meer L-en hoe beter de les is beoordeeld.)

Groep: 4 Thema: [F] algemeen Vakgebieden:

[F]   Taal: schrijven Lesopening schrijfles rap over schrijfhouding
Lesopening voor schrijfles rap over schrijfhouding
[F]   algemeen Lessen over Europa
Museum en School
[F]   bewegingsonderwijs Estafettevorm
[F]   muziek Lied Bebop
[F]   rekenen rekenen gr 4
juf saida gr 4