groep1-2 groep3-4 groep5-6 groep7-8 contact onzeNieuweSite
Taal
Spreekwoordenles Opening met een te spelen poppenkast verhaal en verder nog leuk opdrachtbladen.
Zoals Een les 'doen als'.
Opstel Een opstel maken in groep 8.
Muurkrant De kinderen gaan een muurkrant maken.
Droomopstel Een opstel over dromen.
Dichten Ode of haatdicht? Mooie taalles over deze zaken (word).
Goudenmuis.nl Een werkblad bij de site van de gouden muis. Van de educatieve faculteit Iselinge.
Tekstsoort Een les over een taalsoort (word).
plaagmannetje Een les over het afmaken van het verhaal van het plaagmannetje (word).
Tekstsoort Nog een les over een tekstsoort (word).
Raadsels Stel leuke raadsels die je altijd kunt gebruiken (word).
Trapvergelijking Trapvergelijkings oefening (word).


Copyright 2000 - 2005 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.