groep1-2 groep3-4 groep5-6 groep7-8 contact onzeNieuweSite

Kennis van geestelijke stromingen

Wat heb je nodig?

- Voorleesverhaal over de Islam.
Doel

De leerlingen kunnen gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen over hoe een godsdienst eruit kan zien, daarbij kunnen de kinderen:
- Hun mening beargumenteren.
- Overeenkomsten en verschillen tussen godsdiensten herkennen en benoemen.
- Het verband begrijpen tussen eventuele actuele thema's of andere lessen (geschiedenis, taal etc.)
Inleiding

De les wordt ingeleid met een verhaal over de gewoontes van de islam. Na het verhaal bespreekt de leerkracht met de klas wat de gewoonten zijn van de Islam, dit vraagt hij ook aan de klas over het christendom, jodendom en andere geloven (al dan niet in de klas aanwezig). De leerkracht kan vragen naar het soort gebouw, de regels, tradities e.d. daarnaast vraagt de leerkracht ook naar de achterliggende gedachten van godsdiensten.
Kern

Vanuit de inleiding kan ook gesproken worden over het hebben van een eigen godsdienst of geloof voor jezelf. De leerkracht laat de leerlingen daar eerst individueel over nadenken en vervolgens zullen zij in groepjes een eigen godsdienst gaan ontwerpen. Deze godsdienst moet niet alleen kenmerken hebben over de buitenkant (kleding, literatuur, gebouw e.d.) maar de kinderen moeten ook nadenken over de normen en waarden van hun geloof of godsdienst, die iets zeggen over de buitenkant.
Evaluatie

Nadat de leerlingen in groepjes een aantal punten opgeschreven hebben, zullen deze kenmerken klassikaal besproken en bekritiseerd worden.

Deze les is gemaakt door:


Copyright © 2000 - 2005 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.