groep1-2 groep3-4 groep5-6 groep7-8 contact onzeNieuweSite

Engels

Het prentenboek: "the very hungry caterpillar"

Doel: leerlingen ontdekken dat zij een Engelse tekst globaal kunnen begrijpen wanneer daartoe voldoende steun wordt gegeven.

Inhoud: Kies een Engels prentenboek of verhaal dat aansluit bij de leeftijd van de klas. Afhankelijk van de klas en de moeilijkheidsgraad is voorbereiding vooraf noodzakelijk. Deze voorbereiding kan bestaan uit het tonen van illustraties, het kort vertellen van de inhoud zonder de clou weg te geven, of een middenweg hiertussen. Zorg dat de spanning niet geheel wegvalt.
Lees je tekst twee of zelfs drie maal voor. Zomogelijk toon je terwijl je vertelt enkele visuele beelden. 

Zorg na het verhaal voor een verwerking. Enkele mogelijkheden vind je hieronder (combinaties zijn mogelijk):
laat de klas navertellen in het Nederlands 
bespreek enkele vooraf gestelde richtvragen. Zorg dat je begint met een globaal-vraag en later meer details vraagt 
stel 'true' en 'false' vragen 
verwerk enkele vooraf geÔntroduceerde woorden in een puzzelachtige opdracht 
laat zinnen of plaatjes in de goede volgorde leggen 
laat tekst of plaatjes bij elkaar zoeken

Werkblad


Copyright © 2000 - 2005 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.