groep1-2 groep3-4 groep5-6 groep7-8 contact onzeNieuweSite

Beeldende vorming

Beginsituatie

De kinderen hebben eerder een landschap gezien.
Doel

Kinderen leren met een gegeven fragment te komen tot een geheel om hun tekening af te maken.
Voorbereiding

De leerkracht moet posters hebben van enkele landschappen. Deze moeten in verticale stroken worden geknipt. Deze posters kun je zoeken in kalenders, reisbureaufolders of bij reclame. Liefst niet te moeilijke, drukke landschappen, goede voorbeelden zijn: polderlandschappen, vergezichten op de bergen. Deze stroken worden op een tekenvel geplakt. Zorg dat er voor elk kind n tekenvel is.
Inleiding ( 8 min)

Elk kind krijgt een tekenvel met daarop een strookje landschap. Nu wordt het landschap - naar eigen inzicht - afgemaakt. Laat ze niet alleen in de buurt van de strook werken, stimuleer ze om eerst globaal te bedenken wat er op papier moet komen. 
Kinderen moeten goed kijken welke kleuren er in de strook gebruikt worden.
Kern ( 30 min)

De kinderen gaan aan de gang. De leerkracht loopt rond en kijkt of de kinderen goed aan de gang zijn.
Evaluatie ( 10 min)

Men kan de volledige foto laten zien, indien er twee voor handen waren. 
Wat is anders geworden?
Waar sluit de lucht goed aan?
Deze les is gemaakt door Jolanda Louwers.


Copyright 2000 - 2005 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.