groep1-2 groep3-4 groep5-6 groep7-8 contact onzeNieuweSite

Beeldende vorming

Wat heb je nodig?

Tekenpapier
Potloden
Kleurpotloden
2 voorwerpen van dezelfde grootte (bijv. beer en een doos)
Onderwerp

Erop, erin, ernaast.
Inleiding ( 8 min)

Leg de opdracht uit en laat een voorbeeld zien (zie tekenvaardig). De kinderen tekenen na wat ze te zien krijgen. De twee voorwerpen worden van positie veranderd en de kinderen moeten dit naschetsen. Het gaat vooral om het schetsen. Ze proberen de hoofdzaken te zien; proberen te plaatsen, waar het licht en donker moet zijn. 
Kern ( 40 min)

De kinderen gaan aan het werk. Ze delen hun blaadje in vieren. Dan kunnen ze alle aanzichten op hetzelfde papier tekenen. Na 10 minuten wordt er gewisseld van aanzicht. 
Evaluatie ( 10 min)

Bespreken van:
Hoe was de opdracht?
Let op de tekeningen: Wie heeft er geschetst?
Deze les is gemaakt door Jolanda Louwers.


Copyright 2000 - 2005 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.