groep1-2 groep3-4 groep5-6 groep7-8 contact onzeNieuweSite

Drama

Les 5

Tijd: 20 minuten

Kern:
Charade
Groepen van ongeveer vijf personen. Elk groepje kiest een woord van bijvoorbeeld vijf letters. Iedere letter moet nu uitgebeeld worden door middel van een handeling, waarvan de naam begint met dezelfde letter. Elke handeling wordt door het hele groepje gedaan. Voorbeeld: tafel: tennissen, aansteken, fietsen, eten, lachen. Na het vertonen van deze handelingen moeten de overige groepen raden. Wie heeft er de meeste goed?
Variaties: de letters kunnen eventueel door elkaar gegeven worden.

Leerdoel:

Lesdoel van de kinderen:
∑ spellen
∑ De handelingen zo kiezen dat de rest het kan raden.
∑ Omzetten van verschillende handelingen in een woord.

Hulpmiddelen + organisatie:

∑ Kinderen in groepjes verdelen.
∑ Pen en papier voor het noteren van de letters en woorden.


Copyright © 2000 - 2005 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.