groep1-2 groep3-4 groep5-6 groep7-8 contact onzeNieuweSite

Beeldende vorming

Wat heb je nodig?

kosteloos materiaal
lijm
karton (liefst grote vellen)
Beginsituatie

De leerlingen hebben eerder met kosteloos materiaal gewerkt.
De kinderen weten wat je in een stad allemaal kunt vinden. (wegen, stoplichten, huizen, etc.).
De leerlingen hebben vaker opdrachten gehad waarbij ze moesten samenwerken.
Doelen

De kinderen hebben goed samengewerkt.
De kinderen krijgen met de hele klas een stad.
De kinderen gebruiken niet teveel lijm.
Inleiding ( 10 min):

Samen met de kinderen brainstormen wat er allemaal in een stad te zien is. Je kunt dit eventueel met een spin op het bord zetten.
Groepen indelen, afhankelijk van het totaal aantal leerlingen in de klas. Maak de groepen niet te groot 5 a 6 kinderen is genoeg in een groep. 
Hierna wordt uitgelegd wat de bedoeling is. Ze gaan met z'n allen een stad maken. Maar dan eerst in groepjes en later wordt alles bij elkaar gevoegd. 
Zeg erbij dat ze zuinig aandoen met de lijm!
Kern ( 45 min):

Ze gaan per groepje nadenken wat ze samen willen maken. Er volgt een taakverdeling in het groepje. Dit moet je er duidelijk bijzeggen!
Ze gaan aan de slag. Als leerkracht moet je goed in de gaten houden of de kinderen ook echt samenwerken. 
Let erop of de kinderen niet teveel lijm gebruiken.
Slot ( 10 min):

Samen alles opruimen. Als leerkracht moet je erop toezien dat inderdaad alles samen wordt opgeruimd.
De werkstukken worden besproken.
Deze les is gemaakt door Jolanda Louwers.


Copyright 2000 - 2005 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.