groep1-2 groep3-4 groep5-6 groep7-8 contact onzeNieuweSite

Beeldende vorming

Wat heb je nodig?

kosteloos materiaal
lijm
Beginsituatie

Kinderen weten dat er veel afval is en dat dat in de kliko gaat.
Doelen

De kinderen hebben hun fantasie gebruikt en hebben goed nagedacht over hoe afval verwerkt zou kunnen worden.
De kinderen kunnen verwoorden hoe hun machine werkt.
Inleiding ( 10 min):

Een gesprek houden met de kinderen over afval. Wat is afval? Waar gaat dat naartoe? Wat gebeurt er dan mee? 
Ze moeten een machine bedenken die afval makkelijk verwerkt. Dit gaan ze maken met kosteloos materiaal. Kan met twee personen als ze dit willen.
Kern ( 40 min):

Kinderen gaan aan de gang met hun machine. Leerkracht loopt rond en stelt vragen over de machines. Misschien is het slim om de kinderen op een blaadje te laten schrijven wat de machine doet. 
Slot ( 10 min):

Praten over hoe hun machine werkt. Iedere machine moet aan bod komen. Wat doet de machine, waarom en hoe?
Deze les is gemaakt door Jolanda Louwers.


Copyright 2000 - 2005 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.