voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

Pietengym

Groep: groep3,groep4,groep6,groep7
Vakgebied: bewegingsonderwijs
Thema: sinterklaas
Omschrijving: Ik heb het lesje op een lesvoorbereiding gemaakt voor mijn stage. Het geeft een goed overzicht van de totale les en is klaar voor gebruik. De kinderen vonden het erg leuk om te doen en ikzelf ook!
Zoekwoorden: sinterklaas pietengym zwarte piet

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER PABO-2 

Gymles: pietengym
Pabo Arnhem


Ruitenberglaan 27
6826 CC  Arnhem
tel. 026-3691600
student: Marleen Kerkhof
pabo-/davoklas: D2c
stageschool:
mentor: h
groep: 4 (sommige dagdelen groep 3)
aantal kinderen: 22 (33)
opdracht nr.:
uitvoeringsdatum:
begeleidingsdocent:

beginsituatie:

(voor de kinderen)
Kinderen hebben 2 maal per week gym en zijn gewend om met verschillende
onderdelen binnen een gymles te werken.

beginsituatie: (voor de student)
Dit is mijn vierde gymles.
Ik heb de vorige gymlessen als doel gehad om orde te houden in een onrustige situatie,
dat ging wel steeds wat beter, maar was nog niet optimaal. 


bedoelingen: (voor de kinderen)

Pietengymles, waarbij de kinderen in tweetallen een circuit afgaan dat bestaat uit
11 onderdelen.

In het circuit worden verschillende vaardigheden op het gebied van
bewegingsonderwijs geoefend.
persoonlijk doel: (één aandachtspunt)
Mijn doel van deze les is concreter dan dat in de vorige lessen. 

Mijn doel is om de kinderen tijdens de uitleg duidelijke regels af te spreken met de
groep waar ze zich aan moeten houden, zodat ik makkelijker leiding kan geven.
tijd:

leerroute van de kinderen:


Omkleden in de kleedkamer 

als ze klaar zijn met omkleden, in de gymzaal een tikspelletje of iets dergelijks

luisteren naar de uitleg van de Pieten warming-up.

Pieten warming-up doen.

Aan de kant gaan zitten en luisteren naar de uitleg van het circuitl.

Circuit doorlopen in tweetallen.

Korte evaluatie van de verschillende onderdelen.

Helpen met opruimen.

Douchen , omkleden en terug naar de klas.


werkroute van de leerkracht: (organisatie: vóór, tijdens, na de les) ( fasen: start - stappen - afsluiting)
(werkvormen - groeperingsvormen - speel-leermiddelen - materialen - begeleiding - evaluaties)


Ik heb van te voren het circuit opgebouwd.

Als de kinderen allemaal in de gymzaal zijn, fluit ik een keer op mijn fluit en moeten
ze allemaal aan de kant gaan zitten.

Ik vertel wat de regels zijn van deze les: niemand begint zomaar zonder dat ik het
startsein heb gegeven (fluit); iedereen stopt en luistert naar mij als er gefloten wordt;
kinderen die niet luisteren zet ik aan de kant.

Ik vertel dat we beginnen met een warming up (voor omschrijving zie: inhoud). Ik leg
uit wat de bedoeling is.

Beginnen met de warming up.

Na de warming up zet ik iedereen weer aan de kant en vertel ik wat we gaan doen
met het circuit (voor omschrijving zie: inhoud). Ik wijs steeds 2  kinderen aan die ik
gelijk op hun plaats zet in het circuit.

Als alle kinderen op hun plaats staan, laat ik bij ieder onderdeel de kinderen die
daarbij staan voordoen wat de bedoeling is.

Ik geef nog een keer de regels aan.

Dan fluit ik en mogen de kinderen beginnen.

Er wordt steeds na een paar minuten gewisseld.

Als alle onderdelen zijn geweest laat ik de kinderen bij hun onderdeel op de grond
zitten en vraag ik hoe het ging.

Iedereen ruimt de spullen op van het laatste onderdeel dat ze hebben gedaan en dan
mogen ze naar de kleedkamer om te douchen en om te kleden.
Warming up: 2 rondjes warmlopen, 1 rondje huppelen, 1 rondje sluipen, 1 rondje hinkelen (halverwege wisselen van been

inrichting van de werkruimte: gymzaal, speellokaal, toestellen, bankjes + tafeltjes, hoeken, …


1.
achter de bank gaan staan en de bal tegen de nuur gooien en weer opvangen
2.
over de bank lopen met een bal in de hand; als dat goed gaat proberen om tijdens het lopen de bal op te gooien en weer te vangen
3.
samen overgooien met een pittenzak
4.
van de ene naar de andere hoepel springen
5.
touwtje springen
6.
de bal door de korf gooien
7.
stuiterend met een bal slalommen
8.
met een tennisbal tegen de muur gooien en weer opvangen
9.
aan de voorkant omhoog klimmen en dan gaan hangen en eraf springen
10.
aan de achterkant omhoog klimmen en aan de voorkant weer naar beneden klimmen
11.
koprollen voor en achterover op de mat 

3
1
2


    
         


    
4

11

10


5
9
6


78


Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      pietengymles2.doc
Datum:      30-11-2005
Sender:      Anoniem
Titel:      Pietengym
Groep:      3,4,6,7    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      bewegingsonderwijs    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      sinterklaas    [ thema: vragen & opmerkingen ]
Omschrijving:      Ik heb het lesje op een lesvoorbereiding gemaakt voor mijn stage. Het geeft een goed overzicht van de totale les en is klaar voor gebruik. De kinderen vonden het erg leuk om te doen en ikzelf ook!
Beoordeling:      Niemand heeft deze les nog beoordeeld
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
pietengymles2.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking


Kleurplaten bij thema: sinterklaas