voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

Lieduitwerking ’t Is geboren het goddelijk kind

Groep: groep3,groep4
Vakgebied: muziek
Thema: kerst
Omschrijving: In de lieduitwerking van het kerstlied ’t Is geboren het goddelijk kind wordt gespeeld met vierde en achtste noten doorheen improvisatie, het lied en Orffinstrumenten.
Zoekwoorden: kerstlied lieduitwerking ritme


1
Studiedag GentMusicerende Jeugd
27 augustus 2004

Sessieleider: Heidi De Clercq


’t Is geboren het Godlijk kind


Lesmateriaal:


Piano, Orff-instrumenten, klein slagwerk

Geboortekaartjes met eenlettergrepige namen (bv.: Jan) en tweelettergrepige namen met
neermaatkarakter (bv.: Emma) 

Niveau:
1
ste
graad lager onderwijs

Instap

Hoe kan je als monitor tijdens een sessie iets duiden van de betekenis van Kerstmis? En
daarbij ook nog recht doen aan het feit dat kinderen opgroeien in een multiculturele
samenleving? Kerst is immers bij uitstek een christelijk feest van de ‘verjaardag’ van Jezus. 
Je kan met kinderen toeleven naar kerst door te werken aan een universeel thema dat voor
alle mensen betekenis heeft. Geboorte is zo’n thema, maar ook licht, vrede, vieren, delen,
samenhorigheid, anders zijn. Vandaar ook deze ruime gedachte instap in het thema
geboorte.

Het lied wordt beluisterd en de naamkaartjes worden per
doorgegeven. Je kan kiezen op
welke manier. Op het einde van het lied heeft ieder zijn eigen geboortekaartje vast. 

Als inleiding tot het lezen van de namen zingt de monitor het A-deel van het lied met
volgende tekst:
’t Is geboren het Godlijk kind! Wat staat er op het geboortekaartje? ’t Is geboren het Godlijk
kind! Wat is de naam van dit kleine kind?”

Vorm een kring. Een eenlettergrepige naam wordt als tempo-aanduiding uitgesproken (Jan =
).  Iedereen zegt/zegt+klapt/klapt tegelijk het ritme van de naam die op het
geboortekaartje staat. Er zijn twee ritmes:
en
. Laat iedereen naar het midden van de
kring stappen terwijl ze het naamritme klappen. Het is de bedoeling dat ze “ritmegenoten”
vinden op het gehoor. Blijf bij je nieuwe groep en vorm opnieuw een kring met iedereen. 
Elke groep klapt zijn ritme om zeker te zijn dat elk kind in de juiste groep zit.

Activiteiten


Elke groep voert een korte improvisatie uit, gebaseerd op hun ritme. De improvisatie
moet een duidelijk begin (1 kind start), middendeel (ritmes die het startritme aanvullen of
bevragen) en een einde (wordt non-verbaal tot stand gebracht door lichaamstaal en
actief luisteren). 

Elke groep/elk kind kiest een percussie-instrument. Herhaal de improvisatie met
instrumenten.

Elke groep speelt zijn ritme als ostinato. Een vrijwilliger gaat naar het midden van de
kring en improviseert op een verschillend percussie-instrument.

2

Spelen met het ritme met één dirigent in het midden van de kring. De dirigent
experimenteert met zijn lichaamstaal.

Het lied


De monitor staat in het midden van de kring en maakt met zijn of haar lichaamstaal
duidelijk welk ritme er gespeeld moet worden. Herhaal dan ook enkele keren dat ritme. 
Het ritme zijn telkens 2 maten uit het lied. Bv. :


De monitor klapt nu het ritme dat hij wil horen. Elke groep voert zijn eigen ritme uit. Je
kan ook de groepen eens wisselen. Zo spelen de kinderen ook andere ritmes en wordt
het gehoor ook geprikkeld om naar andere ritmes te luisteren. 

Voor- en naklappen van het ritme van m1-2 met bodypercussion. 
(v= voet, d= dij, b= borstkas, h= hand)
v   d  d  bbb  h h  

Improvisatie met bodypercussion. 
De monitor voert telkens m1-2 uit met telkens 2 maten rust er tussen. (Zo worden de
kinderen bewust van tijd en tijdsduur). Tijdens deze 2 maten rust mag een groep/een
kind improviseren met bodypercussie.

De monitor zingt en klapt m1-2. De kinderen zingen en klappen deze vraag na terwijl ze
zelf nog 2 maten mogen improviseren. 

De kinderen zingen m1-2 + m 5-6, de monitor zingt m 3-4 + m7-8.


B-deel: kinderen zoeken bewegingsvormen die overeenstemmen met de beweging van
een engeltje terwijl de monitor het B-deel speelt of zingt.

Idem maar de kinderen bewegen rond het geboortekaartje.

Aanleren van m9-10 op Orffinstrumenten.

Improvisatie met Orffinstrumenten.
De monitor speelt samen met de kinderen m9-10 + m 13-14, met telkens 2 maten rust
ertussen (gelijkaardig als bij de bodypercussionimprovisatie). Tijdens de vrije maten mag
een kind of een groep improviseren op hun instrument. Belangrijk voor het oor: Hoe
klinken engeltjes? Licht, zwaar, veel noten, weinig noten?

Aanleren van m11-12 + m 15-16 op Orffinstrumenten.


Verschillende uitvoeringen van het lied zijn mogelijk:
Zingen – bewegen – zingen
Zingen – spelen – zingen
Zingen – spelen met improvisatie – zingen

Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      Lieduitwerking_t_is_geboren.doc
Datum:      02-12-2005
Sender:      Heidi De Clercq
Titel:      Lieduitwerking ’t Is geboren het goddelijk kind
Groep:      3,4    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      muziek    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      kerst    [ thema: vragen & opmerkingen ]
Omschrijving:      In de lieduitwerking van het kerstlied ’t Is geboren het goddelijk kind wordt gespeeld met vierde en achtste noten doorheen improvisatie, het lied en Orffinstrumenten.
Beoordeling:      Niemand heeft deze les nog beoordeeld
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
Lieduitwerking_t_is_geboren.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking


Kleurplaten bij thema: kerst