voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

Les acrobatiek voor groep 5, 6, 7 of 8

Groep: groep5,groep6,groep7,groep8
Vakgebied: bewegingsonderwijs
Thema: acrobatiek
Omschrijving: Een acrobatiekles voor de bovenbouw. Afhankelijk van de beginsituatie van je groep wat betreft acrobatiek. Is evt. makkelijk uit te breiden met moeilijkere oefeningen in de kern bij het onderdeel acrobatiek.
Zoekwoorden: acrobatiek stoeltje leerhulp volledige les

Les voor groep 8
Leerlijn: Balanceren
Bewegingsthema: Acrobatiek
Bron: “Basisdocument Bewegingsonderwijs”

Lesdeel /
tijd
Leerdoel
Did. Aanpak
Organisatie
Inleiding
5 min. 

Kern:
25 min.

Afsluiting
5 / 10
min.


-Warming-up
-Reactievermogen

- Balanceren

Stoeltje, zowel
onderpersoon
(stevige basis
vormen) als
bovenpersoon
(evenwicht
zoeken, houden)
- Positiespel
- Gooien
- Vangen

- schieten 
- verdedigen
Lopen langs de buiten rand
van de gymzaal.Als ik 1 x
fluit ga je op de grond zitten.
2 x fluit draai je om en loop je
de andere kant op. 3 x fluit ga
je op je buik liggen

Aan de ene kant van de zaal
wordt zelfstandig vijfbal
gespeeld. Daarbij wijs ik één
kind aan dat scheidsrechter is
en de stand bijhoud. 
Aan de andere kant van de
zaal worden tweetallen
gemaakt. Dit mogen de
kinderen zelf doen. We
beginnen met het maken van
een stoeltje (onderpersoon
zit), omdat ik de beginsituatie
wat betreft acrobatiek niet ken
bij deze groep. Ik leg uit met
een tweetal dat demonstreert.
Telkens als er een tweetal
bezig is, verleent er eentje van
een ander tweetal hulp. Gaat
deze oefening goed, dan wil
ik ook het stoeltje aanleren
waarbij de onderpersoon
staat. Evt. met één hand. 


Blokjesvoetbal: Ieder kind
heeft een blokje. Je moet
proberen om het blokje van
een ander om te schieten,
maar tegelijkertijd dat van
jezelf te beschermen. Bij af:
Drie op de kant, is één er
weer in. 
De kinderen zitten op de
bank en ik leg uit wat de
bedoeling is. 
De kinderen gaan weer op de
banken zitten en ik verdeel de
taken voor het opzetten. De
zaal wordt in twee delen
verdeeld door banken. Verder
worden er twee kastkoppen,
een bank en matjes daarbij
klaargezet. Als alle kinderen
weer zitten, leg ik uit wat de
bedoeling is, wijs een
scheidsrechter aan en verdeel
de groep in vier groepen.
Groep 1 en 2 gaan vijfbal
spelen en groep 3 en 4 gaan
bij mij acrobatiek doen. Na
zo’n tien minuten wordt dat
gewisseld. Tijdens het wissel
moment evalueer ik hoe het
ging bij het zelfstandige
onderdeel. 
Ieder kind krijgt een opdracht
om een onderdeel op te
ruimen. Ik doe samen met
een paar kinderen de
kastkoppen. Alle kinderen
gaan daarna weer op de
banken zitten en ik leg het
blokjesvoetbal uit. 
Regels bij stoeltje:

Onderpersoon:
-
ga op de voorrand van de kast zitten
-
pak de bovenpersoon bij de pols voor hij opstapt
-
trek de bovenpersoon omhoog als hij gaat opstappen
-
als de bovenpersoon opstapt, ga je langzaam naar achteren hangen. 
-
Als de bovenpersoon naar achteren gaat hangen, gaat de onderpersoon ook naar
achteren hangen. 

Bovenpersoon:
-
pak de onderpersoon bij de polsen
-
ga dicht bij de onderpersoon staan om op te stappen
-
stap op het midden van de bovenbenen met de tenen naar buiten en in ieder geval niet
op de knieën
-
na het opstappen omhoog uitstrekken en langzaam naar achteren gaan hangen
-
voorzichtig afstappen, voet voor voet en níet springen!

Hulpverlener:
-
de bovenpersoon alleen vastpakken als die dreigt te vallen
-
de bovenpersoon zonodig iets boven de heupen in zijn rug met twee handen steunen

Leerhulp bij zwakke onderpersoon
Uitvoeringswijze
Leerhulp
De benen geven geen
stevige basis voor de
bovenpersoon.
Aanwijzing:

Stap hoger op de bovenbenen

Ga verder achter op de kast zitten

Laat je eerder achterover hangen
Overige hulp:

De onderpersoon zit op z’n knieën op de grond en de
bovenpersoon stapt op de bovenbenen en beiden hangen
naar achteren

Laten voelen dat wanneer die knieën recht boven de voeten
staan, dat dat goede steun kan geven.

Een lichtere bovenpersoon nemen.

De hulpverlener meer laten steunen bij het opstappen.
Geeft als onderpersoon
wisselende kracht. 
Aanwijzing:

Meer naar achteren hangen en armen strekken.
Overige hulp:

Andere activiteit: op de bank staan met de voeten tegen
elkaar aan en aan elkaars armen naar achteren gaan hangen.

Leerhulp bij zwakke bovenpersoon
Uitvoeringswijze
Leerhulp
Kan met tweede voet niet
opstappen.
Arrangement:

Vanaf een verhoging op de onderpersoon stappen
Aanwijzing:

Houd je bij het opstappen meer gestrekt

Ga dichterbij de onderpersoon staan bij het opstappen (evt.
kruisje op de grond.)
Is na het opstappen
direct uit balans.
Aanwijzing:

Strek je na het opstappen omhoog uit.
Overige hulp:

Hulpverlener geeft erachter steun bij de heupen
Strekt als bovenpersoon
niet echt uit.
Aanwijzing:

Doe je heupen naar voren.

Maak je lang.
Overige hulp:

Hulpverlener duwt de heupen iets naar voren
Hangt als bovenpersoon
niet naar achteren.
Aanwijzing:

Laat je langzaam naar achteren zakken met de hulpverlener
erachter.
Overige hulp:

Bij leerkracht laten oefenen.

Leerhulp aan overige bewegers (onderpersoon)
Uitvoeringswijze
Leerhulp
Zoekt zonder steun naar
een goede balans.
Aanwijzing:

Probeer je als onderpersoon iets op te richten en los van de
kast te komen en toch de balans met de onderpersoon te
houden.
Kan een moeilijkere
balans proberen.
Overige hulp:

Met een zwaardere bovenpersoon de balans zoeken.
Hangt ver achterover
aan één arm.
Overige hulp:

Zonder steun onder de onderpersoon werken.

Leerhulp aan overige bewegers (bovenpersoon)
Uitvoeringswijze
Leerhulp
Heeft beide armen nodig.
Aanwijzing:

Ga verder achterover hangen met gestrekte armen.
Overig hulp:

Hulpverlener achter bovenpersoon
Hangt als bovenpersoon
niet echt naar achter.
Overige hulp:

Hulpverlener achter bovenpersoon
Kan naar balans zonder
steun zoeken
Aanwijzing:

Probeer je als onderpersoon iets op te richten en los van de
kast te komen en toch de balans met de onderpersoon te
houden.
Hangt ver achterover
aan één arm.
Overige hulp:

Zonder steun onder de onderpersoon werken. 

Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      Les_voor_groep_8_acrobatiek.doc
Datum:      04-11-2005
Sender:      Anoniem
Titel:      Les acrobatiek voor groep 5, 6, 7 of 8
Groep:      5,6,7,8    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      bewegingsonderwijs    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      acrobatiek   
Omschrijving:      Een acrobatiekles voor de bovenbouw. Afhankelijk van de beginsituatie van je groep wat betreft acrobatiek. Is evt. makkelijk uit te breiden met moeilijkere oefeningen in de kern bij het onderdeel acrobatiek.
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 7.5 (4 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
Les_voor_groep_8_acrobatiek.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking
peter bredewoud8Leuke les, heb hem zelf ook al eens gegeven. Dan alleen niet met 2 verschillende activiteiten, maar met 3 verschillende activiteiten. Ook een erg goed boek, al veel mee gewerkt. Heb je tenminste wat aan!
wilgraagjufworden8Zeer leuke les.
Juf El7De les op zich is leuk, maar vooral de leerhulp vind ik erg handig en nuttig!