voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

griezelen met muziek!

Groep: groep6,groep7
Vakgebied: muziek
Thema: griezelen
Omschrijving: In deze les laat je verschillende soorten muziek horen. Bv onweer, een trein, storm. De ll. kiezen een fragment en schrijven hier een opstel bij.
Zoekwoorden: muziek griezelen emoties opstel taal schrijven

Postbus 568
7550 AN Hengelo
M.A. de Ruyterstraat 3
7556 CW Hengelo
Tel. 074-2559100

Postbank 813949
Rabo Hengelo 32 75 08 027
info@edith.nl
www.edith.nl
Fax 074-2559191
VOORBEREIDINGSFORMULIER
Pabo 1
Student(e)
Klas
PSL
Stageschool
Plaats
Mentor
:    Linda von Piekartz

:    vr 1F

:    Gerry Oldegbers

:    Obs Twekkelerveld

:    Enschede

:    Harry Spin
 

Datum
Groep
Aantal lln.

:   
?
:   
7

:   
22
Stage opdracht van: (aankruisen)

Vak- vormings-
gebied,
speelwerkthema
of onderwerp:
   Muziek, gevoelens bij geluiden

×

mentor
opleiding
eigen keuze
Beginsituatie:
De kinderen hebben allemaal wel eens gelezen over griezels/ spoken. Ze kunnen geluiden associëren met
gevoelens/ gebeurtenissen.
Lesdoel:
De ll. kunnen bij verschillende geluidsfragmenten een tekst schrijven. In deze tekst moet het gevoel dat de ll.
krijgen bij de muziek, terugkomen. Daarnaast kunnen de ll. de opdrachten op het werkblad individueel invullen.
Persoonlijk leerdoel:

aandachtspunten  pedagogische / agogische vaardigheden:

Pakkende sfeer: griezelen. Ik kan me inleven in het thema en kan dit overdragen naar de ll.

Regels in de klas


aandachtspunten (vak)didactische vaardigheden:

Ik kan de bedoeling van het werkblad goed en duidelijk uitleggen

Ik kan ll. motiveren hun eigen ‘product’ te laten zien/ horen


Checklist materialen:

cd met fragmenten ( Muziek meester!, kun je zelf uitzoeken )

Evt. bord en krijtje

Papier

Lesfase
Tijd
Leerinhoud
Didactische aanpak, organisatie en middelen
Opmerkingen mentor / PSL
InleidingUitleg

Begeleide
inoefening


Zelfstandige
verwerking


Evaluatie
5 a 10 minuten5  minuten

5 minuten30 minuten10 minuten
* Griezelen
* Sfeer griezelgeluiden

gevoel bij geluid

geluiden op cd

gevoelWerkblad invullen

VerhaalWelk fragment heb je
gekozen?

Verhaal voorlezen
Ik begin met de vraag: als jullie aan griezelen denken, waar
denk je dan precies aan?
Hoe zouden we het hier in de klas eens heel eng kunnen
maken? ( lampen uit, zonnewering naar beneden, etc. )
Ik steek ) als dat mag ) waxinelichtjes aan met de kinderen, en
samen maken we de klas zo in een “griezelsfeer”. ( vraag de ll.
evt. wat is sfeer precies??? )

Dan stel ik de vraag: wie heeft er wel eens een griezelfilm
gezien die je echt eng vond? Wat gebeurde er in deze film?
Welke geluiden hoorde je? ( waarschijnlijk komt het onderwerp
“geluiden” vanzelf naar voren ) Hoe voelde je je tijdens die
film? En bij die geluiden?
Ik leg nu de les verder uit. Ik vertel dat ik een cd met geluiden
heb meegenomen en dat iedereen straks een werkblad krijgt.
De geluiden zijn allemaal verschillend ( ik laat er vier a vijf
horen ) Dan laat ik het werkblad uitdelen en leg het uit. ( hoe
gaan de opdracht in z’n werk )
Ik vraag of er nog onduidelijkheden zijn wat betreft het
werkblad. Dan vertel ik dat we na het werkblad nog allemaal
een kort verhaal gaan schrijven bij een van de geluiden.

Ik laat de geluiden op cd horen. Per geluid ga ik na: wat voel je
hierbij? Hoe klinkt het geluid/ de muziek? Waar denk je aan
als je dit hoort? Dit doe ik dus klassikaal.

Hierna laat ik de geluiden nog eens horen en laat de ll.
aansluitend het werkblad individueel invullen ( met nadruk op
individueel ) Na het werkblad gaan de ll. een kort verhaal ( half
A- viertje ) schrijven bij een van de fragmenten. 
Ik laat de fragmenten nog een keer horen en nummer ze van
een tot vier/ vijf. De ll. zetten bovenaan hun blaadje het
nummer van het fragment en schrijven dan een verhaal.

Ik laat de ll. stoppen met schrijven, en vraag een aantal ll. ( of
ze bieden het zelf aan ) te vertellen waarom ze hun fragment
hebben gekozen en wat ze geschreven hebben. Ik laat hen
ook het verhaal voorlezen. Ik vraag de andere ll. hierop te
reageren. Voel jij hetzelfde bij dat fragment als…? Wat heb jij
geschreven? Ik laat hierbij zoveel mogelijk ll. aan bod komen.


Lesfase
Tijd
Leerinhoud
Didactische aanpak, organisatie en middelen
Opmerkingen mentor / PSL


Totaalindruk:
Paraaf:


Zelfevaluatie student
Wat ging goed?
Waardoor kwam
dat?


:   


Wat ging niet
goed?
Waardoor kwam
dat?


:   

Is het lesdoel
bereikt?
:   


Samenvatting opmerkingen mentor, PSL (invullen door student)

Aandachtspunten voor de volgende les


Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      griezelen.doc
Datum:      25-10-2004
Sender:      pielin
Titel:      griezelen met muziek!
Groep:      6,7    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      muziek    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      griezelen    [ thema: vragen & opmerkingen ]
Omschrijving:      In deze les laat je verschillende soorten muziek horen. Bv onweer, een trein, storm. De ll. kiezen een fragment en schrijven hier een opstel bij.
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 6 (1 beoordeling)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
griezelen.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking
MarijeBosman6Jammer dat het werkblad mist