voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

Help de rijmpiet!

Groep: groep1,groep2,groep3
Vakgebied: Taal: taal
Thema: sinterklaas
Omschrijving: Je helpt de rijmpiet die niet meer kan rijmen samen met de kinderen, dit kunnen alleen rijmwoorden zijn (groep 1), maar ook hele zinnen (groep 3)
Zoekwoorden: Sinterklaas taalles rijmen

Lesvoorbereidingsformulier 
PABO 1

Naam student:                                     
Natascha Neven
Leerjaar:
Pabo 1
Naam mentor:
Karen te Kolsté
Groep:
1a
Naam stagedocent:
Gert Katerberg
Datum:
29-11-2004
Lesnr.
Taal01

Onderwerp van de les:
Help de rijmpiet!

DOELSTELLING(EN)


      
HULPVRAGEN
Algemeen doel: Ontwikkeling van de taalvaardigheid van de kinderen.
Ook moeten de kinderen luisteren naar elkaar en leren dat ze moeten
wachten op hun beurt.

Concreet doel: aan het eind van deze les weten de kinderen wat rijmen
is en hebben ze samen rijmwoorden bedacht op de woorden die ik ze
aanbied. Misschien kunnen ze zelfs al makkelijke zinnetjes bedenken.
Wat wil je met deze les
bereiken bij de leerlingen?

Wat is je concrete doel en bij
welk algemeen doel hoort dit
volgens jou?


BEGINSITUATIE

      
    
HULPVRAGEN

De meeste kinderen weten al wat rijmen is. Ze kennen het al van
gedichten van sinterklaas van vorige jaren en worden er wel vaker mee
geconfronteerd (televisie programma’s e.d.) 
Wat is het vertrekpunt van de
leerlingen ten aanzien van je
doelstelling(en)?

Welke inschatting maak je
ten aanzien van wat de
kinderen kennen, kunnen,
voelen en weten ten aanzien
van je doelstelling(en)?LEERPUNTEN VOOR JEZELF
   
HULPVRAAG
Heb ik het niveau van de kinderen goed ingeschat? Is de les uitgebreid
genoeg, of ben ik zo door de stof heen?
Waar wil je in deze les op
letten ten aanzien van je
eigen vaardigheden?

Beschrijf dit zo concreet
mogelijk

HULPBLAD
ORGANISATIE

ONTWERPVRAGEN
INLEIDING Aansluiting, orientatie, aandacht
richten

Op welke manier sluit je aan bij de
belevingswerelden van de leerlingen?

Op welke manier sluit je aan bij een vorige les/
activiteit

Weten de leerlingen hoe de les gaat verlopen en
wat er van ze verwacht wordt?

Welke ‘aandachtvanger’ kun je gebruiken?


KERN

Welke gevarieerde didactische werkvormen
gebruik je?

Op welke manier(en) heb je gezorgd voor
voldoende afwisseling in de activiteiten voor de
leerling?

Op welke manier heb je de leerstof overzichtelijk
en toegankelijk gemaakt voor de leerlingen?

Wat zal de leerlingen aanspreken in de leerstof en
op welke wijze kun je hier rekening mee houden?

Waar komen de leerlingen (aspecten van) de
leerstof tegen in hun leefwereld en op welke wijze
kun je dit gebruiken in je les?

Op welke wijze heb je er voor gezorgd dat de
leerlingen actief met de leerstof bezig zijn?

Welke aanschouwelijke middelen kun je bij de les
gebruiken?

Op welke manier kun je de sfeer in de les
optimaliseren?

Op welke wijze is er sprake van een logische
opbouw in inleiding, kern en afsluiting?

Heb je nog goed voor ogen wat je met deze les
wilt bereiken?

We zitten allemaal in kring opstelling, ik heb de
kaartjes bij me met de plaatjes van
Sinterklaasonderwerpen en heb daar achterop
geschreven waar het kaartje over gaat.

Zelf even plaatjes zoeken op google die in het
onderwerp ‘Sinterklaas’ passen, dit uitprinten op
redelijk groot formaat en op stevig papier
plakken.

AFSLUITING 

Kun je samen met de leerlingen controleren of de
doelen van de les bereikt zijn?
Kun je samen met de leerlingen bespreken hoe er
in de les gewerkt is?
Kun je een gezamenlijke activiteit bedenken
waarmee je de les afrondt?


UITVOERING VAN DE LES

INLEIDING 
Ik vertel de kinderen dat ik de week ervoor een rijmpiet ben tegengekomen. Deze rijmpiet zat heel
erg hard te huilen, want hij kon helemaal geen gedichten meer verzinnen! Het lukte hem namelijk
niet meer om rijmwoorden te bedenken. Gelukkig heb ik een klas vol met knappe kinderen die
zwarte piet wel willen helpen.

KERN
Ik vraag de kinderen wie er weet wat rijmen is en of ze een voorbeeldje kunnen geven. Ik heb de
kaartjes met de plaatjes bij me, die heb ik van zwarte piet gekregen. We gaan samen door de
kaartjes heen, ik laat eerst een kaartje zien, ik vraag wat erop staat en vraag of ze een rijmwoord
weten. Als dit lukt, vraag ik of ze er ook een zinnetje van kunnen maken. Bij elk van mijn vragen is
het de bedoeling dat de kinderen hun vinger opsteken en pas wat zeggen als ik ze een beurt
geef. Ik schrijf al hun zinnen/ woorden op.AFSLUITING 
Ik eindig met het plaatje van zwarte piet op de fiets. Daar kennen ze ook een liedje over. Die
zingen we nog tot slot. Misschien kan ik nog wat vragen stellen over de rijmwoorden ín dat lied.
Als allerlaatste vertel ik dat ik de kaartjes en rijmwoorden weer aan zwarte piet ga geven en de
dag erna neem ik een (rijmende) dankbrief mee terug naar school.

Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      Rijm_les_2.doc
Datum:      28-11-2004
Sender:      Nataria
Titel:      Help de rijmpiet!
Groep:      1,2,3    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      Taal: taal    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      sinterklaas    [ thema: vragen & opmerkingen ]
Omschrijving:      Je helpt de rijmpiet die niet meer kan rijmen samen met de kinderen, dit kunnen alleen rijmwoorden zijn (groep 1), maar ook hele zinnen (groep 3)
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 5.8 (5 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
Rijm_les_2.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking
juffie didi4de les sluit niet goed aan op de belevingswereld van kinderen. Sinterklaas past natuurlijk wel goed erbij, maar rijmen is voor groep 1 toch veel te hoog gegrepen. Die kinderen zijn nog maar 4. ik zou zo’n les nooit geven in mijn klas. als ik jou was zou ik me goed geen verdiepen in de wereld van een groep 1 kind. succes daarmee, over een jaar lukt het vast beter!
jufnettie6leuk idee, je had de plaatjes er misschien ook bij kunnen doen.
** marije **4Waar gaat de les nou over? Er staat wel een soort beschrijvingsmodel op, maar daar heb je niks aan. Ik kijk op lesidee.nl, dus dan ben ik op zoek naar lesideeen... Niet het model van een les die iemand heeft ingevuld, daar kan ik nu geen les over geven ofzo. Het is wel heel nuttig om het formulier erbij te doen, maar de les moet er zelf ook bij!!


Kleurplaten bij thema: sinterklaas