voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

Van Top tot Teen

Groep: groep1,groep2
Vakgebied: bewegingsonderwijs
Thema: je eigen lichaam
Omschrijving: In deze les leren kleuters hun lichaam kennen. Het boek: van Top tot Teen van Eric Carle is makkelijk hierbij.
Zoekwoorden: lichaam teen kleuters

LESFORMULIER


Naam:

Stageschool:

Datum:

Mentor

Groep:
1/2
Docent:

Vak:

Pabo-groep:

Paraaf:
Thema / onderwerp
Het lichaam

Betekenis
Welke betekenis heeft het thema / onderwerp voor de kinderen? Hoe leg je de relatie met de
beginsituatie?
De kinderen weten wat aan hun lichaam zit. Door deze activiteit gaan ze er juist beter naar leren kijken. Ook komen ze erachter
wat allemaal kan draaien (en waar dus scharnieren zitten).

Bedoeling
Welke bedoeling heb je met deze activiteit? Basiskenmerken, brede ontwikkeling, specifieke kennis,
vaardigheden en attituden?
De bedoeling is dat de kinderen steeds beter in de gaten krijgen hoe het lichaam in elkaar zit. Ook al zijn de kinderen nog zó
jong, we kunnen ze heus wat kleine dingen leren over het lichaam. Natuurlijk leren ze hier nog heel veel over in latere jaren,
maar een begin is dan gemaakt. De kinderen moeten dan ook aan het eind van de les kunnen laten zien wat je allemaal met je
ledematen kunt doen. (draaien, kronkelen, slaan, klappen enz.)

Persoonlijke aandachtspunten
1. 
2. 

Fasering
Inhoud
Didactische
werkvorm
Hoe leid en begeleid
je?
Wat doe jij als
leerkracht?
Leeractiviteit
Wat doet de leerling?
Organisatie /
bronnen
-
Welke ruimte kies
je?
-
Welke materialen en
leermiddelen heb je
nodig?
-
Welke
groeperingsvorm
hanteer je?
-
Welke bronnen heb
je geraadpleegd?
Start

-
Hoe start je de
activiteit?
-
Hoe maak je jouw
bedoelingen
duidelijk?
-
Hoe wek je de
belangstelling?
-
Hoe sluit je aan bij
de beginsituatie?

Duur: 

Ik start de activiteit door te zeggen: 
“Kijk eens wat ik hier heb…. Een héél
mooi boek met op de voorkant een ….
?? Een gorilla. We gaan iets heel leuks
doen met dit boek, moet je maar
kijken.”

Na enkele aarzelingen van de kinderen
zullen ze allemaal wel meedoen. Het is
immers zo leuk, dat ze het ook willen
proberen.

Duur: 3 minuten 
Ik ben ervoor om te
zorgen dat iedereen
probeert mee te
doen, dat het rustig
blijft en dat de les
structuur goed
blijft. 
De leerlingen
luisteren even en
worden stil.
-Het klaslokaal.
Iedereen voor me in
een kring.

-Ik heb enkel en
alleen het boek: “van
top tot teen” van Eric
Carle, nodig. 
Voortgang

-
Beschrijf de
inhoud.
-
Hoe houd je de
belangstelling
vast?
-
Hoe werk je
doelgericht?
-
Hoe verwerk je de
instructies?
-
Op welke manier
ga je rekening
houden met
verschillen?
-
Denk aan extra
activiteiten.

Zie specifieke
aanwijzingen vanuit
de vak- /
vormingsgebieden.

Duur: 

Ik ga heel het boek doorwerken met
de kinderen. Zelf doe ik natuurlijk ook
mee. 

Duur: 7 tot 10 minuten

(Als er nog tijd over is, doe ik het nog
een keer)
Ik probeer iedereen
aan te sporen door
mee te doen.
De leerlingen doen
goed mee.
-Het klaslokaal.
Iedereen voor me in
een kring.

-Ik heb enkel en
alleen het boek: “van
top tot teen” van Eric
Carle, nodig.
Einde activiteit

-
Hoe sluit je de
activiteit af?
-
Wat doe je met het
geleverde werk?
-
Hoe ga je na of de
doelstellingen zijn
bereikt?

Duur: 

Ik sluit af door te zeggen:
“Nou, was dat leuk of niet? Zullen we
het nog een keertje doen? Dan ga ik
eens kijken wie het best mee kan
doen, goed?”

Als er tijd over is doen we het dus nog
een keer, anders geef ik de les door
aan Sandra door te zeggen: 

“Nou, jullie hebben heel goed
meegedaan! Als jullie heel stil gaan
zitten, gaat juffrouw Sandra iets heel
leuks met jullie doen.”

Duur: 2 minuten
Ik probeer de les te
stoppen en
iedereen rustig te
krijgen. 
De leerlingen gaan
weer netjes op de
stoel zitten en
luisteren naar de
juffrouw. Deze gaat
immers een ander
lesje doen of
buitenspelen. 
-Het klaslokaal.
Iedereen voor me in
een kring.

-Ik heb enkel en
alleen het boek: “van
top tot teen” van Eric
Carle, nodig.

Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      Van_Top_tot_Teen.doc
Datum:      08-11-2004
Sender:      mulder371
Titel:      Van Top tot Teen
Groep:      1,2    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      bewegingsonderwijs    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      je eigen lichaam    [ thema: vragen & opmerkingen ]
Omschrijving:      In deze les leren kleuters hun lichaam kennen. Het boek: van Top tot Teen van Eric Carle is makkelijk hierbij.
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 5.5 (2 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
Van_Top_tot_Teen.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking