voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

Werkles over luchtjes

Groep: groep5,groep6,groep7
Vakgebied: natuuronderwijs
Thema: jezelf
Omschrijving: In deze les gaan de leerlingen aan de gang met hun eigen neus, om geuren te herkennen.
Zoekwoorden: neus geuren ruiken zintuigen natuur zelf

L E S V O O R B E R E I D I N G NATUURONDERWIJS:


Didactische route
WAT  DOEN  DE  KINDEREN
Inhoud v.h. onderwijs
persoon van het kind
werkelijkheid v.h. kind

Bewerken 
openen, delen
verwerken

Reflecteren 
maken, doen   
WAT DOET DE LEERKR.
Interventies van de leerkracht 
Organisatie/ 
Hulpmiddelen 

Les-
Fase
Inl.
Kern
Afsl.
Tijd
in
min.
In deze kolom wordt de didactische route weergegeven.


INHOUD v.h.
PERSOON VAN HET KIND
WERKELIJKHEID
ONDERWIJS
In deze kolom worden de
interventies van de leerkracht
tijdens de route genoteerd.
In deze kolom worden organisatie
en hulpmiddelen genoteerd (ook
gekoppeld aan de componenten).
Voor organisatieschetsen wordt op
een bijlage gewerkt.
Inl.KernAfsl.
10
min.


25
min.  


10
min. 
x
De kinderen luisteren naar het verhaal wat de leerkracht voorleest.

x
De kinderen praten samen met de leerkracht over het verhaal en over ruiken, luchtjes, de
neus enz, 


x
De kinderen luisteren naar de opdracht van de leerkracht.

x
De kinderen stellen vragen over iets dat niet duidelijk is en gaan daarna zelfstandig  aan
het werk in groepjes. 


x
Als alle kinderen klaar zijn met het invullen van het werkblad, worden de bevindingen van
de kinderen besproken in de klas. 
De leerkracht leest een verhaal
voor over luchtjes.

Samen met de kinderen praat de
leerkracht over het ruiken van
luchtjes. (neus, verkoudheid,
geuren en smaken enz)

De leerkracht legt uit wat de
kinderen moeten doen; het is de
bedoeling dat jullie aan ieder potje
ruiken, daarna opschrijven op het
werkblad wat de geur is en daarna
bepalen of het vies of lekker ruikt.
LET OP: zeg tegen de kinderen dat
ze niet met hun vingers in de potjes
moeten gaan zitten en dat ze
voorzichtig moeten ruiken, omdat
niet alles lekker ruikt.

Er wordt nagepraat over de
bevindingen van de kinderen en
hun antwoorden.
Ik kan wat jij niet kan!, blz. 106 van
Lydia Rood


Verschillende potjes met geurtjes
erin. 
Groepjes maken. 
Werkbladen (laten) uitdelen.
Eventueel antwoorden op het bord
noteren. 

HOE EVALUEER JE? Ik kijk naar de werkbladen om te zien hoe de kinderen gewerkt hebben. 

L E S V O O R B E R E I D I N G NATUURONDERWIJS:


Zakelijke gegevens:

Naam student:
Marije Prins
Stageschool:
PCBS ‘Het Veer’
Iselinge klas:
3A
Mentor/ mentrix:
Wilco Ouwehand
Datum:
2002 
Aantal leerlingen:
27
Tijd:
+/- 45 minuten 
Groep:
6


Inhoudelijke gegevens:

Vak- of vormingsgebied: Natuuronderwijs, aandachtsgebied ‘eigen lichaam’

Activiteit: Zintuiggebruik (een werkblad invullen over luchtjes)

Bronnen:  Het boek ‘ Ik kan wat jij niet kan, Lydia Rood’ blz. 106Componenten van de les:


Beginsituatie van de leerlingen:
- De kinderen weten waar een neus voor dient, ze kunnen allemaal ruiken
- De kinderen herkennen verschillende geuren
- De kinderen kunnen aangeven of ze iets vies of lekker vinden ruikenStelregels voor krachtige leeromgeving: 
- Een uitnodigende en inspirerende leeromgeving creëren. Ik lees de kinderen een verhaal voor
en laat ze daarna de opdrachten maken met concreet materiaal. 
- Eisen stellen aan de kinderen; aanspreken op ongewenst of positief gedrag. Lesdoelen:
- Door middel van ruiken, moeten de kinderen de geuren herkennen

- De kinderen moeten een bepaalde kennis hebben om de geuren te herkennen

- De kinderen kunnen samenwerken, aan elkaar uitleggen waarom ze iets vinden
- De kinderen ontdekken dat een bepaalde geur signalen kan afgeven over bijv. veiligheid of
eetbaarheidPersoonlijk leerdoel:

- Orde houden in de klas, als ze met concreet materiaal werken
- De kinderen inspireren, dus een uitdagende inleiding verzorgen. (enthousiasmeren!!)

- Kinderen zelf laten ontdekken (wat voor een geur zou het zijn), maar zelf ook aanvullende

informatie geven. (ontdekkend leren)

Ideale les:

-ik prikkel de kinderen door een inspirerend  verhaal voor te lezen over luchtjes en geurtjes
-de kinderen kunnen zelf veel inbrengen tijdens de algemene informatie over de neus, ruiken,
verkoudheid enz.; veel eigen ervaringen
-het is een praktische les; de kinderen ervaren en ontdekken dingen (bijv. de geur van iets) door
te doen, dat spreekt de kinderen erg aan
Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      idealelesnatuuronderwijs1.doc
Datum:      13-10-2004
Sender:      Marije Prins
Titel:      Werkles over luchtjes
Groep:      5,6,7    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      natuuronderwijs    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      jezelf    [ thema: vragen & opmerkingen ]
Omschrijving:      In deze les gaan de leerlingen aan de gang met hun eigen neus, om geuren te herkennen.
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 6.5 (2 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
idealelesnatuuronderwijs1.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking