voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

levensbeschouwelijke les over pesten

Groep: groep1,groep2
Vakgebied: maatschappijleer
Thema: pesten
Omschrijving: het is een levensbeschouwelijke les over pesten.
Zoekwoorden: pesten voorlezen levensbeschouwelijk gesprek

Student: Hilke van Keulen

Jaargroep: 2

Stageschool:

Groep: 1/2

Mentor:
Vak/onderwerp: LIM, voorlezen/levensbeschouwelijk gesprek pesten
Datum:
Voor de student:

Aandachtspunten deze week                               Actiepunten deze les


Duidelijk voorlezen.
Niet te veel aan het woord zijn.

= op een rustig tempo voorlezen, moeilijke
woorden uit leggen of uit laten leggen.
Voldoende rustpauzes nemen.

= de kinderen ook veel laten vertellen. Met
name tijdens het inleidend en het
levensbeschouwelijk gesprek. 

Voor de kinderen:

Lesdoel: wat moeten zij na de les kunnen/kennen?

Aan het einde van de les kunnen de kinderen zich inleven in het verhaal en kunnen zij hun
eigen gevoel en ervaringen onder woorden brengen. Tevens leren zij zich realiseren wat de
waarden en normen zijn.Beginsituatie: welke betekenis heeft deze les voor de kinderen? Wat tref ik aan op het
gebied van organisatie? Wat moeten de kinderen kennen/kunnen om mijn les te kunnen
volgen?

Ik verwacht dat deze les veel betekenis heeft voor de kinderen omdat pesten een onderwerp
is dat in alle scholen wel ter sprake komt en het merendeel van de kinderen er wel ooit mee te
maken krijgt of heeft gehad.

Op het gebied van organisatie moet ik ervoor zorgen dat de kinderen in een goede
kringopstelling zitten. Ik zorg ervoor dat er geen kinderen naast mij zitten, anders kijken ze
steeds mee in de plaatjes. Ik zorg ervoor dat ik de plaatjes aan alle kinderen tegelijk laat zien. 

Om mijn les te kunnen volgen moeten de kinderen goed luisteren naar het verhaal.Fasering:

Naam + tijd
Lesverloop

Inleiding:
Inleidend gesprek
ongeveer 5
minuten


Kern:
Verhaal voorlezen
ongeveer 15
minuten


Afsluiting:
Levens
beschouwelijk
gesprek ongeveer
10 minuten
Ik vertel de kinderen dat ik het vandaag met hun over pesten wil
hebben. Wat is pesten? Wie pest er wel eens? Wie is er wel eens ooit
gepest? Hoe voel je je dan? Wat kun je doen als je gepest wordt? Ik
probeer zoveel mogelijk de kinderen aan het woord te laten.


Ik lees het verhaal ‘De beer die niet van honing hield‘ voor. Ik lees het
verhaal voor met veel kleur, intonatie en leuke stemmetjes. Tevens
probeer ik er op te letten dat ik rustig voorlees en gebruik maak van
voldoende rustpauzes. Wanneer ik merk dat kinderen iets niet begrijpen
dan leg ik het verhaal even stil. 

Ik voer met de kinderen een levensbeschouwelijk gesprek over pesten.
Het uiteindelijke doel van deze les is dat de kinderen meekrijgen dat ze
eerst naar zich zelf kijken voordat ze iemand anders beoordelen op hun
uiterlijk. 

Richtvragen over het verhaal zelf:
Waar was kleine beer overal bang voor?
Wat vonden zijn broertjes en zusjes ervan dat hij niets durfden?
Wat gebeurde er toen kleine beer door het bos liep op zoek naar eten?
Wie stond onderaan de boom op kleine beer te wachten?
Wat zij hij?

Vragen naar de ervaringen van kinderen:
De kleine beer in het verhaal wordt gepest door de andere beren omdat
hij niets durft. Wie is er ook wel eens gepest? Waarom werd je gepest?
Hoe voelde je jezelf toen je gepest werd? 

Vragen naar de uiteindelijke zin van de ervaringen van kinderen:
Waarom vindt je het niet leuk om gepest te worden? Pest je zelf wel
eens? Waarom pest je andere kinderen wel eens?

Vragen naar de uiteindelijke zin van de ervaringen in het
leermiddel:
De andere beren lachten kleine beer uit omdat hij iets niet durft. Wat
vind je daarvan? Vind je het gewoon dat ze hem pesten? Wat vond je
ervan dat kleine beer in de boom klom om het andere beertje te redden.
Zou je dat zelf ok hebben gedaan, ook al durf je het eigenlijk niet?
Waarom wel/niet?

Ik bespreek met mijn mentor wat de overgang is na mijn les en ik
verzorg deze overgang indien mogelijk.Betrokkenheid
Ik zorg voor een hoge betrokkenheid door

Door het onderwerp met veel enthousiasme te brengen en door de kinderen veel aan het
woord te laten. Ik laat de kinderen over hun eigen ervaringen en gevoelens vertellen. Tevens
maak ik gebruik van verschillende werkvormen waardoor de les afwisselend blijft.

Werkvormen
Ik kies voor de volgende werkvormen               Omdat


Inleidend gesprek


Verhaal voorlezen

Levensbeschouwelijk gesprek

Ik met behulp van dit gesprek kan polsen
hoer de voorkennis van de kinderen is over
dit onderwerp. Tevens kunnen de kinderen al
wat ervaringen en gevoelens mbt dit
onderwerpen kunnen uiten.

Het verhaal ervoor zorgt dat de kinderen zich
(leren) inleven in iemand die zelf gepest
wordt en de kinderen ontdekken wat voor
gevoel dat met zich meebrengt.

Ik op deze manier de kinderen waarden en
normen wil meegeven mbt pesten. Ik probeer
hen dat niet op te leggen maar het hun zelf te
laten ontdekken.
Organisatie
Welke mogelijke knelpunten zijn er?                   Hoe los je deze op?


Dat er kinderen zijn die telkens door
het verhaal heen kletsen.
Wanneer het over het verhaal gaat dan vind
ik dat niet zo erg. Mocht het echter zo zijn
dat er kinderen zijn die telkens de orde
verstoren dan pak ik dat ter plekke aan.
Door een blik, vermaning en/of
waarschuwing.

Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      levensbeschouwingkleuters.doc
Datum:      11-10-2004
Sender:      keulenh
Titel:      levensbeschouwelijke les over pesten
Groep:      1,2    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      maatschappijleer    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      pesten    [ thema: vragen & opmerkingen ]
Omschrijving:      het is een levensbeschouwelijke les over pesten.
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 5 (2 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
levensbeschouwingkleuters.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking