voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

Kennismakingsspelletjes

Groep: groep5,groep6,groep7,groep8
Vakgebied: algemeen
Thema: kennismaking
Omschrijving: Ik stuur jullie een aantal kennismakingsspelletjes die ik voor mijn dramakoffer heb gemaakt. Het zijn eenvoudige spelletjes die goed te doen zijn in de bovenbouw. Je kunt ze goed gebruiken als je voor’t eerst in een nieuwe klas staat(stagiaire)Gr.Anneloe
Zoekwoorden: kennismakingsspel nieuw kennen leren ontmoeten

KENNISMAKINGSSPELEN
Een kennismakingsspel is het eerste spel waarmee je begint in een groep. De groep leert
elkaar en jij leert de groep beter kennen. 
Kennismakingspelen leren kinderen te kijken, te reageren en zich uitdrukken over de ander.
Je kunt ook merken hoe een ander kind reageert, praat, lacht en andere signalen die er
worden afgegeven over zijn karakter.


Kennismakingsspel
Wie ben jij?
Inleiding voor alle kennismakingsspelletjes
Doel


- leren kennen van elkaars namen- weten wat iemand leuk vindt
Organisatie: 

kring
Benodigdheden: 
voorwerp zoals een kussen of een bal
Speelwijze:
Tijdens dit spel maken de kinderen kennis met elkaar en met jou. Ze noemen hun naam en
vertellen iets over wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn of wat leuk is om over zichzelf
te vertellen. Wanneer een kind over zichzelf verteld heeft hij een voorwerp (kussen/bal o.i.d.)
in zijn handen. Wanneer hij klaar is geeft hij het voorwerp aan de volgende. Zo gaan we de
kring rond.

Kennismakingsspel
Ik zit in het gras naast
Doel


- opwarmingsspel- oefenen in elkaars namen
Organisatie

kring
Benodigdheden
stoelen
Speelwijze
Spelers zitten in cirkel op een stoel. Eén persoon staat in het midden. Er is één vrije stoel.
De eerste speler links van de vrije stoel gaat op de stoel zitten en zegt: "Ik zit". Er is nu een
andere stoel vrijgekomen. De speler links van deze stoel gaat erop zitten en zegt: "In het
gras". Weer komt er een andere stoel vrij. De speler links ervan gaat erop zitten en zegt:
"naast [naam]". De genoemde speler gaat op de vrijgekomen stoel zitten. Nu moet de speler
in het midden proberen om te gaan zitten op de laatst vrijgekomen stoel voordat de eerste
speler links erop gaat zitten en zegt: "Ik zit". Degene die niet kan gaan zitten komt in het
midden.

Kennismakingsspel
Geheim agent
Doel


- leren (her)kennen van elkaar
- bepaalde bewegingen betekenis hebben
Organisatie
De groep verdeeld in twee groepjes. Deze groepjes gaan naast elkaar
zitten met de rug naar het andere groepje die ook op een rij zitten.
(min. 3m van elkaar)
Benodigdheden
ruimte, speellokaal
Speelwijze
Je neemt van elke groep één persoon en plaatst deze met de rug naar elkaar in het midden.
De anderen mogen zich omdraaien. Door tekenen en schijnbewegingen te maken moeten ze
hun de persoon uit hun groep duidelijk maken wie achter hem staat. Nadat één van de twee
werd geraden, begint het spel opnieuw.

Kennismakingsspel
Moordenaartje
Doel


- in ontspannen sfeer met elkaar omgaan- vermaak
Organisatie

kring
Benodigdheden
geen
Speelwijze
Om de deelnemers in de sfeer te brengen vertelt de begeleider een verhaal over een klein
dorpje waar een moordenaar het leven onveilig maakt. Een kind gaat op de gang, dit kind is
de politie. In de klas wordt besproken wie van de kinderen de moordenaar zal zijn. De
moordenaar probeert met knipoogjes de andere kinderen te doden. De politie komt van de
gang en gaat in het midden van de kring staan. De politie moet raden wie de moordenaar is.
Het kind wat een knipoogje krijgt valt dood neer. 

Kennismakingsspel
Ik ga op reis
Doel


- kennismaking- gebaren kunnen maken en onthouden
Organisatie

kring
Benodigdheden
geen
Speelwijze
De deelnemers zitten in de kring. Nummer 1 zegt: ik ga op reis en ik neem mee.’
Vervolgens laat hij zien wat hij meeneemt. Bijvoorbeeld een tandenborstel door het
tanden-poets-gebaar te maken. Speler 2 zegt: ík ga op reis en ik neem mee.’ Nu
beeldt deze speler eerst de tandenborstel uit en laat vervolgens zien wat hij eraan
toevoegt. Bijvoorbeeld de poes. Hij maakt dit duidelijk door een denkbeeldige poes te
aaien. Het is de kunst om steeds in de goede volgorde en met duidelijke gebaren te
laten zien wat ieder meeneemt. De groep moet ook niet te groot zijn, anders moet
men te lang op elkaar wachten. Je kunt de gebaren ook vervangen door gewoon het
woord te zeggen.

Kennismakingsspel
Drie op een rijtje
Doel


- kennismaking met tableau- kennismaking met de groep
Organisatie
drie kinderen voor de klas. De rest van de klas in groepsopstelling of
kring.
Benodigdheden
eventueel, niet noodzakelijk, elastiekje, riem e.d.
Speelwijze
Drie personen gaan op een rijtje staan en nemen een bepaalde houding aan. Ze blijven als
bevroren in die houding staan. Een vierde persoon bekijkt  de drie goed en verlaat de ruimte.
Drie andere deelnemers veranderen snel wat aan de ‘standbeelden.’ Een houding, een
kledingstuk, een gezichtsuitdrukking. De buitenstaander wordt binnengeroepen en moet nu
in een aantal seconden opsporen wat er aan de ‘standbeelden’ veranderd is. 

Kennismakingsspel
Krantenmeppertje 
Doel


- leren kennen van elkaars namen


Organisatie

kring
Benodigdheden
krant
Speelwijze
De spelers zitten of staan in een kring. In het midden staat een kind met een krant, opgerold
in de hand. Iemand uit de kring, aangewezen door de leider, noemt de naam van een kind 
die in de kring zit. Het kind dat in het midden staat moet proberen dan zo snel mogelijk op de
knieën van het kind waarvan de naam genoemd is te slaan. Als dit kind voor de klap snel
een andere naam noemt, dan heeft ‘ie geluk. Noemt hij/zij een verkeerde naam, of is hij/zij te
laat, dan is dit kind de krantenmepster.

Kennismakingsspel
Het vraagspel 
Doel


- leren kennen van de groepsleden

Organisatie
ruimte met tafels in tweetallen bij elkaar. Speellokaal zonder tafels en
stoelen voldoet ook.
Benodigdheden
iedere leerling pen en papier
Speelwijze
De groep splitst zich in tweetallen. Elk tweetal mag vier minuten lang aan elkaar vragen
stellen over hobby's, afkomst, leeftijd, naam, familie, etcetera.Na vier minuten mogen er
geen vragen meer worden gesteld. De spelleider stelt nu een vraag over je partner, deze
vragen kunnen over van alles gaan. Zonder te vragen of te kijken schrijf je het antwoord op.
Als iedereen het antwoord heeft opgeschreven, controleren de partners elkaars antwoord. Is
het antwoord goed, dan krijg je een punt. Als het fout is, krijg je geen punten. Als dat is
gebeurd, gaat iedereen een andere partner zoeken, en start het verhaal opnieuw. ZO doe je
het in totaal vijf keer (iedereen heeft elke keer een andere partner). Aan het eind gaat
iedereen staan. De spelleider gaat dan vragen wie er een vraag goed heeft. Iedereen die
een of meer vragen goed heeft, blijft staan, heb je geen vragen goed, dan ga je zitten. ZO
gaat de spelleider door. Degene die de meeste vragen goed hebben, blijven dus het langste
staan.

Kennismakingsspel
MikMak 

Doel


- leren kennen van de namen uit de groep- leren kennen van elkaar


Organisatie

kring
Benodigdheden
kurk, stempeldoosje
Speelwijze
Je begint met een kennismakingsrondje waarbij iedereen twee keer zijn naam noemt.
Vervolgens krijgt een deelnemer als eerste de beurt om een vraag aan iemand anders te
stellen. Deze persoon moet bij naam genoemd worden. Degene die antwoord moet geven
mag geen 'ja' en 'nee' zeggen en mag ook niet wijzen. Doet hij dat echter wel dan krijgt hij
een MikMak (een stip met een warme kurk). Daarna stelt diegene een vraag aan een ander
persoon uit de groep. Om de tien minuten wordt er gewisseld. Het is ook leuk om voor een
vraag het woord 'MikMak' te laten zeggen. Vergeet de deelnemer dit dan volgt dezelfde
procedure (met die kurk dus).
Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      Kennismakingsspelletjes.doc
Datum:      22-09-2004
Sender:      AnneloesPool
Titel:      Kennismakingsspelletjes
Groep:      5,6,7,8    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      algemeen    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      kennismaking    [ thema: vragen & opmerkingen ]
Omschrijving:      Ik stuur jullie een aantal kennismakingsspelletjes die ik voor mijn dramakoffer heb gemaakt. Het zijn eenvoudige spelletjes die goed te doen zijn in de bovenbouw. Je kunt ze goed gebruiken als je voor’t eerst in een nieuwe klas staat(stagiaire)Gr.Anneloe
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 7.1 (16 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
Kennismakingsspelletjes.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking
loeskirkels7Een paar spelletjes kenik nog niet die me wel leuk lijken.
mieksel7Leuke opdrachten
rianneserris8Leuke lesideeŽn vooral als de groep elkaar nog niet kent. Jammer dat er niet echt iets bij zit met de situatie dat alleen de leerkracht de kinderen niet kent...
Geerjanne de Haan8Het zijn allemaal heel erg leuke spelletjes om te doen. We hebben veel lol gehad met vooral het spelen van moordenaartje, want soms wete je echt niet wie het is.
claudjuhh8Hele handige lesideetjes...