voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

Woordenherkenning

Groep: groep6,groep7,groep8
Vakgebied: Taal: Engels
Thema: overige
Omschrijving: Bewustwordingsles van het Engels in de Nederlandse taal
Zoekwoorden: stewardess steward walkman luisteren vliegen vliegtuig

Lesbeschrijvingsformulier


Beginsituatie
In welk lokaal geef je les?
Ik geef in het klaslokaal les. Waarbij ik met de kinderen van groep 6 apart ga
zitten, zodat de kinderen van groep 7 niet gestoord worden bij hun werk. 
Hoeveel van dit soort lessen
heb je al aan deze groep
gegeven? 
0
Wie:
De kinderen van groep 6. Ik geef namelijk les aan groep 6, 7 en 8. Groep 8
krijgt van een vakdocent les. Groep 6 krijgt officieel nog geen les in het
Engels. De kinderen kunnen goed met elkaar samenwerken. De sfeer
onderling is goed. De meeste kinderen zijn allochtonen. Het is namelijk een
zwarte school. 
Wat:
De kinderen hebben nog geen Engelse les, vandaar dat dit een goede les voor
hen is. 

Eigen leerdoelen
Formuleer twee concrete leerdoelen
1
e
doel:
Ik wil leren om de kinderen een leuke Engelse les te geven door mijn leiding
af te stemmen op de beleveniswereld van de kinderen. 

2
e
doel: 
Ik wil leren om de les zo rustig en stil mogelijk te laten verlopen, omdat er nog
andere kinderen aan het werk zijn. Dit doe ik door middel van de kinderen er
op te attenderen dat et nog andere kinderen aan het werk zijn. 


Lesdoelen
Algemene doelen:

De kinderen komen in aanraking met Engels. 
De kinderen doen ervaring op met woorden die ze al kennen, maar niet echt bewust
van waren dat het Engelse woorden zijn. 

Concrete,vakgerichte
doelen:
De kinderen weten dat ze al meerdere Engelse woorden kennen dan dat ze eigenlijk
dachten. 
De kinderen kunnen de Engelse woorden herkennen. 

De Les

Introductiefase
In deze fase komen veelal drie onderdelen aan de orde:
Introduceren
Informeren
Instrueren
Wat doe ik?
Wat doen de kinderen?
Ik vertel eerst de kinderen wat de bedoeling is van
de les. Ik vertel dus wat we de les gaan doen. Ik
begin daarna te vertellen dat we heel veel woorden
hebben overgenomen van het Engels. Hierbij
vraag ik aan de kinderen of ze een voorbeeld
kunnen geven bijvoorbeeld make-up, stewardess.
Deze woorden zullen vooral meisjes aanspreken.
Maar ook woorden als diskjockey, walkman,
skeelers zullen bekend voorkomen. 
Bij deze inleiding maak ik de kinderen dus bewust
van het Engels in de omgeving. 
Daarna geef ik een van de kinderen opdracht om
de blaadjes uit te delen. Ik geef daarbij de
opdracht aan de kinderen dat ze zelf Engelse
woorden moeten opschrijven, zoveel mogelijk. 
Ik vertel daarbij duidelijk dat het niet uitmaakt of
ze schrijffouten maken. Daarna vertel ik er ook
nog duidelijk bij dat ik geen scheldwoorden wil
zien. 
De kinderen luisteren. 
De kinderen geven een voorbeeld. 

Een van de kinderen deelt de blaadjes uit. 
De organisatie
Zorgen dat de kinderen aan een tafel bij elkaar zitten. 
Zorgen dat ze stil zin en naar mijn luisteren en pas antwoord geven als ik erom vraag. 
Zorgen dat ik blaadjes bij mij heb. 
Tijdsduur: 10 minuten.

Uitvoeringsfase
In deze fase komen veelal twee onderdelen aan de orde:
Observeren
Begeleiden

Wat doen de kinderen?
Wat doe jij?

De kinderen zijn zoveel mogelijk Engelse woorden
aan het opschrijven. Als ze een vraag hebben steken
ze hun vinger op. Ze werken alleen. 
Ik laat ze eerst even rustig aan het werk. Daarna ga ik
even rondlopen en bij iedereen een beetje kijken wat
ze allemaal al hebben opgeschreven. Wanneer
iemand een vraag heeft help ik diegene.

De organisatie

Zorgen dat de kinderen alleen aan het werk zijn. 

Tijdsduur: 15 minuten.


Afsluitingsfase 
In deze fase komen veelal twee onderdelen aan de orde:
Afronden
Nabespreken
Wat doe ik?
Wat doen de kinderen?
Ik ga met de kinderen samen een aantal woorden
bespreken. Wie er een woord wil zeggen krijgt van
mij een beurt. Wanneer er een aantal woorden
geweest zijn wil ik met de kinderen een spelletje
doen. Het spel galgje, waarbij ik een makkelijk
Engels woord in gedachte neem en de beginletter op
het bord schrijf en de rest van de letters met puntjes
aangeef. Ik neem daarbij wel een woord die ik ook
gehoord heb van de kinderen. Anders zou het te
moeilijk worden. 

De kinderen zeggen welke woorden ze hebben
opgeschreven( niet alle woorden kunnen natuurlijk aan
het bot komen). 

De kinderen spelen het spelletje galg met mij en
noemen een letter op. En uiteindelijk weten ze
waarschijnlijk het woord. Ze mogen de letter gewoon
in het Nederlands zeggen. 
De organisatie
Zorgen dat het bord vrij is. 
Zorgen dat ik krijt heb. 
Zorgen dat een kind de beurt krijgt voor een woord te zeggen. 
Tijdsduur: 10 minuten.

Totaal: 35 minuten.


Begeleiding
De kinderen die zeggen dat ze helemaal geen Engelse woorden kennen, kan ik wat extra begeleiden door ze
wat meer voorbeelden te geven of een categorie aan diegene te geven. 

Bronvermelding                                                            
Geen. 


Eigen evaluatie en reflectie

Niveau Hoofdfase
Na overleg met tutor en/of stagementor mag de eerstejaars student ook op niveau afstudeerfase
reflecteren
Evalueer nog dezelfde dag!
In de verschillende fasen van de opleiding krijg je te maken met verschillende niveaus wat betreft
evaluatie en reflectie. Deze vragen horen bij:

Zijn de lesdoelen bereikt? 
Ja
Dit heb ik  gecheckt door:
De doelen na te gaan. De kinderen van groep 6 hebben kennis gemaakt met engelse woorden. 


Zijn je eigen leerdoelen bereikt? 
Ja
Dit werd duidelijk doordat: 
De kinderen erg rustig in mijn les waren. Ze deden goed mee en hadden er uiteindelijk veel plezier
van. 


Kun je aspecten uit de les noemen, die je bij de volgende les anders wil doen?
Nee, ik kan geen aspecten noemen die ik anders zou doen. Kun je uit de les een aantal aspecten beschrijven die een relatie leggen tussen theorie en
praktijk? Dit kan zowel positief als negatief zijn.
In principe komt in deze les niet zoveel theorie in voor. Kun je deze les plaatsen in een leerlijn? Welke aspecten uit deze les bouwen voort op vorige
lessen of preluderen op volgende lessen?
Geen van de aspecten bouwen voort op vorige lessen. Dit was de eerste Engelse les voor deze kinderen.
Maar ze zullen wel van toepassing zijn op volgende lessen. Je kunt met deze woordenoefening allemaal
verwerkingsoefeningen gaan doen. 

Evaluatie van de mentor/mentrix

Aandachtspunten zijn: de relationele aspecten, de organisatorische aspecten, de leerinhoudelijke aspecten,
leerhouding (attitude) enz. Zie hiervoor ook de algemene stage informatie, verstrekt door de Hogeschool
IPABO.

Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      engelse_woordenschat_les.doc
Datum:      21-09-2004
Sender:      Janette Kol
Titel:      Woordenherkenning
Groep:      6,7,8    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      Taal: Engels    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      overige   
Omschrijving:      Bewustwordingsles van het Engels in de Nederlandse taal
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 7.3 (3 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
engelse_woordenschat_les.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking