voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

weerschijf

Groep: groep3,groep4,groep5
Vakgebied: aardrijkskunde
Thema: overige
Omschrijving: Een aardrijkskundeles waarbij er een weerschijf wordt gemaakt.
Zoekwoorden: weerschijf weer onweer regen wolken zon lente seioenen
Hoofdvestiging:
Jan Tooropstraat 136 
1061 AD  Amsterdam
020 – 6137079
e-mail: postamsterdam@hs-ipabo.edu
Algemene website: http://www.hs-ipabo.edu


Nevenvestiging:
Gabriël Metsulaan 34
1816 EP  Alkmaar
072 – 5121868
e-mail: postalkmaar@hs-ipabo.edu
Meer info? http://student.hs-ipabo.edu

Hogeschool IPABO lesbeschrijvingsformulier (download versie) oktober 2001
Pagina - 1


LESBESCHRIJVINGS FORMULIER

Gegevens Stageschool
Gegevens Student
Stageschool 
Plaats
Stagementor
Stagegroep 
Aantal kinderen
De bonkelaar
Amsterdam
Rob Pruimboom
345
28
Datum
Naam student
Cindy Keijzer
Klas

25-4-2002
K11


Gegevens Stage opdracht
Beschrijving stage
opdracht

Een aardrijkskundeles waarbij er een
weerschijf wordt gemaakt. 

Code 
stageopdracht
3.6
Paraaf Mentor


BEGINSITUATIE
In welk lokaal geef je les?
In het klaslokaal
Hoeveel van dit soort lessen heb
je al  aan deze groep gegeven? 
1 aardrijkskunde les heb ik gegeven, waarbij de lente centraal stond. 
Wie
De kinderen van groep 3, 4 en 5.  De sfeer is goed. Kinderen kunne goed met elkaar
samenwerken. 
Wat
De kinderen hebben elke week een handvaardigheid les. Daarom denk ik dat de kinderen dit
wel kunnen.  


EIGEN LEERDOELEN
Formuleer twee concrete leerdoelen
1
e
doel
Ik wil leren om de kinderen een werkje goed uit t eleggen door het bord erbij te
begruiken.

2
e
doel 
Ik wil leren om kinderen en mooi resultaat te maken door met ze mee te doen met de
weerschijf te maken. 


LESDOELEN
Algemene doelen

De kinderen maken ervaring met verschillende soorten weer.
De kinderen komen in aaraking met een aardrijkskunde les waarbij het vooral gaat om
zelf een weerschijf te maken.  

Concrete, vakgerichte doelen
De kinderen weten wat een weerschijf is. 
De kinderen kunnen een weerschijf maken. 


Hoofdvestiging:
Jan Tooropstraat 136 
1061 AD  Amsterdam
020 – 6137079
e-mail: postamsterdam@hs-ipabo.edu
Algemene website: http://www.hs-ipabo.edu


Nevenvestiging:
Gabriël Metsulaan 34
1816 EP  Alkmaar
072 – 5121868
e-mail: postalkmaar@hs-ipabo.edu
Meer info? http://student.hs-ipabo.edu

Hogeschool IPABO lesbeschrijvingsformulier (download versie) oktober 2001
Pagina - 2


DE LES

INTRODUCTIEFASE
In deze fase komen veelal drie onderdelen aan de orde:
Introduceren
Informeren
Instrueren

Wat doe ik?
Wat doen de kinderen?
Ik ga als introductie met de kinderen praten over het weer.
Wat voor verschillende weer soorten heb je. Deze schrijf ik
op het bord. Dit kun je samenvatten tot acht punten. Onweer,
sneeuw, regen, zon, mist, wolken/zon, bewolkt en storm.
Daarna ga ik uitleggen wat de bedoeling van de les is. 
De kinderen gaan een weerschijf maken en daarbij hebben
ze twee verschillende grote rondje van papier nodig. Het
eerste papiertje wordt aan de hand van voorbeelden op het
bord en het voorbeeld van mij in achten gevouwen. De
vouwlijnen moeten de kinderen met stift natrekken, zodat het
er duidelijk acht vlakken verschijnen De twee cirkel vouwen
ze net zo. En trekken ze ook lijntjes op met de stift. 
Daarna mogen de kinderen in de acht vakjes weersoorten
tekenen die we op het bord hebben geschreven. Hierbij geef
iuk nog een aantal voorbeelden wat er getekend kan worden. 
Uit een cirkel is het de bedoeling dat er een hoekje uit wordt
geknipt. 
Daarna leggen we de twee cirkesl op elkaar en een splitpen
in het midden en dan kan de weerschijf draaien. 
Als laatste hangen we er een touwtje aan.  
De kinderen luisteren naar mij en geven antwoord op mijn vraag.
Als dit niet zo is geef ik een van de kinderen een beurt.

De kinderen luisteren naar mijn uitleg en stellen vragen als ze die
hebben.  
De organisatie
Zorgen dat ik genoeg material bij me heb. Per kind twee cirkels, splitpennen, een perforator en wol. 
Ook mnoet ik ervoor zorgen dat de kinderen scharen hebben. 
Tijdsduur: 15 minuten.

UITVOERINGSFASE
In deze fase komen veelal twee onderdelen aan de orde:
Observeren
Begeleiden
Wat doen de kinderen.
Wat doe ik.
De kinderen helpen eerst mee om de spullen uit te delen aan
iedereen.
De kinderen vouwen met mij mee en als het niet lukt bied ik hulp
aan of de kinderen uit de hogere groep bieden de kinderen hulp. 

Waneer de cirkels af zijn mogen de kinderen de weersoorten op
de onderste schijf per blokje tekenen. 
Als de kinderen hier mee klaar zijn moeten ze naar mij toe
komen, zodat er een splitpen in het midden kan worden gedaan.
Daarna wordt er een gaatje aan de bovenkant gedaan, en
moeten de kinderen er een touwtje aan maken, zodat de
weerschijf opgehangen kan worden.   
Ik deel eerst met de kinderen de spullen uit, zodat ze met de
ineliding er nog niet aan kunnen zitten.
Dan ga ik samen met de kinderen de weer schijf maken. Per
cirkel gaan we aan de slag. Hoe ze het moeten vouwen doe ik
eerst voor.  

Waarneer de kinderen tekenen kijk ik of ze het wel goed doen. 
Waneer de kinderen klaar zijn met tekenen, doe ik een
splitpen in het midden en een gaatje aan de bovenkant. De
kinderen krijgen van mij een stuk touw en moeten die aan de
weerschijf vastmaken.

De organisatie
Zorgen dat de kinderen de weesrschijf goed in elkaar zetten. 
Tijdsduur: 30minuten.
Hoofdvestiging:
Jan Tooropstraat 136 
1061 AD  Amsterdam
020 – 6137079
e-mail: postamsterdam@hs-ipabo.edu
Algemene website: http://www.hs-ipabo.edu


Nevenvestiging:
Gabriël Metsulaan 34
1816 EP  Alkmaar
072 – 5121868
e-mail: postalkmaar@hs-ipabo.edu
Meer info? http://student.hs-ipabo.edu

Hogeschool IPABO lesbeschrijvingsformulier (download versie) oktober 2001
Pagina - 3

AFSLUITINGSFASE
In deze fase komen veelal twee onderdelen aan de orde:
Afronden
Nabespreken
Wat doe ik?
Wat doen de kinderen?
Ik laat een aantal weer schijven zien aan de rest van de klas, die
we dan ook een beetje gaan bespreken.
Ik sluit de les af met het vertellen dat het vangaad mooi weer is
en dat de schijf op mooi weer moet staan. 
 
de kinderen reageren op de weerschijven van elkaar.
De kinderen doen de weerschijf op moi weer. 
De organisatie
een paar weerschijven van kinderen uitkiezen die in de de klas worden laten zien. 
Tijdsduur: 5 minuten.
                                                                                                                                                                                                                                  
Totaal: 50 minuten.

BEGELEIDINGBRONVERMELDING
handenarbeid  met kleuters
Thea van Mierlo

Hoofdvestiging:
Jan Tooropstraat 136 
1061 AD  Amsterdam
020 – 6137079
e-mail: postamsterdam@hs-ipabo.edu
Algemene website: http://www.hs-ipabo.edu


Nevenvestiging:
Gabriël Metsulaan 34
1816 EP  Alkmaar
072 – 5121868
e-mail: postalkmaar@hs-ipabo.edu
Meer info? http://student.hs-ipabo.edu

Hogeschool IPABO lesbeschrijvingsformulier (download versie) oktober 2001
Pagina - 4


EVALUATIE VAN DE MENTOR/MENTRIX

Aandachtspunten zijn: de relationele aspecten, de organisatorische aspecten, de leerinhoudelijke aspecten, leerhouding (attitude)
enz. Zie hiervoor ook de algemene stage informatie, verstrekt door de Hogeschool IPABO.
Hoofdvestiging:
Jan Tooropstraat 136 
1061 AD  Amsterdam
020 – 6137079
e-mail: postamsterdam@hs-ipabo.edu
Algemene website: http://www.hs-ipabo.edu


Nevenvestiging:
Gabriël Metsulaan 34
1816 EP  Alkmaar
072 – 5121868
e-mail: postalkmaar@hs-ipabo.edu
Meer info? http://student.hs-ipabo.edu

Hogeschool IPABO lesbeschrijvingsformulier (download versie) oktober 2001
Pagina - 5


EIGEN EVALUATIE en REFLECTIE

Niveau Propedeuse
Na overleg met tutor en/of stagementor mag de eerstejaars student ook op niveau hoofdfase reflecteren
Evalueer nog dezelfde dag!
In de verschillende fasen van de opleiding krijg je te maken met verschillende niveaus wat betreft evaluatie en reflectie. Deze vragen
horen bij:

Heb je de leerlingen goed ingeschat? 
Ja
Nee
Dit werd duidelijk doordat:


Zijn de doelen bereikt? 
Ja
Nee
Dit heb ik  gecheckt door: 


Bespreek het lesverloop in zijn verschillende fasen. ( introductie-, uitvoering-, afsluitingsfase)Deden de kinderen geboeid mee?
Ja 
Kun je de oorzaak hiervan aangeven?
Nee  geef er commentaar bij.
Dit werd duidelijk doordat: 


Kun je aspecten uit de les noemen, die je bij de volgende les anders wil doen?Wat heb je gedaan om een voor jou goede werksfeer te creëren en ben je daar tevreden over?

Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      ak weerschijfmaken.doc
Datum:      20-07-2000
Sender:      Lesidee
Titel:      weerschijf
Groep:      3,4,5    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      aardrijkskunde    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      overige   
Omschrijving:      Een aardrijkskundeles waarbij er een weerschijf wordt gemaakt.
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 6 (4 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
ak weerschijfmaken.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking
lenie deinum5in kortere beschrijving s.v.p