voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

tuingereedschap

Groep: groep3,groep4,groep5
Vakgebied: wereld orientatie
Thema: lente
Omschrijving: Dmv een tuinman wordt tuingereedschap geintroduceerd
Zoekwoorden: tuingereedschap tuinman maaien harken hark grasmaaier bloemen bollen bladeren lente herfst seizoenen gieter tuinslang spade schop snoeischaar snoeien kruiwagen bloempot zaadjes zaaien aarde tuinkers


Katholieke Hogeschool Limburg - departement lerarenopleiding

Campus Hemelrijk

Maastrichterstraat 96 

3500 HASSELT

Tel. (011)30 04 90    Fax (011)30 04 99
Lesvoorbereidingsformulier ILLO comp / 1 

Academiejaar 2002-2003


Student: Hardies Veerle

demonstratieactiviteit
Klas: 1 illo f 1

oefenactiviteit
Datum: 17 maart 2003


stageactiviteit


Vak: WO

Leerjaar: 2b
Aantal lln:22
Onderdeel: Analyse

School: Sint – Michielschool Genk
Lesonderwerp: Waarneming: tuingerief.

Lestijd: 10.40u-11.30u
Groepsbegeleider: Katrijn Delwiche

Mentor: Beutels Christel

Beginsituatie (inhouden, voortaken, werkvormen, leerlingenkenmerken, actualiteit, accommodatie …)
De leerlingen werken rond het thema ‘lente’.

Doelen van de activiteit (cognitief, psychomotorisch, sociaal en affectief)

Dimensie 4 .7 : mens en natuur

* Cognitieve doelen:
- Van de leerlingen wordt verwacht dat ze het verschillende tuingerei kunnen opnoemen.
- Van de leerlingen wordt verwacht dat ze het verschillende tuingerei kunnen benoemen.

*  Psycho - motorische doelen:
- Van de leerlingen wordt verwacht dat ze het verschillende tuingerei kunnen hanteren.

* Dynamisch- affectieve doelen:

Dimensie 4 .7 : mens en natuur

Informatiebronnen
Leerplan : VVKBaO, leerplan wereldoriëntatie, Cursus wereldoriëntatie 1 illo.
Handboek van de school:
Andere bronnen


Bordplan
in bijlage

ja

neen
Werkblad in bijlage
ja
neen

ingevuld
ja
neen
Lesvoorbereiding
in orde
te herwerken
kleine aanpassingKatholieke Hogeschool Limburg - departement lerarenopleiding

Campus Hemelrijk

Maastrichterstraat 96 

3500 HASSELT

Tel. (011)30 04 90    Fax (011)30 04 99

Lesvoorbereidingsformulier ILLO comp / 1 


Academiejaar 2002-2003


Duur
(min.)
Lesfasen en lesinhoud 
(Wat)
Didactische werkvormen, klasschikking, groepering
… (Hoe)
Media


5 min.

20 min.1. Introductie.
1.1. Oriëntering en motivering.


Leerlingen antwoorden: ‘ als tuinman’.
Leerlingen antwoorden: ‘ gras maaien, bloemen planten, in
de moestuin werken, harken,… .’


2 . Kern.
2.1. systematische waarneming.


Leerlingen antwoorden: een hark.
Om te harken.
Met de brede hard kunnen we gemakkelijk de bladeren bij
elkaar doen in de herfst.
Bij het harken hark je de aarde fijn en effen.

Leerlingen antwoorden: een gieter.
Je kunt water in de gieter doen en dan de planten water
geven.Dat gaat alleen voor de platen die in een bak of een
pot staan. Als er in de tuin veel bloemen staan gebruiken
we de tuinslang.
Met de tuinslang kunnen we sproeien.

Klasgesprek.

De leerkracht komt verkleed binnen als tuinman.
Hoe ben ik verkleed vandaag?
Wat doet een tuinman allemaal?

Onderwijsleergesprek.

De leerkracht heeft twee harken vast. 
Wie weet hoe het heet wat ik hier vast heb?
Waarvoor gebruikt een tuinman de hark?
Waarvoor gebruikt hij deze brede hark?

En waarvoor zou dan deze smalle hark dienen?

Leerkracht bevestigt een woordkaart aan de hark.
Kan iemand me eens voordoen hoe je moet harken?
Twee leerlingen komen naar voor en doen alsof ze harken.

Wat heb ik hier nog allemaal bij?
Wat kan ik met een gieter doen?

Leerkracht toont de tuinslang.

Weten jullie ook hoe we het noemen als we werken met de
tuinslang?
Leerkracht bevestigt een woordkaart aan de gieter.
Leerkracht bevestigt een woordkaart aan de tuinslang.Tuingerei


Hark 
Woordkaart ‘hark’


Gieter

Woordkaart ‘gieter’.
Woordkaart ‘tuinslang’
Spade

Katholieke Hogeschool Limburg - departement lerarenopleiding

Campus Hemelrijk

Maastrichterstraat 96 

3500 HASSELT

Tel. (011)30 04 90    Fax (011)30 04 99

Lesvoorbereidingsformulier ILLO comp / 1 


Academiejaar 2002-2003Leerlingen antwoorden: een spade.
De tuinman gebruikt de spade om de tuin om te spitten.
Als hij de tuin omspit, gaat hij de aarde ondersteboven
gooien in de tuin. Zo verfrist hij de aarde en kunnen er
gemakkelijk planten, gras, bloemen,… groeien.


Met een spade kunnen we spitten.

Leerlingen antwoorden.
Een spade is breed vanboven en smal vanonder, ze wordt
gebruikt om te spitten. Een schop is heel breed we kennen
ze soms ook als de ‘schup’, een schop gebruiken we om te
scheppen. We kunnen er bijvoorbeeld grote gaten mee
graven.Leerlingen antwoorden: een snoeischaar.
We snoeien met een snoeischaar. Snoeien wil zeggen dat
we bomen of struiken die heel hoog kunnen groeien gaan
inkorten. We snoeien dan de toppen en de dorre of dode
takken.


We kunnen het gras maaien met een grasmaaier.Hier heb ik nog iets bij.
Wie weet wat dat is?
Waarvoor gebruikt de tuinman de spade?

Leerkracht bevestigt een woordkaart aan de spade.
Weten jullie ook hoe we het noemen als we werken met
een spade? 
Wie komt me eens tonen hoe de tuinman gaat spitten met
de spade?
Één leerling komt naar voor en doet alsof hij in de tuin aan
het spitten is.


Hebben jullie ooit al eens iets gehoord van een schop?
Kennen jullie het verschil tussen een schop en een spade?
Leerkracht legt het verschil uit tussen een schop en een
spade.
Leerkracht bevestigt een woordkaart aan de schop.
Leerkracht toont een snoeischaar.
Wie weet wat dit is?
Wat gaan we doen met een snoeischaar?

Leerkracht bevestigt een woordkaart aan de snoeischaar.


Waarmee kunnen we het gras maaien?
Wie kan me de grasmaaier eens aanduiden?
Éen leerling komt de grasmaaier aanduiden.
Kan je ook eens voordoen hoe je ermee werkt?
Dezelfde leerling doet voor hoe je een grasmaaier
gebruikt.
De leerkracht bevestigt een woordkaart aan de
grasmaaier.
Woordkaart spade
Schop en spade
Woordkaart schop SnoeischaarWoordkaart snoeischaar


Grasmaaier


Katholieke Hogeschool Limburg - departement lerarenopleiding

Campus Hemelrijk

Maastrichterstraat 96 

3500 HASSELT

Tel. (011)30 04 90    Fax (011)30 04 99

Lesvoorbereidingsformulier ILLO comp / 1 


Academiejaar 2002-200310min.
Leerlingen antwoorden: een kruiwagen
Daar kunnen we bijvoorbeeld zand indoen zodat we niet
met grote zakken moeten sleuren. We kunnen hem ook
gebruiken als we het gras maaien. We harken dan al het
afgemaaide gras bij elkaar en gooien het dan in de
kruiwagen, zo kunnen we het gras gemakkelijk wegvoeren.

Korte herhaling van 2.1.

Leerlingen antwoorden: het zijn harken.
Leerlingen antwoorden: harken.
Leerlingen antwoorden: gieten.Leerlingen antwoorden: sproeien.


Leerlingen antwoorden: met de spade kunnen we spitten
en met de schop kunnen we scheppen.
Leerlingen antwoorden: hiermee kunnen we snoeien.


Leerlingen antwoorden: het gras maaien.

Leerlingen antwoorden: om alles gemakkelijk weg te
voeren.


2.2. Verwerking.
Werkblad:
Oefening 1: Benoem de verschillende voorwerpen.

Nu heb ik hier nog iets staan.
Wie weet wat dat is?
Waarvoor gebruiken we een kruiwagen?
Onderwijsleergesprek.
Leerkracht toont de 2 harken.
Hoe noemen we deze twee dingen?
Wat kunnen we hiermee doen?


Leerkracht toont de gieter met het woordkaartje aan.
Wat doen we hiermee?
Wat moeten we gebruiken als we heel veel bloemen in de
tuin hebben staan?
Leerkracht toont de tuinslang met het woordkaartje aan.
Hoe noemen we het als we werken met de tuinslang?
Leerkracht toont de spade en de schop met de
woordkaartjes aan.
Wat kunnen we met deze twee doen?

Leerkracht toont de snoeischaar met het woordkaartje aan.
Wat kunnen we hiermee doen?

Leerkracht toont de grasmaaier met het woordkaartje aan.
Wat kunnen we hiermee doen?
Leerkracht toont de kruiwagen met het woordkaartje aan.
Waarvoor gebruiken we dit?
Individuele opdracht.
Instructie: De leerlingen krijgen allemaal een werkblaadje
met opdrachten.
Kruiwagen
De 2 harken.De gieter


De tuinslangDe schop
De spade


De snoeischaar


De grasmaaier

De kruiwagen.

Het werkblaadjeKatholieke Hogeschool Limburg - departement lerarenopleiding

Campus Hemelrijk

Maastrichterstraat 96 

3500 HASSELT

Tel. (011)30 04 90    Fax (011)30 04 99

Lesvoorbereidingsformulier ILLO comp / 1 


Academiejaar 2002-2003
10 min.

5 min.
3. Slot.
3.1. Evaluatie.

Leerlingen antwoorden.


Nu ga ik eens kijken wie goed heeft opgelet.
Leerkracht overloopt met de leerlingen de opdrachten.
Wie klaar is mag zijn blaadje omdraaien zodat ik goed kan
zien wie alles ingevuld heeft.
Uitvoering: De leerlingen werken individueel aan hun
werkblaadje. De leerkracht loopt rond en biedt eventuele
hulp.
Bespreking: Veel voorkomende vragen worden klassikaal
besproken.
Leerkracht neemt de blaadjes mee naar huis en controleert
ze.

Klassikale opdracht.
Instructie: Wij gaan nu ook iets planten.
Jullie krijgen allemaal een klein bloempotje dat gevuld is
met aarde. Jullie krijgen ook allemaal een zakje met
zaadjes. Ik verklap nog niet wat er gaat groeien, dat is een
verrassing.
Uitvoering: Jullie moeten nu goed opletten! We gaan nu
de zaadjes strooien in het potje. Leerkracht doet het voor
en de leerlingen doen hetzelfde in hun potje. De leerkracht
loopt rond en observeert. Als iedereen klaar is gaan we
verder. Als je de zaadjes hebt gestrooid, dan roep je mij. Ik
kom dan over de zaadjes nog wat zand strooien. Dan mag
je de aarde héééél zachtjes aandrukken.Niet te hard
anders gaan de zaadjes veel te diep in de potjes zakken.
Bespreking :  Jullie krijgen de potjes mee naar huis zodat
jullie ze zelf moeten verzorgen.
Jullie krijgen ook een briefje mee over hoe jullie het
moeten verzorgen.


Klasgesprek.
Hadden jullie al eens iets geplant? 
Wat had je geplant?
Vonden jullie het moeilijk om te planten.
Bloempotjes, aarde en
zaadjes van tuinkers.

Katholieke Hogeschool Limburg - departement lerarenopleiding

Campus Hemelrijk

Maastrichterstraat 96 

3500 HASSELT

Tel. (011)30 04 90    Fax (011)30 04 99

Lesvoorbereidingsformulier ILLO comp / 1 


Academiejaar 2002-2003
Katholieke Hogeschool Limburg - departement lerarenopleiding

Campus Hemelrijk

Maastrichterstraat 96 

3500 HASSELT

Tel. (011)30 04 90    Fax (011)30 04 99

Lesvoorbereidingsformulier ILLO comp / 1 


Academiejaar 2002-2003
Katholieke Hogeschool Limburg - departement lerarenopleiding

Campus Hemelrijk

Maastrichterstraat 96 

3500 HASSELT

Tel. (011)30 04 90    Fax (011)30 04 99

Lesvoorbereidingsformulier ILLO comp / 1 


Academiejaar 2002-2003

Katholieke Hogeschool Limburg - departement lerarenopleiding

Campus Hemelrijk

Maastrichterstraat 96 

3500 HASSELT

Tel. (011)30 04 90    Fax (011)30 04 99

Lesvoorbereidingsformulier ILLO comp / 1 


Academiejaar 2002-2003


Bordplan

Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      WO_17_maart_2003.doc
Datum:      18-09-2004
Sender:      Janette Kol
Titel:      tuingereedschap
Groep:      3,4,5    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      wereld orientatie    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      lente    [ thema: vragen & opmerkingen ]
Omschrijving:      Dmv een tuinman wordt tuingereedschap geintroduceerd
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 6.5 (6 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
WO_17_maart_2003.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking
amties6Deze kan je niet downloaden


Kleurplaten bij thema: lente