voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

vakantie fantasie

Groep: groep1,groep2
Vakgebied: drama
Thema: vakantie
Omschrijving: De kinderen gaan in hun verbeelding en fantasie geleid spelen
Zoekwoorden: vakantie reizen reis douane spelen drama verbeelden fantasie

Taal en kleuters
Rol- en fantasiespel

Thema: Vakantie
Rond dit thema is het mogelijk om vele rol- en fantasiespelen te gebruiken. Het zal zeker tot
de kinderen hun verbeelding spreken. We reiken hier enkele mogelijkheden aan. Dit thema
biedt ook voor de andere toepassingen voldoende mogelijkheden. Als je het vliegveld erbij
doet zorg dan ook voor voldoende ondersteuning m.b.v. dia’s en plaatjes (aviodrome Lelystad
of Schiphol)

Doel: Taal/denkrelatie, welke taal/denkrelaties worden gemaakt bij vakantie 

Voorbereiding, waar wil je naar toe, wat zijn je wensen, zonvakantie, sneeuwvakantie

Als de bestemming bekend is: reis uitzoeken, koffer pakken, de reis er naar toe, hoe
reis je er naar toe, hoe lang duurt de reis, hoe lang duurt het verblijf, wat ga je er doen
of juist niet.

Er hoort bij op vakantie gaan een bepaalde volgorde. (Je doet niet eerst je zwembroek
aan om daarna de vakantie uit te zoeken.)

Bepaalde zaken horen bij elkaar, zon en zwemkleding warm land. Sneeuw en
winterkleding. Ver weg en vliegtuig, maar ook vliegtuigticket en vliegtuig. Paspoort
en buitenland. Etc.etc.
Subdoel: communicatief vermogen, woordenschat en ontwikkelen van taalspel en expressie.

Duidelijk maken wat je wilt en waarom

Woordenschat uitbreiden met woorden als: koffer, vliegtuig, vakantie, reisbureau,
reisgids, steward/stewardess, vliegtuigticket, reispapieren, paspoort etc.

Hoe ben je als moeder, als je op vakantie gaat. Hoe ben als vader als je op vakantie
gaat. Hoe voel je je als je op vakantie gaat. Hoe kies je een vakantie uit. Hoe praat de
juffrouw/meneer van het reisbureau


Introductie van het Thema:
Een grote hutkoffer in de kring. Alle kinderen hebben zogenaamd een bril in hun hand.
Die zetten we allemaal op. Het is een heel bijzondere bril. Alleen jij kunt hem zien. En
met deze bijzondere bril kun je door dingen heen kijken. Zet hem maar op. Met deze
bijzondere bril kun je ook zien wat er in de koffer zit. 

Een grote hutkoffer in de kring. Waar gaan we ook al weer naar toe op vakantie?
Wat nemen we mee? Zullen we eens kijken of de koffer goed is ingepakt? Wat zit er
in de koffer? Nemen we dit mee? Waarom wel? Waarom niet?
o
Wat zit er in de koffer?

Wat zie jij in de koffer, wat kun je er mee doen, waar gebruik je het
voor, zit het altijd in de koffer, waarom zit het in de koffer.

Met de kinderen raden wat er in de koffer zit, waar gebruik je een
koffer voor. Hebben jullie ook een koffer. Is het een oude of en nieuwe
koffer. Wat denk je dat er in zit en waarom denk je dat. Wat zou je
willen dat er in de koffer zit (heerlijk fantaseren)
o
De koffer gaat open en wat zit er in?

REISGIDSEN Nu begint het hele spel weer van voren af aan. Wat zit
er in de koffer. Wat staat er in die boeken. Hoe noem je die boeken Wat
kun je met die boeken doen. Hebben jullie die boeken thuis ook.
Wanneer hebben jullie die boeken thuis.

ZWEMKLEDING Waar heb je deze dingen voor nodig. Fantaseren
met elkaar waar deze koffer naar toe gaat op vakantie en waar deze
kleding voor gebruikt wordt
o
Kinderen laten spelen in de poppenhoek (huis) met de reisgidsen. Waar wil
vader naar toe, waar wil moeder naar toe.

Reisbureau 

Uitspelen in de kring: de vakantiebestemming
o
Hoe kom je op het idee
o
Waar wil je naar toe
o
Waarom wil je daar naar toe
o
Waar ben je al eens geweest

Uitspelen in de Poppenhoek die omgetoverd is tot Reisbureau 
o
Vader
o
Moeder
o
Kind 
o
Juffrouw/meneer van het Reisbureau

De Koffer pakken  (stimuleer het fantasiespel)
In de koffer zitten zomer en winterkleren. De vakantiebestemming is bekend. Met de
kleuters gaan we kijken wat wel en wat niet mee gaat in de koffer.
o
Bij welke vakantiebestemming hoort dit kledingstuk
o
Hoort dit in de koffer? Waarom wel en waarom niet
Uitspelen in de kring. (stimuleer het fantasiespel)
o
Kind koffer in laten pakken 
o
Wat heb je ingepakt en waarom (wat kun je ermee, wat ga je er mee doen?)
o
Waar ga je naar toe op vakantie (waarom wil je daar naar toe?)
Uitspelen in de poppenhoek (stimuleer het fantasiespel)
o
Vader en moeder gaan koffer inpakken 
o
Waar gaan ze naar toe 
o
Wat gaat er mee.

Vliegveld
o
Incheckbalie: Paspoortcontrole, Koffer op de band, vliegtuigticket
o
Vliegtuig: gordels, stoelen, stewardess, bediening
o
Vertrek/Aankomst: Paspoortcontrole, Koffer ophalen, vakantieland


Let wel: Hier is alleen aandacht geschonken aan Rol- en fantasiespelen.
Taal en kleuters
Rol- en fantasiespel

Thema: Vakantie

Doel: Taal/denkrelatie


Voorbereiding, waar wil je naar toe, wat zijn je wensen, zonvakantie,
sneeuwvakantie

Als de bestemming bekend is: reis uitzoeken, koffer pakken, de reis er
naar toe, hoe reis je er naar toe, hoe lang duurt de reis, hoe lang duurt het
verblijf, wat ga je er doen of juist niet.

Subdoelen: communicatief vermogen, woorden schat en ontwikkelen van
taalspel en expressie.


Duidelijk maken wat je wilt en waarom

Woordenschat uitbreiden met woorden als: koffer, vliegtuig, vakantie,
reisbureau, reisgids, steward/stewardess, vliegtuigticket, reispapieren,
paspoort etc.

Hoe ben je als moeder, als je op vakantie gaat. Hoe ben als vader als je op
vakantie gaat. Hoe voel je je als je op vakantie gaat. Hoe kies je een
vakantie uit. Hoe praat de juffrouw/meneer van het reisbureau

Instapsituatie: Koffer

Onderdeel van het thema: vakantie


Ze weten wat vakantie en vakantiebestemming is (woordenschat)

Er is een taal/denkrelatie ontstaan: Eerst gaan we erover nadenken waar
we heen willen gaan, dan gaan we de vakantie uitzoek op het reisbureau,
daarna onze koffer pakken

De taal/denkrelatie voor dit onderdeel: verschillende bestemming,
verschillende kleding en sommige dingen neem je altijd mee.

Instructie: zie bijgevoegd lesschema

Laat kinderen spullen meenemen met betrekking tot het thema: Vakantie

Een breed thema waarmee je voldoende kanten uitkunt om je lokaal
aansprekend, motiverend en activerend kunt inrichten.

Evaluatie:

D.m.v. observatie

In een kringgesprek kun je evalueren of je doel bereikt is.
Taal en kleuters

Fantasie en rollenspel

VAKANTIE
Voorbereiding:

Het doel:
Het leren leggen van verbanden tussen waar je heen gaat op vakantie en wat je dan mee moet
nemen (als je naar een warm land gaat neem je geen winterjas mee)

Beginsituatie:
Dit spel is slechts een onderdeel van het thema vakantie, de kinderen hebben al gesproken
over waar ze naar toe zullen gaan op vakantie, ze zijn naar het reisbureau geweest en nu gaan
ze dan hun koffer inpakken.
De kinderen kennen woorden als: vakantie, vakantiebestemming, reisgids e.d.

Instapsituatie:
Er staat een grote koffer in de klas, samen ga je kijken wat er in zit. Waar gaan we ook alweer
heen met vakantie? Is het daar warm of koud? Wat moeten we dan meenemen? Klopt dat?
De koffer die in de klas staat is gevuld met winter- en zomerkleding, met de kinderen kun je
dan kijken of datgene wat in de koffer zit klopt.

Activiteiten en werkvormen:
Nadat je met de kinderen de koffer hebt bekeken, kun je twee kinderen samen de koffer in
laten pakken. Vervolgens introduceer je de koffer met spullen in de huishoek, daar liggen al
reisgidsen en andere dingen (zwembandjes, slee en meer tegengestelde vakantie). Naarmate je
meer onderwerpen m.b.t. op vakantie gaan hebt behandeld pas je je klas verder aan –
reisbureaubalie, incheckbalie, vliegtuig, cockpit.

Instructie:
Je vestigt de aandacht op de koffer, hij is dicht. Je vraagt aan de kinderen wat je met een
koffer doet. Je haalt de activiteiten van de voorgaande lessen terug door er met de kinderen
over te praten: Weten jullie nog dat we op vakantie willen, wat moet je dan weten, de
reisgidsen leg je bij de koffer neer als extra houvast, die heb je met ze bekeken toen er
gesproken werd over “waar zullen we heengaan”. Ook praat je nog even met de kinderen over
het reisbureau, en nu is het dan bijna zover dat we op vakantie gaan, dan moeten we de koffer
inpakken. Je opent de koffer en laat (verrast) de kinderen zien dat ie al helemaal vol zit. Kijk
eens, wat zit er allemaal in. Afhankelijk van de reactie van de kinderen haal je zelf wat uit de
koffer of laat een van de kinderen iets pakken. Je bespreekt met ze wat het is en of het klopt
met het land waar we naar toe gaan. (Het is de bedoeling dat de koffer en de spullen later in
de huishoek komen, daar kunnen de kinderen dan hun eigen verhaal rond het inpakken van de
koffer als je op vakantie gaat spelen. Het is handig om dat aan het eind van de les alvast met
ze te bespreken en aan ze te laten zien).

Inrichting klaslokaal
Je laat de kinderen in de week ervoor alvast van alles over vakantie meenemen, dat stal je uit
in de klas. Allerlei zomer en winter dingen, reisgidsen enz. Naarmate het thema vordert
verander je de klas verder. Je begint met reisgidsen in de huishoek. Later komen daar de
verschillende vakantiespullen bij. Ook maak je een balie voor het reisbureau, daar kunnen de
kinderen een vakantie boeken.
Vervolgens kun je nog een incheckbalie op het vliegveld en een vliegtuig/cockpit erbij
maken. Als je eenmaal op vakantie bent kun je van de huishoek een vakantieappartement
maken.

UITVOERING

Instapsituatie
Zie voorbereiding, met de gevulde koffer begin je met de kinderen in de kring.

Centrale vaardigheid
De kinderen weten dat we op vakantie gaan en ook waarheen. Ze leren dat als je op vakantie
gaat je goed moet kijken wat je meeneemt. Als je naar een warm land gaat neem je niet je
wanten en je winterjas mee. Als je naar een koud land gaat wat neem je dan mee. Ze leren de
relatie te leggen tussen wat je meeneemt en waar je naar toe gaat. Je haakt in op de
onderwerpen die je al besproken hebt, daar grijp je nog even op terug.

Hoe doe je het
Je laat aan de kinderen zien wat er in de koffer zit, haalt er iets uit en bespreekt met ze of je
dat nodig hebt als je op vakantie gaat naar het land waar je naar toe gaat. Afhankelijk van de
reactie van de kinderen laat je hun zelf dingen uit de koffer halen en vertellen of ze dat nodig
hebben of niet. Als je de hele koffer hebt besproken kun je 2 kinderen zelf de koffer weer in
laten pakken met de dingen waarvan zij denken dat ze die nodig hebben als ze op vakantie
gaan. Met de andere kinderen kun je dan kijken of datgene wat wordt meegenomen ook klopt.

Inoefening
Je begint in de kring, uiteindelijk is het de bedoeling dat de kinderen dit zelf gaan spelen in de
huishoek. In eerste instantie geef je als docent aan wat we gaan doen en waarom, je betrekt
daar de kinderen zoveel mogelijk bij. Het grootste deel van de kinderen zal wel eens op
vakantie zijn geweest  (of uit logeren) en weet dat je dan niet zomaar weggaat, je hebt dan
spullen nodig. Zie verder bij “Hoe doe je het”

Reflectie
Reflecteren kun je tijdens het hele proces doen, je laat zelf duidelijk dingen zien of de
kinderen doen dat en daar praat je samen over. Als het niet klopt kun je dat gelijk aankaarten,
ook het waarom daarvan kun je gelijk bespreken. Als je de kinderen samen de koffer in laat
pakken kun je daar naderhand nog even met hen over praten, hoe ging het, wat heb je precies
gedaan, past het ook allemaal in de koffer.

Afsluiten
Praat met de kinderen nog even na over wat je moet doen als je bijna op vakantie gaat. Waar
moet je op letten als je de koffer inpakt. Wat neem je wel en wat neem je niet mee. Verhuis
met de kinderen de koffer en de spullen naar de huishoek en geef aan dat ze daar nu zelf de
koffer in kunnen pakken. Ze weten waar ze op moeten letten, als je naar een warm land gaat
enz.

Evaluatie
Observeer hoe de kinderen bezig zijn met de koffer, leggen ze de link tussen een warm land
en zomerkleding en een koud land en winterkleding? Snappen ze dat je eerst moet weten waar
je heen gaat en dat je dan de inhoud van de koffer daaraan aanpast? Met kinderen waarbij het
niet lukt kun je zelf het rollenspel nog eens spelen in de huishoek.
Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      Taal en kleuters.doc
Datum:      26-08-2004
Sender:      Lesidee
Titel:      vakantie fantasie
Groep:      1,2    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      drama    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      vakantie    [ thema: vragen & opmerkingen ]
Omschrijving:      De kinderen gaan in hun verbeelding en fantasie geleid spelen
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 7.3 (3 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
Taal en kleuters.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking


Kleurplaten bij thema: vakantie