voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

herfst overlapping

Groep: groep5,groep6
Vakgebied: beeldendevorming
Thema: herfst
Omschrijving: Herfstbladeren tekenen met overlapping.
Zoekwoorden: tekenen herfst seizoen blaadjes bladeren regen bomen1. Beginsituatie
- Wat hebben de kinderen al
gehad over dit onderwerp?
- Welke voorkennis is nodig om
de lesdoel(en) te kunnen
bereiken?
- Hoe sluit de activiteit aan de
belangstelling en ervaringen?
De kinderen hebben al een herfsttafel gemaakt met allerlei
herfstspulletjes. Ik neem aan dat er ook wat aandacht aan het
onderwerp herfst is besteed in de kleuterbouw maar deze
informatie is nu niet heel belangrijk. 

De kinderen moeten wel met wasco of met oliepastel krijtjes
kunnen werken. 
2. lesdoelen
- Wat wil ik  dat de kinderen bij
deze les ervaren, leren?
- Wat moeten de kinderen kunnen
na afloop van de les?
Alle kinderen kunnen een simpel tekening van herfstbladeren
maken waarin ze laten zien dat ze het beeldaspect
Overlapping en / of Groter en Duidelijker snappen.

3. persoonlijke leerdoelen
Wat wil ik zelf gaan leren?
- In mijn omgang met de
kinderen?
-  Mijn didactisch handelen?
Ik wil een leerzame tekenles geven waarin ik de kinderen wel
duidelijke instructie en begeleiding wil geven maar ook de
nodige vrijheid om creatief bezig te zijn met het eigen  werk.

 
4
. Organisatie
- Welke leermiddelen ga ik
gebruiken? 
- Wat moet ik van tevoren
klaarzetten, regelen, op het bord
zetten?
- Met welke kinderen ga ik
werken?
- Wat mogen de kinderen  die
eerder klaar zijn gaan doen?
- Hoe organiseer ik het opruimen? 


Ik maak zelf een tekening van herfstbladeren die als
voorbeeld kan dienen. Ik wil een stuk of 15 verschillende
herfstbladeren. 
Ook wil ik wat gekleurde krijtjes gebruiken om op het bord
tijdens mijn instructie te gebruiken. 

Eigen tekening ophangen en een andere herfsttekening
maken. Met bijv. paddestoelen, eikels, veren, bladeren enz.

Ik laat de kinderen per groepje de wasco opruimen en
eventueel tafel schoonmaken. 
5
. Leerinhoud, didactische
aanpak, leerling activiteiten.
Het gehele lesverloop,
belangrijke punten:
A leerinhoud:
- Welke leerstof ga ik
behandelen?
-Welke oefenstof, opdrachten
maken de kinderen?
- Welke achtergrondinformatie
heb ik verzameld?
- Zie ik al mogelijkheden tot
differentiatie?
B didactische aanpak
- Hoe ga ik de leerinhouden
aanbieden?
- Hoe betrek ik de kinderen
hierbij? 
Ik begin over onze mooie herfsttafel en stel wat vragen aan de
kinderen over bomen en de bladeren hiervan.  Wat is er aan
de hand in de herfst? Wat gebeurt er met de bladeren? Welke
kleur...vorm hebben de bladeren.
Ik leg een hoopje herfstbladeren op het bureau en stel wat
specifiekere vragen. Zie je alle bladeren helemaal? Welk blad
zie je het beste? Verschillende antwoorden mogelijk!…waar
ligt dat aan? (plaats t.o.v. het bureau)

Ik leg de beeldaspecten uit door aan te sluiten bij mijn eigen
vragen. Daarna probeer ik de beeldaspecten te visualiseren op
het bord. Ik maak een groot, opvallend herfstblad met een
duidelijke structuur en veel details en kleuren. Daarachter
teken ik steeds kleinere en vagere herfstbladeren. Ik stel
ondertussen vragen aan de kinderen. Waarom zijn de bladeren
achter klein en niet zo duidelijk? Waarom zie je niet het hele
blad?


Opdracht: 

Herfstbladeren tekenen 

Wat is mijn rol bij de
inoefening, uitvoering? Bijv.
rondlopen, observeren, hulp
bieden, feedback geven,
signaleren, reflecteren….
- Hoe hou ik in mijn aanpak
rekening met de verschillen
tussen de kinderen?
C leerling activiteiten
Wat doen de kinderen?
- Bij de presentatie, instructie?
- Bij de uitvoering, inoefening? 

Daarna laat ik mijn eigen tekening zien, datgene wat er op het
bord is getekend is nu wat kleiner. Ik stel hier kort wat vragen
over. 

Daarna ga ik met de kinderen aan de slag! De opdracht is
hopelijk nu welduidelijk: met wasco tekenen en ik wil geen wit
zien!

Ondertussen loop ik rond om kinderen individueel te helpen, ik
probeer de kinderen zoveel mogelijk hun eigen probleempjes op
te lossen. 
6
. Afsluiting, evaluatie v/d les.
- Hoe sluit ik de les af.
- Hoe kijk ik met de kinderen
terug op de les?
- Waar let ik op bij het
nakijken, beoordelen van het
werk?
Wat doe ik met de eventuele
producten? 
Ik laat de kinderen een korte eigen reflectie geven op het eigen
werk. Ik kijk of de kinderen de beeldaspecten hebben begrepen.

Ik kijk ook hoe de kinderen met de materialen hebben gewerkt
en hoe zorgvuldig ze te werk zijn gegaan.

Ik laat de tekeningen ophangen bij de herfsttafel. Na een tijdje
mogen de kinderen ze mee naam huis nemen. 
7. Lesovergang 
Hoe organiseer ik de overgang
naar de volgende activiteit?
Het  is de afsluiting van de dag. Als ik eventueel teveel tijd over
heb ga ik nog een spel of een liedje met de kinderen zingen.
Eventueel over de herfst. 
8. Tijdsplanning
- Voorbereiding, organisatie
- Aanbieding
- Uitvoering/inoefening
- Opruimen en afsluiting

20 min. exclusief het maken van het voorbeeld;
10 min.
30 min.
5 m 
 
9
. Evaluatie van de les.
- Hoe kijk ik terug?
- Heb ik mijn lesdoel bereikt?
Wat is me opgevallen? 
Is er duidelijk gebruik gemaakt van de beeldaspecten? 10
. Reflectie?
Bekijk de punten van 1 tot 9 en
reflecteer deze.
- Wat ging er goed tijdens mijn
activiteit? Enkele voorbeelden!

- Waar ben ik minder tevreden
over? 

- Hoe ga ik de volgende keer te
werk?

Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      voorber beeldaspc.doc
Datum:      26-08-2004
Sender:      Lesidee
Titel:       herfst overlapping
Groep:      5,6    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      beeldendevorming    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      herfst    [ thema: vragen & opmerkingen ]
Omschrijving:      Herfstbladeren tekenen met overlapping.
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 7.9 (10 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
voorber beeldaspc.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking
pien798Lijkt me een leuke les om te geven. Hij is helder uiteengezet en dat maakt het eenvoudig om gelijk aan de slag te gaan.
Jderooij8Leuke les!


Kleurplaten bij thema: herfst