voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

Plattegrond bekijken en zelf maken

Groep: groep4
Vakgebied: aardrijkskunde
Thema: overige
Omschrijving: Zelf een plattegrond maken.
Zoekwoorden: kaart piraat piraten plattegrond kaartlezen tekenen atlas route weg land plaats

Het educatief ontwerp


Aardrijkskunde
--
Plattegrond bekijken
&
zelf maken

Motivatie voor de keuze van het onderwerp


Ik heb gekozen om een educatief ontwerp te maken voor aardrijkskunde. Ik had zelf tijdens mijn stage groep 4 en daar bestond nog
geen aardrijkskundemethode voor. Hierdoor moest ik zelf mijn creativiteit laten werken. Dus besloot ik een educatief ontwerp te maken
voor groep 4, en wel over het onderwerp ‘de plattegrond’.
Ik wist dat ze in groep 5 meestal in alle aardrijkskundemethodes met dit onderwerp begonnen, dus leek het mij een uitdaging om dit
onderwerp te versimpelen voor groep 4, maar wel zo dat de leerlingen een hoop dingen zouden leren tijdens mijn les.

1. Oriëntatie

Wie is mijn doelgroep?
De doelgroep is mijn groep 4. De klas bestaat uit 23 leerlingen. 

Hoeveel tijd is er beschikbaar?
Er is ruim een uur de tijd voor deze les.

Hoe kom ik aan de literatuur die ik voor dit onderwerp zal moeten doorlezen, of gebruiken?
Ik gebruik de informatie over het behandelen van plattegronden voor de onderbouw uit het boek ‘Aardrijkskunde en didactiek 1’.
Verder gebruik ik de aardrijkskundemethode ‘GeoBas’ jaargroep 5. Ik wist dat deze methode begon met aanzichten met behulp van Lego
en dat vond ik heel erg duidelijk. Dus daarom gebruik ik deze methode om ideeën op te doen voor mijn educatief ontwerp.

Wat is mijn beginsituatie?
Ik ga er vanuit dat de leerlingen nog niet eerder aardrijkskunde gehad hebben. Doordat ik begin met het legodorp hoop ik bij de
belevingswereld van de leerlingen aan te sluiten. Daarna probeer ik duidelijk het begrip plattegrond te verduidelijken door een
plattegrond van het legodorp en een plattegrond van Bathmen.
Ik denk dat ik veel aandacht moet schenken aan hoe je elementen vanaf boven ziet. En ik denk dat sommige leerlingen het moeilijk
vinden om een keuze te maken wat belangrijk op een plattegrond is en wat niet. 
Verder moet ik duidelijk maken dat de leerlingen sommige dingen één kleur kunnen geven, zoals bijvoorbeeld de leerlingentafels in de
klas.
Wat wil ik met deze les bereiken?
-
De leerlingen zien het verschil tussen het legodorp op de grond en het legodorp vanaf bovenaf.
-
De leerlingen begrijpen dat een plattegrond van het legodorp en van Bathmen een vereenvoudigde twee-dimensionale weergave is.
-
De leerlingen kunnen belangrijke elementen uit hun klaslokaal noemen om op de plattegrond te zetten.
-
De leerlingen kunnen samen met de leerkracht van het klaslokaal een eenvoudige plattegrond maken.
-
De leerlingen kunnen belangrijke elementen van hun eigen slaapkamer op een vereenvoudigde manier in een plattegrond zetten.

2. Structurering

Begrippen:
-
plattegrond
-
bovenaf; bovenaanzicht
-
(legenda), in ieder geval de betekenis van de kleuren

Inleiding

-
Behandelen aanzichten legodorp
-
Plattegrond bespreken van het legodorp
-
Plattegrond Bathmen

Kern

-
Plattegrond maken van de klas, a.d.h.v. verschillende vragen.
- Als we veel tijd hebben mogen lln. zelf de elementen in de plattegrond op het bord zetten.
- Als de plattegrond klaar is en we hebben veel tijd over doe ik nog een klein spelletje met de plattegrond, waar zit wie?

-
Opdracht maken: Plattegrond van je eigen slaapkamer.
- klassendienst deelt de stencils uit en de linialen.
- kort en duidelijk toelichten.
Afsluiting

-
Iedereen legt zijn plattegrond voor zich.
-
Drie leerlingen mogen hun plattegrond uitleggen voor de klas.

3. Realisatie

Inleiding

Voorbereiden:
-
Legodorp maken
-
Plattegrond van het legodorp maken 
-
Plattegrond van Bathmen

Bespreken van het legodorp…
Op de grond:
-
Wat zien we allemaal? Benoemen van de onderdelen.
-
Wat is hoog? Wat is laag?
Bovenaf:
-
Wat valt jullie op? (als je er bovenop kijkt zie je niet goed meer wat hoog en laag is)
-
Wie weet waar dit op lijkt? (plattegrond)

Plattegrond legodorp:
-
Wat is een plattegrond? (een plattegrond is een kaart van bovenaf gemaakt) Waar kom je die tegen? (als je een dorp of een stad
binnenrijdt, in het centrum)
-
Wat zien jullie? (kleuren, vierkantjes, rechthoeken, cirkels)
-
Wat staat waar? Hoe weet je dat? Hoe zie je dat? (de kleuren staan voor verschillende elementen, zoals de kerk, bomen, etc.)


Plattegrond van Bathmen:
-
Wat zien we hier? (Bathmen)
-
Als we eens kijken naar de kleuren, welke kleuren zien we dan? (oranje, geel, etc.)
-
Wat betekenen de kleuren? Oranje, geel etc.? (oranje
bebouwd
huizen; geel
grote wegen; wit
kleine wegen, etc.)

Kern

Klaarleggen:
-
23x de stencils met kader en legenda erop (bijlage 1)
-
linialen (voor rechte lijnen)
-
Rechthoek op het bord tekenen

Plattegrond maken van de klas, a.d.h.v. verschillende vragen.
-
Moet alles op de plattegrond komen? Waarom wel, waarom niet?
-
Wat zullen we als eerste op de plattegrond zetten? Welk figuur kunnen we daar het beste voor gebruiken?
-
Leerlingen mogen proberen de elementen in de plattegrond te zetten (als er veel tijd is).
We bouwen de plattegrond stap voor stap op met de volgende elementen:
-
ramen; deur; kasten; bord; kraan; bureau juf Leonie; tafels van de lln.; en evt. nog andere belangrijke dingen.

Nog veel tijd over?
Als er veel tijd over is, kun je een klein spelletje doen voordat je met de opdracht begint: waar zit wie op de plattegrond.
Het spelletje gaat zo:
-
Je hebt de klassenplattegrond nodig die je net met de leerlingen hebt gemaakt.
-
Alle leerlingen gaan staan bij hun tafel.
-
Vervolgens zeg je: het tafeltje wat ik nu aankruis, van welk kind is dat? Dat kind gaat zitten.
-
Vervolgens kruis je weer een tafeltje aan en vraag je van welk kind dit tafeltje is. Dit kind gaat ook zitten. En zo ga je door
totdat alle leerlingen zitten.
-
Je kunt grapje uithalen door bijvoorbeeld kasten, ramen of het bord aan te kruisen.

Opdracht:
Leerlingen hebben hun grijze potlood en kleurdoos nodig.
Leerlingen mogen bij mij een liniaal ophalen om rechte lijnen mee te trekken.
-
De leerlingen gaan een plattegrond maken van hun eigen slaapkamer. Met vlakken en kleuren (legenda).
-
Ze krijgen een vel papier met daarop al een afrastering voor hun plattegrond, met daarnaast een legenda die ze zelf kunnen
inkleuren en waar ze de betekenis van de kleur kunnen opschrijven. 
- Waar zouden die hokjes voor betekenen? Hoe heet dat eigenlijk? Heeft dat een naam?
-
Ik vraag de kinderen nog een keer of ze alles van hun slaapkamer in de plattegrond moeten tekenen. Ze moeten alleen de
belangrijkste dingen in hun plattegrond tekenen. Wat zijn belangrijke dingen in een slaapkamer?

!!! De leerlingen kunnen tijdens de opdracht goed gebruik maken van de plattegrond van de klas, de plattegrond van het legodorp en de
plattegrond van Bathmen.

Afsluiting

Als afsluiting neemt iedereen zijn plattegrond voor zich. Ik kies drie leerlingen uit die mogen vertellen over hun plattegrond. Waarom
hebben ze bepaalde kleuren gebruikt en waarom hebben ze bepaalde vormen gebruikt, etc.?

4. Evaluatie

Ik had verwacht dat de leerlingen deze les heel erg moeilijk zouden vinden omdat het allemaal heel erg abstract is.
Maar ze waren laaiend enthousiast en ze namen het heel erg goed op. 
Doordat ik de les helemaal zelf ontworpen had, ben ik blij dat de les helemaal goed in elkaar zat. Ook de opbouw in de les was erg goed.
De stof sprak de leerlingen ook heel erg aan omdat de les aansloot bij de belevingswereld van de leerlingen (lego, plattegrond van
Bathmen).
De leerlingen vonden het alleen soms nog wel moeilijk om nou te bedenken wat belangrijk was op een plattegrond en wat niet. 
Ik kan niet iets noemen wat minder ging tijdens de les en wat ik anders had moeten bedenken.
Maar ik kan zeker zeggen dat mijn doelstellingen behaald zijn. En de les was echt een succes!! De les was en ging perfect!

                                                                                                                                                                                         Bijlage 1
              
...................................................
..................................................
..................................................
..................................................

.................................................


.................................................
.................................................


.................................................

.................................................

..................................................

Naam: ..............................................................

Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      Plattegrond bekijken en zelf maken.doc
Datum:      26-08-2004
Sender:      Lesidee
Titel:      Plattegrond bekijken en zelf maken
Groep:      4    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      aardrijkskunde    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      overige   
Omschrijving:      Zelf een plattegrond maken.
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 8.5 (4 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
Plattegrond bekijken en zelf maken.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking
rhbrgn9Hartstikke leuke les. Lego spreekt de lln erg aan. Ik heb ze een plattegrond van hun slaapkamer laten maken. Top!
6Een hele leuke les. De lln, vonden het erg leuk, heb het iets aangepast, maar het legodorp vonden ze het leukst.
Mininni9Wat een superles! Leuk om het eigen dorp (of stad, ik ken Bathmen niet) te gebruiken in de les!