voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

Wat is het zuurst

Groep: groep7,groep8
Vakgebied: natuuronderwijs
Thema: proefjes
Omschrijving: Zeer uitgebreid werkblad met proefjes over de zuurgraad van stoffen.
Zoekwoorden: stof meten zuur PH neutraal proefje proef

Docentenhandleiding ontdekdoos: Wat is het zuurst?  1
                                                             
Docentenhandleiding:

"Wat is het zuurst?"
De ontdekdoos "Wat is het zuurst?" is een
onderdeel van een les met 3 verschillende
ontdekdozen. 
De ontdekdozen zijn bedoeld voor groep 6,7,8 van
het basisonderwijs.
De ontdekdozen bevatten een handleiding en
werkbladen, waar de kinderen de uitslagen van de
testen op kunnen invullen.

Inleiding van deze les over ontdekdozen zal
klassikaal gebeuren, daar de kinderen nog nooit
met ontdekdozen hebben gewerkt.

Doel van de ontdekdoos "Wat is het zuurst?":
De kinderen voor wie deze ontdekdozen zijn
gemaakt zijn nog niet bekend met het werken met
ontdekdozen. Het voornaamste doel is dan ook het
leren experimenteren en uitvoeren van proefjes.
Daarnaast is in deze ontdekdoos het doel: Kijken
welke stof het zuurst is.

Aanleren van nieuwe woorden.
Voor het aanleren van nieuwe woorden is gekozen
voor “zuur” ,"basisch " en"pH".
De betekenis van deze woorden is van belang voor
het verder uitvoeren van de proef. 

Docentenhandleiding ontdekdoos: Wat is het zuurst?  2
Kerndoelen:
Bij deze lessen werken met ontdekdozen wordt
gebruik gemaakt van de volgende kerndoelen
-
kerndoel 1: De leerlingen benaderen de
wereld om hen heen vanuit een
geïnteresseerde, leergierige en
onderzoekende houding.
-
kerndoel 3: De leerlingen werken planmatig
-
kerndoel 33: De leerlingen kunnen onderzoek
doen aan verschijnselen, in dit geval van
verkleuring door zuurgraad. 

Gevarenkaart:
In de ontdekdoos zit een gevarenkaart. Op deze
kaart staan de gevaren met het werken met zuur.
In dit geval azijn, citroenzuur en ammonia (zeer
verdund). Kinderen mogen niet proeven en ruiken
aan de desbetreffende flesjes. Op de kaart staat
hoe te handelen als er iets fout gaat.

Werken met de ontdekdoos:
Met deze ontdekdozen kunnen steeds groepjes van
3 à 4 kinderen tegelijk werken. De kinderen
kunnen de werkbladen zelfstandig lezen en
uitvoeren.
De kinderen moeten van te voren controleren of
alle op de bijgesloten lijst vermelde spullen
ook werkelijk in de ontdekdozen zitten. De
kinderen worden gewezen op het voorzichtig
omgaan met de materialen. Na afloop moeten alle
materialen weer opgeruimd, weggegooid wat niet
meer bruikbaar is en de rest netjes terug in de
doos.

Een klassikale uitleg van het gebruik van, en
omgang met de ontdekdozen dient een aanbeveling,
zeker gezien de groepen nog nooit eerder met
Docentenhandleiding ontdekdoos: Wat is het zuurst?  3
ontdekdozen hebben gewerkt. Laat de gevarenkaart
zien en bespreek deze voor het experimenteren.

Duur van de experimenten:
De kinderen hebben ongeveer 30 minuten voor het
uitvoeren van alle opdrachten en invullen op het
werkblad nodig.

De ontdekdoos bevat:

-
Een pot
rodekoolmoes
-
Flesje azijn
-
Flesje afwasmiddel
-
Flesje cola
-
Flesje citroensap
-
Flesje bakpoeder
-
Flesje ammonia
-
Flesje soda
-
Flesje melk
-
Emmertje 
-
8 lege bakjes
-
8 lepeltjes
-
Een handleiding/
werkblad
Gestelde vragen en antwoorden op gestelde
vragen:

Vragen
Antwoorden
1. Zet de zuurste stof
bovenaan en de meeste
basische onderaan.
voor ieder kind anders.

2. Welke kleur heeft
elk bakje nu?
blauw/paars
3. Wat denk je dat er
gebeurt als je 1
schepje uit elk flesje
bij de rodekoolmoes
doet?
voor ieder kind anders.

4. Welke kleur zie je
nu in het bakje?
Azijn: rose,
Afwas:paars, cola:rose,
Docentenhandleiding ontdekdoos: Wat is het zuurst? 
4

citroen: rose,
bakpoeder: paars,
ammonia: groen, soda:
groen, melk: paars.
5. Zet nu nog een keer
de zuurste stof
bovenaan en de meest
basische onderaan.
Citroen, azijn, cola,
afwas, melk, bakpoeder,
ammonia, soda.
6. Hoeveel stoffen heb
je op de goede plaats
gezet?
voor ieder kind anders.

Gebruikte theorie: Het kringloopboek van Beth
Savan.
Samenstelling van deze ontdekdoos door:   Carla
Odijk 1Z
Docentenhandleiding ontdekdoos: Wat is het zuurst? 
5
Wat zit er in deze ontdekdoos?

Een pot met rodekoolmoes
Een flesje met azijn
Een flesje met afwasmiddel
Een flesje met cola
Een flesje met citoensap
Een flesje met bakpoeder
Een flesje met ammonia
Een flesje met soda
Een flesje met melk
8 lege bakjes
8 lepeltjes
emmertje 
Docentenhandleiding ontdekdoos: Wat is het zuurst? 
6
1. Wat denk je dat het zuurst is?
Zuur is bijvoorbeeld sinaasappelsap.
Misschien ken je wel die hele zure
snoepjes.
Als je die eet voel je het achter in je
kaken trekken.
Het tegenovergestelde van zuur is basisch.

Pas op
!

Ga niet van de stoffen ruiken en proeven,
sommige zijn giftig !
Kijk op de gevarenkaart!

Vraag 1
Zet de zuurste stof bovenaan
En de meest basiche onderaan.
Zet het antwoord op je werkblad.


2. Doe in elk leeg bakje een schepje
rodekoolmoes. 
Doe daar een half emmertje water bij. 


Vraag 2
Welke kleur heeft elk
bakje nu?
Zet het antwoord op je
werkblad.


Docentenhandleiding ontdekdoos: Wat is het zuurst? 
7
Vraag 3.
Wat denk  je dat er gebeurt als je 1
schepje uit elk potje bij  de rodekoolmoes
doet? 
Je mag nog niet de stoffen toevoegen.
Alleen opschrijven wat je denkt.
Zet het antwoord op je werkblad.

4. Nu gaan we testen welke stof het zuurst
is.
Let op ! pak bij elke stof een schoon
lepeltje.
Laat het lepeltje in het bakje zitten om te
roeren.

Vraag 4.
Welke kleur zie je nu in het bakje?
Zet het antwoord op je werkblad.

Docentenhandleiding ontdekdoos: Wat is het zuurst? 
8
5. Welke stof is het zuurst? 
Dat kan je nu zien aan de kleur.

Als de kleur rood is, is de stof zuur.
Als de kleur paars/blauw of groenig is, is
de stof niet zuurmaar basisch. 
De hoeveelheid zuur in een stof wordt
aangegeven met een getal dat de pH wordt
genoemd. De pH loopt van 0 to 14.
Tussen 0 en 14 ligt 7 en dit wordt neutraal
genoemd. 

De pH van schoon regenwater is ongeveer 6.
Door de zure regen wordt een meer soms wel
pH 4. Dat is veel te zuur en een ramp voor
de dieren en planten die erin leven.


PH 0

pH 7
     
pH 14
zeer zuur    neutraal
   niet zuur


   (basisch)
Vraag 5.
Zet nu nog een keer de zuurste stof
bovenaan
En de meest basiche onderaan.
Zet het antwoord op je werkblad.

6.Kijk nu terug naar vraag 1. 

Vraag 6.
Hoeveel stoffen heb je op de goede plaats
gezet?
Docentenhandleiding ontdekdoos: Wat is het zuurst? 
9
Zet het antwoord op je werkblad.
Docentenhandleiding ontdekdoos: Wat is het zuurst? 
10
Naam:
Groep:

Antwoord vraag 1
Zuur
1

l
2

l
3

l
4

l
5

l
6

l
7

Basisc
h
8


Antwoord vraag 2.
De kleur in alle bakjes is nu:

Antwoord vraag 3.

Stof die ik
bij de
rodekoolmoes
doe
Hier schrijf ik op wat ik denk
dat er gebeurt.
1
azijn

2
afwasmiddel

3
cola

4
citroensap

5
bakpoeder

6
ammonia

7
soda

8
melk


Docentenhandleiding ontdekdoos: Wat is het zuurst? 
11
Antwoord vraag 4.
bakj
e
1 schepje
toevoegen
Welke kleur zie je nu?
1
azijn

2
afwasmiddel

3
cola

4
citroensap

5
bakpoeder

6
ammonia

7
soda

8
melk


Antwoord vraag 5.
Zuur
1

l
2

l
3

l
4

l
5

l
6

l
7

Basisc
h
8


Antwoord vraag 6.
Ik heb                                   stoffen
op de goede plaats gezet.


Het testen is nu klaar.
Was en droog de bakjes en lepels goed af.
Ruim alle spulletjes weer keurig op in de
doos.


Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      Wat is het zuurst.doc
Datum:      20-07-2002
Sender:      Lesidee
Titel:      Wat is het zuurst
Groep:      7,8    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      natuuronderwijs    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      proefjes    [ thema: vragen & opmerkingen ]
Omschrijving:      Zeer uitgebreid werkblad met proefjes over de zuurgraad van stoffen.
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 8 (5 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
Wat is het zuurst.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking