voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

pesten

Groep: groep7,groep8
Vakgebied: algemeen
Thema: overige
Omschrijving: Les over pesten met het boek van Carry Slee.
Zoekwoorden: pesten vrienden boek carry slee ruzie

Wat heb je nodig?

Boek "Spijt" van Carry Slee  
 
 
 
Doelstelling 

De leerlingen moeten klassikaal de verschillende rollen van het "pestverhaal" kunnen
onderscheiden en naar aanleiding van de vragen op het bord (“waarom pest ik?”, “waarom
word ik gepest?” en “waarom zeg ik niets wanneer er gepest wordt?”) hun eigen rol in het
pesten kunnen onderscheiden. Daarnaast moeten ze schriftelijk proberen te verwoorden
waarom ze die rol in een pestsituatie innemen. Tijdens de nabespreking moeten ze door de
antwoorden van anderen te horen en door mee te discussiëren een duidelijker beeld krijgen
over hoe pesten eigenlijk in elkaar zit (productdoel). Op langer termijn moeten ze weten met
wat voor normen en waarden een mens behandeld wordt en waarom zij zelf mensen op een
bepaalde manier wel of niet mensen behandelen (procesdoel).  
 
Inleiding 

De les is het beste in te leiden met het verhaal van Carry Slee over pesten (Spijt!). Hoofdstuk
1 omvat de drie rollen die in een pestsituatie voorkomen: de pester, de grijze massa of de
gepeste. Deze rollen zullen na het lezen van het verhaal in de klas onder de loep genomen
worden. Om het verhaal niet te verwarrend te maken is het verstandig om de stukjes over de
eerste verliefdheden van de hoofdpersoon weg te laten.  
 
 
 
Kern 

Aan de hand van dat verhaal kan de leerkracht met de leerlingen het pesten in beeld
brengen en drie vragen formuleren: - Waarom pest ik? - Waarom word ik gepest? - Waarom
zeg ik niets wanneer er gepest wordt? Deze drie vragen kunnen op het bord gezet worden.
Iedere leerling gaat vervolgens voor zich schrijven over één van de drie vragen. De
leerlingen moeten de vraag kiezen waarvan zij denken dat die het beste bij hen past
wanneer er gespest wordt. Anonimiteit bij dit onderdeel is belangrijk om de drempel tot
praten te verlagen.  
 
 
 
Evaluatie 

Wanneer iedereen zijn antwoord heeft ingeleverd kan de leerkracht er een aantal oplezen en
samen met de leerlingen de vraag stellen wat zij daarvan vinden en waarom zij denken dat
iemand dit zo heeft opgeschreven. Het is niet per se de bedoeling dat er tijdens deze les
gezocht wordt naar oplossingen e.d. Een eerste klassikale analyse van het probleem waarin
iedereen openlijk kan praten is al een zeer goed begin! 

Deze les is gemaakt door Lotte van Kempen 
Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      pesten.doc
Datum:      20-07-2000
Sender:      Lesidee
Titel:      pesten
Groep:      7,8    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      algemeen    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      overige   
Omschrijving:      Les over pesten met het boek van Carry Slee.
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 7 (3 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
pesten.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking