voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

samen bewegen met beren

Groep: groep1
Vakgebied: bewegingsonderwijs
Thema: overige
Omschrijving: Nu gaan de kleuters samen bewegen omtrend de beren.
Zoekwoorden: beren dieren drie jarige 3 gym samen

FORMULIER 1
VOORBEREIDING KLASSIKALE ACTIVITEIT

BOKO 1

BOKO 2

BOKO 3campus Diest

Demerstraat 12 – 3290 Diest

tel. 013 35 06 90 – fax 013 33 54 01

e-mail: dlo.diest@khleuven.be


campus Heverlee 

Naamsesteenweg 355 – 3001 Leuven (Heverlee)

tel. 016 39 92 00 – fax 016 40 70 87

e-mail: dlo.heverlee@khleuven.be

oefenactiviteiten

stage-activiteiten

datum
:
Vrijdag 25 april 2003 

kleuteronderwijzer
:
Juf Sofie
naam
:
Pieters Annelien

leeftijd kleuters
:
3-jarigen
klas DLO
:
3 boko

aantal kleuters
:
25 en 17 kleuters
school
:
Ges. Vrije Basischool

belangstellingscentrum
:
Grote beer en kleine beer
 

“Sint -Anna”, Baal
activiteit(en): Bewegingsmoment ‘ Beertje met beertje

onderwerp (indien van toepassing): BerenDoelstellingen:

ONTWIKKELINGSASPECTEN ¹
CONCRETISATIE 

-
Samenwerken (21)
-
Grootmotorisch bewegen
(44)

-
Dynamisch bewegen (49)-
Aangepast bewegen in de
ruimte (50)-
Auditieve boodschappen
interpreteren en er gepast
op reageren (70)

-
Evenwicht bewaren (46)
-
De lichaamsruimte
aanvoelen en gebruiken
(47)


-
met meerdere kleuters een activiteit doen; de kleuters gaan langere tijd
samen spelen,
-
het samenspelen gebeurd door het uitvoeren van een spel gebaseerd
op duidelijke afspraken en regels

-
tijdens de bewegingsactiviteit gaan de kleuters de verplaatsingsvormen
lopen en stappen gebruiken en toepassen,

-
de kleuters gaan gedurende de activiteit; bewegingen afremmen, snel
reageren, gedifferentieerd bewegen en bewegingsenergie doseren,
-
de kleuters gaan gepast reageren wanneer de muziek stopt door snel
naar de afgesproken plaats te lopen en tonen dit ook door de intentie
tot stoppen te tonen
-
de kleuters gaan snel reageren in spannende situaties met eenvoudige
prikkels

-
de kleuter kunnen omgaan met plaats, richting, afstand en
bewegingsbanen van andere personen
-
inspelen op enkele bewegende personen en de bewegingsbanen van
die personen

-
auditieve boodschappen ( muziek, signaal ) herkennen, begrijpen en op
de auditieve boodschappen gepast reageren door de juiste reactie uit te
voeren ( per twee gaan staan )

-
door per twee vastgebonden te zijn aan elkaar proberen de kleuters om
hun evenwicht te bewaren met meebewegingen en gaan de kleuters
proberen om het lichaamszwaartepunt ten opzichte van het steunvlak
te kunnen houden bij een beweging

-
de kleuters gaan ervaringen opdoen met verschillende
lichaamshoudingen en leren op die manier de eigen lichaamsruimte en
lichaamsgrenzen kennen ( te veel overhellen
ik val )

1
ontwikkelingsaspecten zoals geformuleerd in het ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool
2
verwijzing naar de decretale ontwikkelingsdoelen  vanaf het tweede jaar 

Richtlijnen voor verbetering door de student:

nieuwe voorbereiding / totale herwerking

aanvulling in de tekst

aanvulling op een apart bladGeraadpleegde bronnen:

Florquin, V. en Bertrands, E.  ( 1986 ).  Speelkriebels voor kleuters.  Leuven: Acco.
Originele versie; ‘ Met een ander ‘ 

Samenwerking met:

Sara Vanderlinden
Katrien Mees
Eva Geleyns
Katrijn Ooms

Materiaal:

parcours opgesteld met groot materiaal,
muziek

Verloop van de activiteit1. Inleiding:

Organisatie:

De leidster heeft vooraf een parcours opgesteld met haalbare bewegingssituaties om met
de partner over, onder, tussen, in, op, … te bewegen.

Opwarming: 
De leidster nodigt de kleuters uit om tegen de muur te gaan staan.
De leidster legt uit en demonstreert : jullie lopen rond op de muziek en wanneer de muziek
stopt lopen jullie heel snel terug naar de muur, verstenen jullie. 
Dit wordt enkele keren gespeeld.
Variaties : springen, op de tippen van je tenen, traag stappen, …

Aandachtspunten leidster:

De leidster bakent het gebied af met kegeltjes, zodat dit erg duidelijk is voor de kleuters.
De leidster maakt de kleuters erop attent dat ze voorzichtig moeten rondlopen en
moeten oppassen dat ze niet tegen elkaar lopen.

De leidster vraagt aan de kleuters om een tweetal te vormen, de leidster doet dit door de
kleuters spontaan te laten kiezen of door behulp van nummers, aanduiding in te delen.
De leidster verbindt de kleuters aan elkaar met behulp van een lint uit baalkatoen of een
rek.  
De leidster laat de kleuters experimenteren met het verbonden zijn met elkaar.

2. Midden:

De kleuters stappen per twee het bewegingsparcours af.

Aandachtspunten voor de leidster:
De leidster controleert tijdig of de kleuters de opdracht begrepen hebben.
De leidster vestigt de aandacht op het feit dat het niet de bedoeling is om het snelst te
zijn.
De leidster houdt bij het maken van de duo’s rekening met de grootte van de beide
kleuters.

3. Slot:

De leidster zegt dat de kleuters mogen gaan zitten tegen de muur.
De leidster zegt dat ze zich zo dik als een beer moeten maken en dan terug normaal.
De leidster herhaalt deze ademhalingsoefeningen enkele keren.


De kleuters lopen
rond in de zaal,
als de muziek
stopt lopen de
kleuters naar de
muur.


De kleuters
leggen per twee
het parcours af.De kleuters gaan
tegen de muur
zitten.


Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      bewegingsmoment met een ander.doc
Datum:      20-07-2000
Sender:      Lesidee
Titel:      samen bewegen met beren
Groep:      1    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      bewegingsonderwijs    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      overige   
Omschrijving:      Nu gaan de kleuters samen bewegen omtrend de beren.
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 5 (2 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
bewegingsmoment met een ander.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking
MarijeBosman5Het geheel is niet erg uitgebreid omschreven. Met andere woorden: iemand die deze les wil geven, zal zelf nog erg veel moeten aanvullen. Verder is het geen complete les