voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

project speeltuin

Groep: groep3,groep4
Vakgebied: algemeen
Thema: overige
Omschrijving: Dag indeling voor een project over de speeltuin.
Zoekwoorden: project dag speeltuin omgeving rooster tijden

Copyright © 2000 - 2001 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.
Voor meer lesideeën: ga naar www.lesidee.nl
Rooster van de dag:

-
8.45 – 9.00: 

verhaal over de speeltuin

-
9.00 – 9.15: 

gesprek naar aanleiding van het verhaal en 
een woordveld maken

-
9.15 – 10.30: 
kijkpad lopen en het kijkpad 
evalueren (10.10 – 10.30)

-
10.30 – 10.50: 
pauze

-
10.50 - 11.30: 
het maken van een plattegrond van de 
nieuwe speeltuin

-
11.30 – 12.15: 
het schrijven van een brief aan de 
burgemeester

-
12.15 – 13.30: 
pauze

-
13.30 – 14.15: 
het naspelen van de burgemeester die gaat 
beslissen over de brief

-
14.15 – 14.30: 
pauze

-
14.30 – 15.30: 
het maken van de speeltuinCopyright © 2000 - 2001 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.
Voor meer lesideeën: ga naar www.lesidee.nl


De activiteiten:

-
verhaal over de speeltuin
Doel: 
-
Het doel van het verhaal is dat we het onderwerp introduceren en dat we de kinderen
enthousiast maken voor het thema.
-
gesprek naar aanleiding van het verhaal en het maken van een
woordveld
Doelen:
-
De kinderen activeren hun kennis die ze al hebben over het onderwerp.
-
We roepen herinneringen op die de kinderen hebben van het spelen in een speeltuin.
-
De kinderen worden verder enthousiast gemaakt voor het thema.
Deze doelen controleren we aan de hand van een woordveld. Door het woordveld kunnen we
zien hoeveel voorkennis de kinderen hebben en ook hoe enthousiast ze er over zijn.

Beginsituatie:
De kinderen hebben al vaker met een woordveld gewerkt en de werkwijze is dus bekend. We
gaan er vanuit dat elk kind de speeltuin kent zowel uit eigen ervaring als van verhalen.

De activiteit:
Na het verhaal gaan we met de kinderen nog even in op de inhoud ervan, en dan met name
wat de rol van de speeltuin is in het verhaal. We bespreken de ervaringen van de personen in
het verhaal maar ook de ervaringen van de kinderen zelf. We vragen de kinderen waar er
speeltuinen in de buurt te vinden zijn, welke de leukste zijn, wat je op een speeltuin kan
vinden en of er wel genoeg speeltuinen in de buurt zijn. We vatten alle antwoorden kort
samen in de vorm van een woordveld. De kinderen mogen nu ook zeggen wat er bij een
speeltuin hoort en waar ze aan denken. Dit komt allemaal op het bord. Na het woordveld gaan
we meteen verder met de introductie van het kijkpad (zie verder).

Hoe groeperen we de kinderen?
De kinderen zitten gewoon op hun eigen plaats. De leerkracht staat tijdens het voorlezen en
het maken van het woordveld voor de klas.

Benodigdheden:
We hebben niet meer nodig dan het bord en een wit krijtje.

Tijdsduur: 
Deze activiteit duurt ongeveer 15 minuten.

Copyright © 2000 - 2001 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.
Voor meer lesideeën: ga naar www.lesidee.nl
-
het lopen van het kijkpad en het evalueren van het kijkpad
Doelen:
-
De kinderen krijgen inzicht in waar een omgeving van een speeltuin aan moet voldoen. Ze
zien in dat je moet letten op het verkeer, de omliggende huizen, de ruimte en de
veiligheid.
-
Door de lengte en breedte van het veldje te meten met ‘passen’ krijgen de kinderen een
beeld van de grootte van het veldje.
-
De kinderen kunnen na afloop opnoemen wat voor soort materialen er voor de
speeltoestellen gebruikt zijn.
De doelen woorden vooral besproken in de evaluatie. Ook tijdens het lopen van het kijkpad
let je natuurlijk op de reacties, vragen en opmerkingen van de kinderen. Daar kun je uit
afleiden of de kinderen een beter inzicht hebben gekregen.

Beginsituatie:
De kinderen kennen de buurt en de meeste van de kinderen kennen ook de veldjes. De
kinderen zijn niet gewend aan het lopen van een kijkpad en ze hebben nog nooit stilgestaan
bij onderwerpen als veiligheid, verkeer en ruimte.

De activiteit:
Na het woordveld over de speeltuin, vertellen we de kinderen dat we een wandeling door de
buurt gaan maken langs een speeltuin en twee veldjes. We maken ze nu duidelijk waar ze op
moeten letten. Zo moeten ze letten op het verkeer, de ruimte, de veiligheid en het aantal
huizen in de omgeving. Tijdens het kijkpad herhalen we deze punten regelmatig en stellen we
vragen om de kinderen aan het denken te zetten.

Hoe groeperen we de kinderen?
Tijdens de inleiding en de evaluatie zitten de kinderen nog gewoon op hun eigen plaats in de
klas. Bij het lopen van het kijkpad gaan we uiteraard naar buiten en maken we een wandeling
door de buurt.

Benodigdheden:

Tijdsduur: 
De inleiding duurt een kleine 10 minuten, het kijkpad lopen duurt 3 kwartier en de evaluatie
duurt 15 a 20 minuten.

-
het maken van een plattegrond van de nieuwe speeltuin
Doelen:
-
Kinderen maken een plattegrond van een speeltuin en kunnen daarbij rekening houden
met indeling, veiligheid en ruimte.
-
De leerlingen kunnen de lengte en de breedte van speeltoestellen inschatten (als
maateenheid gebruiken we dan looppassen).
De doelen controleren we tijdens de evaluatie en nabespreking. De plattegronden die de
kinderen in groepjes hebben gemaakt worden op het bord gehangen en besproken. Er wordt
uiteindelijk een plattegrond gekozen op grond van de indeling, veiligheid en ruimte.

Beginsituatie:
De kinderen zijn niet gewend aan het maken van een plattegrond. Dit vangen we op door een
uitgebreide uitleg te geven zodat de kinderen de opdracht toch samen kunnen maken. Het
Copyright © 2000 - 2001 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.
Voor meer lesideeën: ga naar www.lesidee.nl
inschatten van de lengte hebben ze tijdens het kijkpad al een keer gedaan en we hebben een
duidelijke maateenheid genomen, dus we verwachten geen problemen bij het schatten.

De activiteit:
Op het bord staat het veldje dat we tijdens het kijkpad zelf gemeten hebben. De afmetingen
staan er ook op en wel in het aantal passen dat genomen moest worden om aan de andere kant
te komen. We gaan nu met de kinderen bepalen welke toestellen er in de speeltuin moeten
komen en hoe lang en hoe breed die toestellen (ongeveer) zijn. We tekenen deze toestellen op
het bord. De kinderen gaan dan in groepjes zelf een plattegrond maken en gaan daarbij de
toestellen op het vlak verdelen. We krijgen uiteindelijk dus zes plattegronden, waarvan er een
uitgekozen wordt. Die keuze maken we samen met de kinderen aan de hand van een aantal
aandachtspunten zoals de veiligheid, de indeling en de creativiteit. Belangrijk bij het maken
van de keuze is dat de groepjes hun keuzes steeds kunnen verantwoorden. De gekozen
speeltuin wordt uiteindelijk op het bord getekend. Na het maken van de plattegrond gaan we
direct naar de volgende activiteit. We hebben nu wel een plattegrond maar hoe zorgen er voor
dat die speeltuin er ook echt komt? Laten we een brief naar de burgemeester schrijven.

Hoe groeperen we de kinderen?
De kinderen zitten op hun eigen plaats gedurende activiteit. Ze zitten ook al in groepjes dus
tijdens het tekenen van de plattegrond blijven ze in deze groepjes zitten.

Benodigdheden:
-
ruitjespapier (groot formaat)
-
zwarte stiften
-
liniaal

Tijdsduur:
We hebben 45 minuten voor deze activiteit.

-
het schrijven van een brief aan de burgemeester 
Doelen:
-
Kinderen weten na deze activiteit dat het schrijven van een brief aan de burgemeester iets
heel anders is dan het schrijven van een brief aan je vriendje of aan je opa of oma.
-
De leerlingen begrijpen het doel van de brief: het overtuigen van de burgemeester.
De kinderen lezen hun brieven voor en zo controleren we samen met de klas wat er goed en
wat er minder goed aan de brieven is. We maken samen aan de hand van de brieven een
definitieve brief voor de burgemeester.

Beginsituatie:
De kinderen weten natuurlijk allemaal wat een brief is en hebben allemaal wel eens een brief
geschreven of in ieder geval gezien. Ze hebben nog nooit een brief aan de burgemeester
geschreven en ze weten dus ook niet hoe je er voor zorgt dat je brief beleefd en netjes is.

De activiteit:
Na het maken van de plattegrond willen we er natuurlijk voor zorgen dat die speeltuin er
komt. Hoe krijgen we dat voor elkaar? We gaan samen een brief naar de burgemeester
schrijven. We gaan bespreken wat er allemaal in de brief komt, we denken dan aan punten als:
-
De plaats van het veldje
-
Waarom daar?
-
Voor wie moet het veldje er komen?
Copyright © 2000 - 2001 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.
Voor meer lesideeën: ga naar www.lesidee.nl
-
Hoe overtuigen we de burgemeester?
Dan mogen de kinderen in groepjes een brief gaan opstellen. Ze moeten proberen de eerder
genoemde punten in de brief op te nemen. Het maakt niet uit als er spellingsfouten of
grammaticale fouten gemaakt worden. Het is ook niet erg als de brief niet helemaal af is. Het
gaat ons echt om de inhoud en om de toon van de brief. We laten de brieven voorlezen en
bespreken de brieven. Vervolgens gaan we samen met de klas en met behulp van de
geschreven brieven een definitieve brief schrijven. Deze brief komt op het bord. 
De kinderen hebben nu eetpauze, na de pauze gaan we verder met de brief van de
burgemeester als een situatie met de burgemeester gaan naspelen.

Hoe groeperen we de kinderen?
De kinderen zitten weer op hun eigen plaatsen.

Benodigdheden:
-
pen en papier
-
bord en krijt

Tijdsduur:
Voor deze activiteit hebben we 45 minuten nodig.

-
het naspelen van de burgemeester die gaat beslissen over de brief
Doelen:
-
De kinderen kunnen zich inleven in bepaalde personen en situaties.
-
Ze kunnen argumenten onder woorden brengen en deze argumenten voor de groep
uitspreken.
-
De leerlingen luisteren goed naar elkaar en weten wanneer ze wel mogen praten en
wanneer niet.
Tijdens de activiteit observeren we de kinderen en zo krijgen we een goed beeld van de
rollenspellen. Zo bepalen we ook of de doelen bereikt zijn of niet.

Beginsituatie:
De kinderen hebben al vaker een rollenspel gespeeld en weten dus hoe deze werkvorm er aan
toe gaat. Het nieuwe van deze activiteit is dat de kinderen moeten komen met argumenten en
moeten proberen de burgemeester te overtuigen.

De activiteit:
De brief wordt eerst nog eens een keer voorgelezen. Daarna lezen we de brief voor die de
burgemeester heeft teruggestuurd. Hij nodigt de klas uit om te komen praten over de
speeltuin. Nu gaan we met de kinderen bedenken hoe we er voor kunnen zorgen dat we de
burgemeester overtuigen. We bespreken een aantal argumenten, maar we hebben het ook over
je houding tijdens zo’n gesprek. Dit gaan we daarna in een rollenspel naspelen. Een kind is de
burgemeester en er zijn 5 kinderen die de burgemeester gaan opzoeken en met hem de
discussie aangaan. De rest van de klas observeert en onthoudt wat hij of zij goed of slecht
vond. Na het rollenspel volgt een korte evaluatie waarbij de toeschouwers hun commentaar
geven. Na de evaluatie herhalen we het rollenspel nog een keer met andere kinderen. De
nieuwe acteurs en actrices proberen het commentaar toe te passen en de toeschouwers krijgen
nog aanwijzingen waar ze op moeten letten.
Na deze activiteit hebben de kinderen een kwartiertje pauze.

Hoe groeperen we de kinderen?
Copyright © 2000 - 2001 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.
Voor meer lesideeën: ga naar www.lesidee.nl
De kinderen zitten tijdens de inleiding nog in de klas op hun eigen plaats. Het spelen van het
rollenspel gebeurt in de gymzaal. Het rollenspel vindt midden in de zaal plaats en de
toeschouwers zitten aan de kant op de banken.

Benodigdheden: 
-
burgemeesterspullen (bijvoorbeeld ketting en hoedje)
-
brief van de burgemeester

Tijdsduur:
De inleiding van deze activiteit duurt ongeveer 10 minuten en de rest van de activiteit duur
dan 35 minuten.

-
het maken van de speeltuin
Doelen:
-
Kinderen kunnen van een 2-dimensionaal beeld een 3-dimensionaal werkstuk maken.
-
Ze werken samen aan het werkstuk en moeten dus afspraken maken over de aanpak en
dergelijke.

Beginsituatie:
We zijn de hele dag met het onderwerp speeltuin bezig geweest en de kinderen hebben dan
ook een goed beeld van een speeltuin, de toestellen en de plattegrond van ‘onze’ speeltuin. De
kinderen hebben al vaker in groepjes gewerkt en weten dus hoe het er dan aan toe gaat. Het
maken van een speeltoestel zullen ze nog nooit gedaan hebben, maar ze hebben er allemaal
wel eens in gespeeld en gezien. Ze weten dus wat ze moeten maken en met elkaar lukt het ze
vast en zeker om tot een mooi eindproduct te komen.

De activiteit:
Op de plattegrond staan de verschillende toestellen getekend. Deze toestellen gaan we nu
maken. De kinderen mogen zelf kiezen in welk groepje ze gaan werken, daarbij geldt de regel
vol is vol. Er ligt voor de kinderen voldoende materiaal waarmee ze het toestel kunnen
namaken. Ze moeten samen het toestel gaan maken, daarbij is het belangrijk dat iedereen zijn
bijdrage levert. Ze hebben voor het bouwen 40 minuten de tijd. Na het bouwen gaan we de
toestellen op de plaat plaatsen, zoals we de toestellen ingedeeld hebben op de plattegrond. We
bespreken de eindproducten en vergelijken de plattegrond met de gemaakte speeltuin. Dit is
de afsluiting van het project en we geven de speeltuin dan ook een mooi plaatsje in de klas.

Hoe groeperen we de kinderen?
De kinderen gaan in het groepje zitten waar ze willen werken.

Benodigdheden:

Tijdsduur:
Deze activiteit duurt 60 minuten.


Dit project is gemaakt door: Sander Eestermans eestermans47@zonnet.nl
Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      projectspeeltuin.doc
Datum:      20-07-2000
Sender:      Lesidee
Titel:      project speeltuin
Groep:      3,4    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      algemeen    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      overige   
Omschrijving:      Dag indeling voor een project over de speeltuin.
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 6.5 (2 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
projectspeeltuin.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking