voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

rekenen met euro’s

Groep: groep4
Vakgebied: rekenen
Thema: europa
Omschrijving: rekenen tot 100 euro in tientallen euro’s.
Zoekwoorden: europa euro optellen aftrekken geld

Groep 4: school “de Ark”

27 mei 2003

1Rekenen met euro’s


Irene Pierik
Vak: rekenen
Groep 4: school “de Ark”

27 mei 2003

2

Lesvoorbereiding
___________________________________________________________
3
De beginsituatie
____________________________________________________________
3
Algemeen:_____________________________________________________________
3
Specifiek:
_____________________________________________________________
3
De doelstellingen
___________________________________________________________
3
Productdoel
____________________________________________________________
3
Procesdoel_____________________________________________________________
3
Persoonlijk doel
________________________________________________________
3
Lesopzet fase 1 (inleiding)
____________________________________________________
4
Leermiddelen
__________________________________________________________
4
Leerkrachtaktiviteiten____________________________________________________
4
Leerlingaktiviteiten:
_____________________________________________________
4
Lesopzet fase 2 (instructie)
___________________________________________________
4
Leermiddelen
__________________________________________________________
4
Leerkrachtaktiviteiten____________________________________________________
4
Leerlingaktiviteiten:
_____________________________________________________
5
Lesopzet fase 3 (verwerking)
__________________________________________________
5
Leermiddelen
__________________________________________________________
5
Leerkrachtaktiviteiten____________________________________________________
5
Leerlingaktiviteiten:
_____________________________________________________
5
Lesopzet fase 4 (individueel)
__________________________________________________
5
Leermiddelen
__________________________________________________________
6
Leerkrachtactiviteiten
____________________________________________________
6
Leerlingaktiviteiten:
_____________________________________________________
6
Lesopzet fase 5 (Afsluiting)
___________________________________________________
6
Leerkrachtaktiviteiten:
___________________________________________________
7
Leerlingaktiviteiten:
_____________________________________________________
7
Nabeschouwing
____________________________________________________________
8
Evaluatie van de les
_____________________________________________________
8
Evaluatie op leerdoelen___________________________________________________
8
Voornemens
_______________________________________________________________
8
Vervolgstappen_________________________________________________________
8
Bijgestelde leerdoelen____________________________________________________
8
Groep 4: school “de Ark”

27 mei 2003

3
Lesvoorbereiding
Klas: 4B
Vak: rekenen
Onderwerp: tellen met euro’s
School: de Ark in Diemen
Datum: 27 mei 2003
Groepsgrootte: 20 kinderen


De beginsituatie

Algemeen:
Ik werk in mijn groep met de methode “rekenrijk”. Deze rekenmethode is dit schooljaar
ingevoerd en is dus nieuw voor de leerlingen. Ze hebben bijvoorbeeld geleerd met het
honderdveld te werken en de getallenlijn kenden ze nog niet. Na een aantal lessen bleek in de
hele school dat dat problemen opleverde en de groepen 4 zijn toen van het tweede deel van
groep 3 een aantal lessen gaan herhalen. Normaliter wordt voor elk blok van tien lessen drie
weken uitgetrokken; twee weken voor de lessen en een week voor remediëring, herhaling en
verrijking. Maar omdat we wat achter lopen bieden we de leerstof in veel kortere tijd aan. Het
gevolg is wel dat een aantal leerlingen de stof bij afsluiting van het blok nog niet voldoende
onder de knie heeft. We proberen wel regelmatig de onderwerpen die moeilijk gevonden
worden en die de kinderen als einddoel van groep 4 dienen te beheersen te herhalen. 
De kinderen hebben regelmatig individueel en samengewerkt. 

Specifiek:
In week 21 (19 t/m 23 mei) hadden een aantal kinderen nog moeite met het rekenen met
euro’s en tientallen en met het optellen en aftrekken tot 100 over het tiental (83-27=). In de
methode zijn we momenteel bij hoofdstuk 10. De kinderen hebben een keer eerder artikelen
bij elkaar opgeteld, het totaalbedrag berekend en berekend wat ze terugkrijgen van een
bepaald bedrag (eerst klassikaal en toen in groepjes). In de methode zijn al vaker
berekeningen geweest met artikelen optellen en aftrekken van een bedrag. Het betalen met
briefjes en munten is ook al eerder aan bod geweest.


De doelstellingen

Productdoel
­
Optellen en aftrekken tot 100 over het tiental met euro’s.
­
Tellen met euro’s.

Procesdoel
­
Rekenen met euro’s.

Persoonlijk doel
In deze les wil ik de stof gedifferentieerd aanbieden.
Doelstellingen hierbij zijn:
­
Goede interactie.
­
Een instructietafel gebruiken als hulpmiddel bij differentiatie.
­
Zelfstandig werken begeleiden.
Groep 4: school “de Ark”

27 mei 2003

4
Een verbodsbord betekent: “stil werken; niets vragen aan je buurman”. Een stoplicht betekent:
“de juf niet storen”. Het verbodsbord gebruik ik vaak de eerste 5 a 10 minuten van het
zelfstandig werken, zodat ze niet meteen elkaar gaan vragen. Het stoplicht gebruik ik tijdens
de instructiefase.
Aandachtspunten bij het differentiëren zijn:
­
De kinderen houden zich aan de afgesproken regels 
­
Er is voor ieder kind voldoende werk op niveau
­
Goede voorbereiding zodat de vragen beperkt blijven.
­
Alle hulpmiddelen staan klaar
­
Alle kinderen komen qua uitleg aan hun trekken.


Lesopzet fase 1 (inleiding)

Tijd
5 minuten 

Leermiddelen
-
Artikelen met prijskaartjes.

Leerkrachtaktiviteiten 
-
Terugblik en doel van de les; 

Rekenen met euro’s

Vorige week ook gedaan met de fruitpunch.
-
Feest; wat vind jij belangrijk; mooie kleren aan, wat neem ik mee (cadeautje,
feestversiering).
-
Feest op de Ark over twee weken:

Ik heb gekocht: een broek, een hoed, een ketting.
-
Vragen aan drie l.l. wat het gekost zou hebben (schatten) en vertellen wat het heeft
gekost.

Leerlingaktiviteiten:
-
Actief participeren in het gesprek. 
-
Nadenken over prijzen.


Lesopzet fase 2 (instructie)

Tijd
5 minuten 

Leermiddelen
-
Bord
-
Namaakgeld.

Leerkrachtaktiviteiten 
-
Wat heb ik moeten betalen; vragen hoe we dat uit kunnen rekenen?
-
Wat zou het gekost hebben? Met sommen en getallenlijn.
-
Ik heb 90 euro’s in briefjes van tien; wat krijg ik terug? Met sommen en getallenlijn.
-
Betalen met namaakgeld (l.l. uit de klas) en geld teruggeven. Klopt dit? 
Groep 4: school “de Ark”

27 mei 2003

5

Leerlingaktiviteiten:
-
Luisteren naar de instructie en hierbij zelf nadenken.
-
Rekenen met optellen en aftrekken tot 100 over het tiental.
-
Tellen met euro’s. 


Lesopzet fase 3 (verwerking)

Tijd
5-10 minuten 

Leermiddelen
-
Bord:

Je hebt 70.

Kies samen twee dingen.

Reken uit wat je overhoudt (getallenlijn).

Vergelijk de uitkomsten.

Klaar?

Welke twee dingen kosten samen precies 70? Er zijn drie mogelijkheden.
-
Folder

Leerkrachtaktiviteiten 
1.
Uitleg:
Je hebt 70 euro’s om aan het feest te besteden. Kies daarvoor samen twee dingen.
-
Wat kost het; het bedrag mag niet hoger zijn dan 70 euro’s.
-
Wat krijg je terug?
-
Schrijf de sommen op en gebruik de getallenlijn als je dat nodig hebt.
-
Vergelijk de uitkomsten. 
-
Je mag elkaar helpen, maar niet voorzeggen.
-
Snel klaar? Opdracht op bord.
Vertellen dat ze vijf minuten de tijd hebben 

2.
Bespreken:
-
Een groepje vragen wat ze gekocht hebben en hoe ze dat hebben uitgerekend. 
-
Noteren op het bord met sommen en getallenlijn. 
-
Betalen met euro’s.
-
Vragen wie het op een andere manier zou hebben uitgerekend. 

Leerlingaktiviteiten:
-
Twee dingen uit folder zoeken.
-
De sommen maken.
-
Vergelijken en elkaar eventueel uitleggen.
-
Vertellen berekening of luisteren naar de uitleg.
Lesopzet fase 4 (individueel)

Groep 4: school “de Ark”

27 mei 2003

6
Tijd
20-25 minuten 

Leermiddelen
-
Bord (sommen voor langzame leerlingen):

Som 1 a + c

Som 2 a + b

Som 3 bovenste drie rijtjes

Som 4 a + b + c

Som 5 bovenste som
-
Opdrachtenvel 
-
Hulpmiddelen:

Eurobiljetten.

Kladblaadjes.

Getallenlijn.

Kralenketting en knijpers.

Rekenrek.
-
Stoplicht en verbodsbord.

Leerkrachtactiviteiten
-
De leerkracht laat de stencils uitdelen, zegt dat ze hun naam erop moeten schrijven en
vraagt de leerlingen aan de instructietafel. 
-
De leerkracht geeft bij iedere opdracht een korte uitleg. 
-
De leerkracht vertelt de regels:

Verbodsbord: de eerste 10 minuten werk je alleen; niet praten.

Na een paar minuten ga ik een ronde lopen; geen vingers.

Als je een som niet begrijpt; ga met een volgende som verder.

Instructietafel; rood stoplicht en verbodsbord weg; vraag als je er echt niet
uitkomt aan het kind naast je, fluisteren.

Na instructietafel (10 minuten) loop ik tweede ronde. 
-
Wat te doen als ze klaar zijn:

Er ligt een extra vel op de tafel voor in de klas. Voor de heel snelle leerlingen
ligt er nog een tweede vel.
-
De leerkracht vraagt een leerling:

Wat betekent het verbodsbord?

Wat betekent het stoplicht? 

Wat moet je doen als je klaar bent?
-
De leerkracht vraagt wie er nog niet aan de slag kan.
-
De leerkracht vertelt de instructiegroep met de startopdracht te beginnen.
-
De leerkracht loopt een serviceronde en vertelt de langzame leerlingen dat ze de
sommen op het bord alleen maar hoeven te maken.

Leerlingaktiviteiten:
-
Individueel de sommen maken.
-
Indien nodig een mede-leerling om uitleg vragen of uitleg geven.


Lesopzet fase 5 (Afsluiting)

Tijd
Groep 4: school “de Ark”

27 mei 2003

7
5 minuten 

Leerkrachtaktiviteiten:
-
Samenvatting: we hebben geleerd te rekenen met euro’s tot getallen van 100.
-
De leerkracht behandelt de sommen:

Een voorbeeld wordt behandeld van som 1 t/m som3; wie vond het moeilijk,
hoe heeft een leerling dat aangepakt? Van de andere sommen noem ik alleen
de antwoorden.
-
Wie kon er niet doorwerken en waardoor kwam dat?
-
Wie kan mij vertellen hoe het werken ging?
-
Dan geef ik mijn eigen mening en probeer daarbij zo positief mogelijk te zijn.

Leerlingaktiviteiten:
-
Evalueren van de les.

Groep 4: school “de Ark”

27 mei 2003

8
Nabeschouwing

Evaluatie van de les

Evaluatie op leerdoelen

Voornemens

Vervolgstappen

Bijgestelde leerdoelen
Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      lesvoorbereiding rekenen.doc
Datum:      20-07-2000
Sender:      Lesidee
Titel:      rekenen met euro’s
Groep:      4    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      rekenen    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      europa    [ thema: vragen & opmerkingen ]
Omschrijving:      rekenen tot 100 euro in tientallen euro’s.
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 7 (4 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
lesvoorbereiding rekenen.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking