Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 1 
Next page End  

Leesbevordering
Doelen:
-
De kinderen deel te laten nemen in een klassengesprek.
-
De kinderen te weten laten komen hoe een boek gemaakt wordt.
-
De kinderen hun motiveren om te vertellen waarop ze letten bij het kiezen van
een boek en waarom.
Voorbereiding:
Ik ga bij een uitgever langs en vraag of ik de auteursproef, de uithouder en het
complete boek mag lenen (van één en dezelfde titel). Verder verzamel ik een aantal
kinderboeken.
De les:
Ik vertel de kinderen dat ik een soort spreekbeurt ga houden over hoe een boek
gemaakt wordt. Vervolgens vraag ik of iemand al wat weet over het maken van een
boek. Ik laat kinderen vertellen over hun kennis m.b.t. dit onderwerp.
Daarna begin ik in welke volgorde een boek gemaakt wordt:
Verhaal van de schrijver
Uitgever
Redacteur
Illustrator
Vormgever
Drukkerij
Boekbinder
Boekhandel
Bij elk onderdeel leg ik uit wat er precies gebeurt met het boek.
Daarna vraag ik de kinderen wat zij vinden van boeken. Waar letten ze op bij het
kiezen van een boek? Wat maakt een boek leuk, of juist saai of niet leuk? Ik vraag
steeds of de kinderen een voorbeeld kunnen geven.
Als afsluiting krijgt elk groepje 1 boek. Samen bepalen ze of ze het boek zouden
willen lezen of niet en waarom. Elk groepje krijgt de gelegenheid om te vertellen.