Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 5 
Next page End  

Lesbeschrijvingsformulier
Beginsituatie
In welk lokaal geef je les?
Ik geef in het klaslokaal les. Waarbij ik met de kinderen van groep 6 apart ga
zitten, zodat de kinderen van groep 7 niet gestoord worden bij hun werk. 
Hoeveel van dit soort lessen
heb je al aan deze groep
gegeven? 
0
Wie:
De kinderen van groep 6. Ik geef namelijk les aan groep 6, 7 en 8. Groep 8
krijgt van een vakdocent les. Groep 6 krijgt officieel nog geen les in het
Engels. De kinderen kunnen goed met elkaar samenwerken. De sfeer
onderling is goed. De meeste kinderen zijn allochtonen. Het is namelijk een
zwarte school. 
Wat:
De kinderen hebben nog geen Engelse les, vandaar dat dit een goede les voor
hen is. 
Eigen leerdoelen
Formuleer twee concrete leerdoelen
1
e
doel:
Ik wil leren om de kinderen een leuke Engelse les te geven door mijn leiding
af te stemmen op de beleveniswereld van de kinderen. 
2
e
doel: 
Ik wil leren om de les zo rustig en stil mogelijk te laten verlopen, omdat er nog
andere kinderen aan het werk zijn. Dit doe ik door middel van de kinderen er
op te attenderen dat et nog andere kinderen aan het werk zijn. 
Lesdoelen
Algemene doelen:
De kinderen komen in aanraking met Engels. 
De kinderen doen ervaring op met woorden die ze al kennen, maar niet echt bewust
van waren dat het Engelse woorden zijn. 
Concrete,vakgerichte
doelen:
De kinderen weten dat ze al meerdere Engelse woorden kennen dan dat ze eigenlijk
dachten. 
De kinderen kunnen de Engelse woorden herkennen.