Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 1 
Next page End  

Copyright © 2004 Geoffrey Reemer – www.meestergeoffrey.nl
Copyright © 2004 Geoffrey Reemer – www.meestergeoffrey.nl 
Robin en God
Groep 5-6 - Godsdienst
Benodigdheden:
Boek: "Robin en God" van Sjoerd Kuyper, hoofdstuk 1 
Groot stuk papier 
In het verhaal Robin en God gaat het eerste hoofdstuk over een verhaaltje dat Robins opa vertelt. Hierin gaat het
over een kaboutervrouwtje, dat wensen mocht doen. Ze wenste steeds meer, tot ze uiteindelijk wenste, dat ze Onze
Lieve Heer was. Natuurlijk kan dat niet. Over dit kleine verhaaltje kun je met kinderen goed discussiëren. Wat
vinden de kinderen van al die wensen van de kaboutervrouw? Wenste ze nou dingen voor haar zelf, of ook voor
anderen? Wat doet de tovervis uiteindelijk als ze Onze Lieve Heer wil zijn? Vind je dat terecht? Wat is de
boodschap in dit verhaal?
Vervolgens kun je kinderen zelf een wens laten bedenken. Ik inventariseerde in de kring alle wensen één voor één,
met als belangrijkste vraag: is dit een wens voor jezelf of voor een ander? De bedoeling van deze les is dan ook dat
kinderen dit verschil in gaan zien. Je kunt wel een hoop wensen voor jezelf, maar is het ook niet goed om ook
dingen voor anderen te wensen?
Tot slot kun je nog met de hele klas een algemene wens bedenken. Bespreek eerst of die wens voor onszelf moet
zijn, of voor anderen. Met mijn eigen klas was de wens "Wij wensen vrede op aarde voor alle mensen". Die wens
schreven we op een groot stuk papier en we hingen het op achter in de klas. Daar hangt hij tot op de dag van
vandaag nog steeds.